×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали
Ръководството на НСОРБ се срещна с Главния прокурор Иван Гешев

Ръководството на НСОРБ се срещна с Главния прокурор Иван Гешев

По инициатива на Главния прокурор на Република България Иван Гешев днес, 11 ноември, се проведе среща с ръководството на НСОРБ, на която бяха...

11.11.2022 | виж още →
Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

В продължение на последните две години НСОРБ поставяше пред Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерството на електронното...

07.11.2022 | виж още →
Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Във връзка с постъпили запитвания от общините в НСОРБ, относно практическото прилагане на последните изменения в Наредба №26 за устройството и...

27.10.2022 | виж още →
Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в...

19.10.2022 | виж още →
Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се ползват изключително за отдаване под наем или аренда на собственици или ползватели на...

13.10.2022 | виж още →
МРРБ с указания по прилагане на част от разпоредби от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

МРРБ с указания по прилагане на част от разпоредби от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

В НСОРБ постъпи писмо от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с разяснения по прилагане на глава тринадесета „Жилища в нови...

06.10.2022 | виж още →
Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

В НСОРБ постъпи писмо от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" относно изготвен от експертите на Агенцията „Образец на разрешение за...

16.09.2022 | виж още →
Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Смяна на предназначението, в горски територии, на земеделски земи, придобили характеристики на гора Във връзка с нарасналото търсене на дърва...

15.09.2022 | виж още →
Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

03.06.2022 | виж още →
Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

23.03.2022 | виж още →