Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Указания

Начало | За общините | Указания
Началната регистрация на служителите от общините като клиенти на платформата RegiX

Началната регистрация на служителите от общините като клиенти на платформата RegiX

По наблюдения на Министерство на електронното управление, през последния месец нараства интересът на служители от общините за получаване на...

27.03.2024 | виж още →
Колективен достъп на общините през RegiX до регистрови справки от НБД „Население“ на МРРБ

Колективен достъп на общините през RegiX до регистрови справки от НБД „Население“ на МРРБ

Със свое писмо изх. № И-1990/29.11.2023 г. НСОРБ изготви и внесе в МЕУ заявление за предоставяне на колективен достъп за общините чрез платформата...

15.03.2024 | виж още →
Примерни документи за процедура за привличане на формирования от въоръжените сили при бедствия

Примерни документи за процедура за привличане на формирования от въоръжените сили при бедствия

Предоставянето на помощ от въоръжените сили на Р България при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за защина на...

08.02.2024 | виж още →
Указание на АОП във връзка с договорите под условие

Указание на АОП във връзка с договорите под условие

В отговор на запитване от страна на НСОРБ, Агенцията по обществени поръчки (АОП) издаде методическо указание относно правилното и законосъобразно...

30.01.2024 | виж още →
Методически указания за адаптиране на информационните системи за работа с евро

Методически указания за адаптиране на информационните системи за работа с евро

Във връзка с адаптиране на информационните системи за работа с евро, Министерство на електронното управление уведомява за следното: С Решение...

26.01.2024 | виж още →
Съветът на нотариусите: Заверените от общините пълномощни за изповядване на сделки с МПС и ремаркета са валидни при изповядване на сделките, без регистрация в ИС „Единство“

Съветът на нотариусите: Заверените от общините пълномощни за изповядване на сделки с МПС и ремаркета са валидни при изповядване на сделките, без регистрация в ИС „Единство“

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на...

08.01.2024 | виж още →
Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация

Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация

С Решение № 12 по Протокол № 87 на Съвета за административната реформа от 13 декември 2023 г. са одобрени Стандарти за екологосъобразно...

15.12.2023 | виж още →
Актуализиране на достъпа до ИС „Единство” на длъжностните лица от общините, извършващи нотариални заверки

Актуализиране на достъпа до ИС „Единство” на длъжностните лица от общините, извършващи нотариални заверки

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), когато в населеното място няма нотариус или районен съд,...

31.10.2023 | виж още →
Полезна информация за собствениците на животновъдни обекти

Полезна информация за собствениците на животновъдни обекти

С цел по-добрата информираност на животновъдите за приложимите законови изисквания за страничните животински продукти и прилагането им, от...

19.10.2023 | виж още →
Нови правила за проверки на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на технически спецификации за информационни системи

Нови правила за проверки на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на технически спецификации за информационни системи

От Министерство на електронното управление ни информираха, че във връзка с приетите промени в Закона за електронно управление (ЗЕУ), обн. изм. и...

02.10.2023 | виж още →