Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Указания

Начало | За общините | Указания
Актуализиране на достъпа до ИС „Единство” на длъжностните лица от общините, извършващи нотариални заверки

Актуализиране на достъпа до ИС „Единство” на длъжностните лица от общините, извършващи нотариални заверки

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), когато в населеното място няма нотариус или районен съд,...

31.10.2023 | виж още →
Полезна информация за собствениците на животновъдни обекти

Полезна информация за собствениците на животновъдни обекти

С цел по-добрата информираност на животновъдите за приложимите законови изисквания за страничните животински продукти и прилагането им, от...

19.10.2023 | виж още →
Нови правила за проверки на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на технически спецификации за информационни системи

Нови правила за проверки на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на технически спецификации за информационни системи

От Министерство на електронното управление ни информираха, че във връзка с приетите промени в Закона за електронно управление (ЗЕУ), обн. изм. и...

02.10.2023 | виж още →
Указания от МЗ до регионалните здравни инспекции във връзка с получени сигнали за проблеми с приема в детски ясли, детски градини и училища на деца с диагноза „Инсулинозависим захарен диабет“

Указания от МЗ до регионалните здравни инспекции във връзка с получени сигнали за проблеми с приема в детски ясли, детски градини и училища на деца с диагноза „Инсулинозависим захарен диабет“

Министерство на здравеопазването изпрати писмо към регионалните здравни инспекции с указания за предприемане на действия, с цел осигуряване на...

12.09.2023 | виж още →
МФ издаде указания за подготовката на бюджетите за 2024 и прогнозите за следващите две години

МФ издаде указания за подготовката на бюджетите за 2024 и прогнозите за следващите две години

Министърът на финансите издаде Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и...

05.09.2023 | виж още →
Резултати от проверки на АСП за спазване на методическите указания при прилагането на механизма лична помощ

Резултати от проверки на АСП за спазване на методическите указания при прилагането на механизма лична помощ

Агенцията за социално подпомагане (АСП) информира за тематичните проверки, извършени от Инспектората през март, май и юни, за спазване на...

01.09.2023 | виж още →
Правни основания за ползваните от общините през RegiX регистрови справки, съгласно предоставения колективен достъп

Правни основания за ползваните от общините през RegiX регистрови справки, съгласно предоставения колективен достъп

През 2021 г. ДАЕУ и НСОРБ съгласуваха правилата за предоставяне на общините комплексен/колективен достъп до регистрови справки през платформата...

27.06.2023 | виж още →
Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2023 г. от ДА „Безопасност на движението по пътищата“ за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – целенасочени инспекции за пътна безопа

Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2023 г. от ДА „Безопасност на движението по пътищата“ за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – целенасочени инспекции за пътна безопа

На основание чл. 19б, ал. 1, т. 5 от Закона за пътищата (ЗП), Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) подпомага...

08.06.2023 | виж още →
Указания по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни услуги

Указания по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни услуги

През 2020 г. зачестиха жалбите постъпили в МЕУ, по повод затруднения при предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), от общинските...

17.05.2023 | виж още →
Помощен материал от АСП за изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Помощен материал от АСП за изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Агенцията за социално подпомагане (АСП) предоставя утвърдена структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно...

27.01.2023 | виж още →