ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 6 / 10-02-2023г.

Дейността на НСОРБ

МЗм и НСОРБ пренасят добрите практики на взаимодействие и в новия програмен период

МЗм и НСОРБ пренасят добрите практики на взаимодействие и в новия програмен период

09.02.2023

По инициатива на министъра на земеделието Явор Гечев се проведе работна среща между ръководствата на УО на ПРСР, ДФЗ и НСОРБ. Обсъдени бяха  въпроси, свързани с изпълнението на проектите, финансирани чрез ПРСР 2014-2020, по които бенефициенти са общините, подготовката на индикативната програма за приемите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, с което...

към новината →

Общините са важна част от процеса по присъединяване към еврозоната

Общините са важна част от процеса по присъединяване към еврозоната

08.02.2023

Присъединяването на страната ни към еврозоната е крайна фаза на цялостния процес по евроинтеграция, подготовката за който започна заедно с прехода към пазарна икономика. Приемането на еврото е задължение на българската държава по силата на правото на ЕС. На 10 юли 2020 г. финансовите министри на държавите-членки на еврозоната, президентът на Европейската централна банка, заедно с финансовите...

към новината →

Общините затвърждават ролята си на най-отговорен бенефициент на европейската подкрепа

Общините затвърждават ролята си на най-отговорен бенефициент на европейската подкрепа

10.02.2023

Първо заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2021 - 2027 г. На 9 февруари се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 (СП). НСОРБ се представляваше от изпълнителния директор на Сдружението...

към новината →
Обученията от седмицата

Обученията от седмицата

10.02.2023

В периода 6 – 10 февруари 2023 г. НСОРБ проведе четири присъствени обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

.

Българските общини на 153-ата пленарна сесия на Комитета на регионите

По предложение на България, 153-ата сесия на Европейския комитет на регионите започна с отдаване на почит към пострадалите от тежките земетресения

По предложение на България, 153-ата сесия на Европейския комитет на регионите започна с отдаване на почит към пострадалите от тежките земетресения

10.02.2023

153-тата сесия на Европейския комитет на регионите, която се проведе на 8 и 9 февруари, започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите в опустошителните земетресения в Турция и Сирия. Предложението бе направено от кмета на община Джебел Неджми Али.

Прекалено централизираните планове за възстановяване и устойчивост крият риск от увеличаване на разликите между териториите

Прекалено централизираните планове за възстановяване и устойчивост крият риск от увеличаване на разликите между териториите

09.02.2023

Националните планове за възстановяване и устойчивост може да не постигнат желаното въздействие, ако регионите и градовете не участват ефективно в изпълнението им. В препоръки, единодушно приети на първата за годината пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, местните и регионалните лидери призоваха държавите-членки и Европейската комисия да трансформират настоящото централизирано...

към новината →

Важна роля на местните и регионални власти в управлението на въглеродното земеделие и гарантиране на продоволствена сигурност

Важна роля на местните и регионални власти в управлението на въглеродното земеделие и гарантиране на продоволствена сигурност

09.02.2023

Улавянето на въглерод в почвата и растителния материал може да бъде ключов инструмент за намаляване на емисиите, но местните и регионални власти трябва да участват в управлението на процеса на сертифициране, за да се гарантира, че проектите са адаптирани към местните нужди и не застрашават продоволствената сигурност в Европа. Местните и регионалните власти участват пряко в разработването и...

към новината →

Преодоляване на дигиталните различия ще подкрепи регионите и градовете и ще стимулира активното гражданство

Преодоляване на дигиталните различия ще подкрепи регионите и градовете и ще стимулира активното гражданство

09.02.2023

Цифровата трансформация като ключов елемент за икономическото развитие и подобряване на живота на хората бе една темите за дискусии в рамките на 153-ата сесия на Европейския комитет на регионите Осъществяването на приобщаващ цифров преход в градските и селските райони изисква повече инвестиции в мрежова инфраструктура, актуализирани стратегии за цифрова устойчивост, по-добро сътрудничество...

към новината →

Социалната икономика може да подкрепи нови политики и модели за възстановяване

Социалната икономика може да подкрепи нови политики и модели за възстановяване

09.02.2023

Тема на дискусиите на 153-ата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите бе създаването на благоприятна среда за социалната икономика. Малина Едрева, съветник в Столичния общински съвет, посочи, че социалните предприятия са адекватен отговор на съвременните кризи и възможност за създаването на заетост, устойчив растеж и по-справедливо разпределение на доходите.   „В България...

