×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

23.03.2022
Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

Екипът на НСОРБ, съгласувано с експерти от общините подготви консултативен материал, свързан с административното обслужване, извършвано от местните власти.
В материала са представени всички ключови промени в нормативната уредба през последните две години, както и добри практики за модернизация на процесите и услугите в общините. Акцентирано е върху развитието на електронното управление в общините и предоставянето на електронни административни услуги.