Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали
Указания за попълване на контекстните полета, при извършване на справки през RegiX и при създаване на справка в клиентското приложение на RegiX

Указания за попълване на контекстните полета, при извършване на справки през RegiX и при създаване на справка в клиентското приложение на RegiX

Информация за попълване на контекстни полета при извършване на справкa в RegiX Вид на услугата (вписва се...

28.07.2023 | виж още →
Доклад: Общинският жилищен фонд – състояние и потенциал

Доклад: Общинският жилищен фонд – състояние и потенциал

Фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България в партньорство с Министерство нарегионалното развитие и благоустройството е изготвила доклад,...

28.07.2023 | виж още →
Иновативни ГИС технологии - в полза на общините

Иновативни ГИС технологии - в полза на общините

Умелото устройство на територията на една община е един от основните инструменти за нейното развитие – икономическо, социално и културно. В помощ...

13.06.2023 | виж още →
Именуване и преименуване на улици, площади и други обекти с общинско значение по реда на ЗМСМА, включително административните дейности, свързани с процедурата

Именуване и преименуване на улици, площади и други обекти с общинско значение по реда на ЗМСМА, включително административните дейности, свързани с процедурата

Консултативен материал, изготвен от екипа на НСОРБ във връзка с Именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни...

15.05.2023 | виж още →
Кръгова икономика - предизвикателства и възможности

Кръгова икономика - предизвикателства и възможности

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне,...

11.05.2023 | виж още →
Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни,...

25.01.2023 | виж още →
Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е подготвило презентация "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния...

17.01.2023 | виж още →
Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

В продължение на последните две години НСОРБ поставяше пред Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерството на електронното...

07.11.2022 | виж още →
Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Във връзка с постъпили запитвания от общините в НСОРБ, относно практическото прилагане на последните изменения в Наредба №26 за устройството и...

27.10.2022 | виж още →
Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в...

19.10.2022 | виж още →