към новината →

Липсата на достатъчно умения застрашава сближаването и социално-справедливия преход

Липсата на достатъчно умения застрашава сближаването и социално-справедливия преход

10.02.2023

В рамките на 153-та сесия на Европейския комитет на регионите, която се проведе през седмицата, се състоя дебат по въпросите, които поставя Европейската година на уменията 2023 г. Пред комисаря по заетостта и социалните права Никола Шмит представителите на европейските региони и градове споделиха тревогата си, че без мащабни планове за повишаване на уменията и социално сближаване, зеленият и...

към новината →

Европейска стратегия за полагането на грижи - тема на дискусиите на 153-ата сесия на Комитета на регионите

Европейска стратегия за полагането на грижи - тема на дискусиите на 153-ата сесия на Комитета на регионите

10.02.2023

Тема на обсъжданията по време на 153-ата сесия на Комитета на регионите бе Европейската стратегия за полагане на грижи, насочена към осигуряване на качествени, финансово приемливи и достъпни услуги. Темата за гарантиране на устойчиви системи за полагане на грижи бе определена от членовете на Комитета като изключително важна за идните години предвид негативната демографска ситуация и...

към новината →

Актуално

Конференция „Европа в България: Общо бъдеще“ в община Добрич

Конференция „Европа в България: Общо бъдеще“ в община Добрич

07.02.2023

Днес в Добрич се провежда конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз, за резултатите на местно ниво и възможностите...

към новината →

ПМС за детайлни правила за БФП по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление

ПМС за детайлни правила за БФП по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление

08.02.2023

Министерският съвет прие Постановление за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 - 2027 г., съобщиха от Правителствената информационна служба. С Постановлението се определят правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от...

към новината →

Важни изменения в Закона за горите!

Важни изменения в Закона за горите!

02.02.2023

В Държавен вестник № 11 от 02.02.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. С него се въвеждат важни изменения в реда и условията по организация и изпълнение на ежегодната кампания за осигуряване на населението с дърва за огрев. Въвеждат се редица нови срокове и ангажименти на участващите страни, особено по отношение на публичност и координация. Тези изменения...

към новината →
Решения на ЦИК

Решения на ЦИК

08.02.2023

Решения на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и провеждането в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На фокус

Българските общини - съпричастни на пострадалите от опустошителното земетресение

Българските общини - съпричастни на пострадалите от опустошителното земетресение

07.02.2023

Разрушително земетресение с магнитуд 7,8 бе регистрирано през нощта на 6 февруари на границата между Турция и Сирия, по Източно-Анадолския разлом, който е един от най-активните сеизмични източници в района. Вълната от вторични трусове продължава. Земетресението е над 30 пъти по-силно регистрираното преди три години в източната част на този разлом, довело до 40 убити и над 1600 ранени,...

към новината →

Протегната ръка – хроника на истинската съпричастност

Протегната ръка – хроника на истинската съпричастност

08.02.2023

Информацията се обновява периодично Община Ардино бе сред първите, които започнаха дарителска кампания за пострадалите от земетресенията в южната ни съседка. Нови топли дрехи, постелъчен инвентар, пакетирани хранителни продукти, хигиенни материали и парични дарения ще се събират в пункта, който се намира в общинската сграда – вход на Общинския съвет; ет.1; стая №1. Определеното...

към новината →

Българските доброволци се притекоха на помощ в Турция – екипирани, обучени и мотивирани

Българските доброволци се притекоха на помощ в Турция – екипирани, обучени и мотивирани

09.02.2023

На 7 февруари Националната асоциация на доброволците в Република България организира 28 доброволци, които отпътуваха за пострадалите от земетресението райони в Република Турция. Групата включваше: „Аварийно спасяване – Пловдив“, „Пловдив 112“, Доброволно формирование „Мейдей“ и ДФ на Столична община. След 30-часово пътуване, въпреки полицейския ескорт, заради затворените пътища от срутени...

към новината →

Кметът на Тополовград Божин Божинов замина като доброволец в Турция

Кметът на Тополовград Божин Божинов замина като доброволец в Турция

09.02.2023

Кметът на община Тополовград Божин Божинов замина днес като доброволец, който ще помага в засегнатите от унищожителните земетресения райони в Турция. Това съобщиха за БТА от местната администрация. Кметът, който е част от Доброволното формирование на Тополовград, е излетял за югоизточната ни съседка по обяд днес от Летище София с втората група от български спасители. Още не е ясно в кой...

към новината →

Призив за солидарност с народите на Турция и Сирия

Призив за солидарност с народите на Турция и Сирия

10.02.2023

С писмо до редица институции и медии министър-председателят Гълъб Донев отправи призив да бъде даден знак на съпричастност с народите на Турция и Сирия, като българският национален флаг върху административните сгради бъде свален наполовина в петък, 10 февруари 2023 г. Призивът на премиера е отправен във връзка със силните земетресения, засегнали тежко редица региони в югоизточните части на...

към новината →

Земетресенията от февруари 2023: Пострадалото наследство на цивилизацията

Земетресенията от февруари 2023: Пострадалото наследство на цивилизацията

10.02.2023

Изказвам съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ми са с всички ранени и пострадали. Нашата организация ще окаже помощ в рамките на своя мандат. Одри Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО Организацията за култура и образование към ООН, съвместно със свои партньори от ИКОМОС, вече провежда теренни проучвания на засегнатите обекти на културното наследство в...

към новината →

Предстоящо

Дискусионен форум, посветен на планиране на социалните услуги

Дискусионен форум, посветен на планиране на социалните услуги

06.02.2023

„НСОРБ-Актив“ ЕООД организира на 23 и 24 февруари дискусионен форум „Планиране на социалните услуги – срокове, ангажименти и отговорности на общините“. Той ще се проведе в гр. София, хотел „Рамада София“.

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти организира обучение по Наредбата за изискванията за достъпност и универсален дизайн

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти организира обучение по Наредбата за изискванията за достъпност и универсален дизайн

09.02.2023

Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) организира обучение по Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. 

 

Медиите за нас

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Забраната за износ на българско розово масло застрашава поминъка на цели региони

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Забраната за износ на българско розово масло застрашава поминъка на цели региони

06.02.2023

Има опасност Европейската комисия да забрани емблематичното за България розово масло. То може да бъде обявено за химическа субстанция. За този казус алармира кметът на община Казанлък - Галина Стоянова. „Засега този въпрос се оказва неизвестен за правителството и парламента, а е от изключителна важност. Научих за подготовката в промяната на регламента от кмета на побратимения ни френски...

към новината →

Иво Димов, кмет на Димитровград: Заради странни театрални столове проект за 2,6 млн. евро е под риск

Иво Димов, кмет на Димитровград: Заради странни театрални столове проект за 2,6 млн. евро е под риск

06.02.2023

Кметът разказва за сагата с общинския проект за модернизация на театъра, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж". Той обхваща строително-ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане. Проблемът се появява с доставката на обзавеждането. Оферираните от фирмата театрални столове драстично се различават с доставените и не отговарят на заложените в тръжната процедура...

към новината →

Трайко Младенов, кмет на Костинброд: към общината има голям инвеститорски интерес и се обособяват  три индустриални зони

Трайко Младенов, кмет на Костинброд: към общината има голям инвеститорски интерес и се обособяват три индустриални зони

06.02.2023

Проведената в последния ден на януари конференция „Инвестиции и развитие на Костинброд“ е повод за разговор с кмета на общината. Той коментира, че събитието е доказателство, че бизнесът е открил партньор в лицето на местната администрация. Кметът говори за обособяващите се три индустриални зони в общината. Най-мащабната е между Костинброд и с. Волуяк, където предстои да се изградят...

към новината →

Георги Чакъров, кмет на Полски Тръмбеш: Новото улично осветление намали потреблението на енергия 7 пъти

Георги Чакъров, кмет на Полски Тръмбеш: Новото улично осветление намали потреблението на енергия 7 пъти

06.02.2023

Само за 6 месеца община Полски Тръмбеш обнови с енергоспестяващо цялото улично осветление в общинския център и населените места от общината. Инвестицията е в размер на 450 000 лв. Новите осветителни тела са българско производство, с гордост споделя кметът на общината Георги Чакъров. Проектът на общината преминава през намерението да се кандидатства за финансиране по европейска програма,...

към новината →

Григор Даулов – кметът на “европейското” село на България – село Чавдар

Григор Даулов – кметът на “европейското” село на България – село Чавдар

06.02.2023

Списанието на Българската стопанска камара „Noblesse Oblige“ посвещава последния си брой на 17 истории на успеха. Сред тях е представянето на кмета на община Чавдар Григор Даулов със заглавие „Село Чавдар вече е разпознаваема марка“. В интервюто кметът дава своята „рецепта“ за успех: да бъдеш последователен и да не се отклоняваш за дребни неща, да правиш всичко с любов и уважение към хората...

към новината →

София - на първа линия в подкрепата за пострадалите от земетресението в Турция

София - на първа линия в подкрепата за пострадалите от земетресението в Турция

07.02.2023

Малко преди 13:00 часа на 6 февруари аварийни екипи от Столична община, оборудвани със специализирана техника, излетяха с два самолета "Спартан" от летище "Враждебна" към Турция, за да се включат в спасителните дейности, след опустошителните земетресения вчера. В “Денят започва” Красимир Димитров - директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община, разказа подробности за...

към новината →

Тихомир Кукенски, кмет на Априлци: Който не е идвал в нашата община е допуснал груба грешка

Тихомир Кукенски, кмет на Априлци: Който не е идвал в нашата община е допуснал груба грешка

10.02.2023

Кметът разказва за природата и особеностите на общината, родили идеята на рвъководството за слогана "Априлци - душата на Балкана". "Това е чувството, което изпитва човек, когато дойде в Априлци. Ние наистина се намираме на едно от най-красивите места в България", казва кметът. Той разказва и за предстоящия празник на сланината и греяната ракия, който ще се проведе на новия неделен градски...

към новината →

Здравко Иванов, кмет на Девин: Общината подготвя проекти по НПВУ и работи за привличане на инвеститори

Здравко Иванов, кмет на Девин: Общината подготвя проекти по НПВУ и работи за привличане на инвеститори

10.02.2023

Кметът говори за подготвените проекти, сключените договори и реализирани важни обекти. „Стремим се да ангажираме и бизнеса, и гражданите в управлението на Девин, да отговаряме адекватно на техните нужди. Моето желание е заедно да изработим цялостна стратегия за развитието на туризма в общината“, казва Здравко Димитров в интервюто за „Строител“. Четете повече ТУК Снимка: "Отзвук"

към новината →

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Общините имат солиден опит в провеждането на избори. Надяваме се да не се провеждат толкова често

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Общините имат солиден опит в провеждането на избори. Надяваме се да не се провеждат толкова често

10.02.2023

Няма съмнение, че общините ще се справят с организационно-техническите въпроси по подготовката и провеждането на предстоящите извънредни парламентарни избори, подчертав интервю за предаването „Директно“ на телевизия „България Он Еър“ изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. С последните изменения в Изборния кодекс за пръв път ще се извършва видеоизлъчване в реално време или...

към новината →

Новини по програми и проекти

Общините се включват сред допустимите работодатели за субсидирана заетост по ПРЧР

Общините се включват сред допустимите работодатели за субсидирана заетост по ПРЧР

10.02.2023

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри промени в критериите за избор на операция „Започвам работа“. С промените общините и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС, се включват сред допустимите работодатели по мярката. Операция „Започвам работа“ е подкрепена от Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 и е с бюджет от 300 млн....

към новината →

Подкрепа за ОИЦ по ПТП 2021-2027

Подкрепа за ОИЦ по ПТП 2021-2027

10.02.2023

На https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/11852 е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027. В проекта на ИГРП са заложени за обявяване 6 процедури с бюджет от над 108.7 млн. лв. Общините областни центрове (Столична, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора,  Благоевград, Велико...

към новината →

Информационен ден по рекултивацията на депата по ПОС

Информационен ден по рекултивацията на депата по ПОС

10.02.2023

На 15-ти февруари от 10.00 часа, Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), организира работна среща за представяне на процедура „Рекултивация на депа / клетки на депа за битови отпадъци“.   Поканенени за участие са предсатвители на идентифицираните потенциални кандидати по процедурата, а именно от общините: Хасково, Асеновград, Карлово, Оряхово, Перник, Троян,...

към новината →

Информационен ден за енергийното обновяване на публичния сграден фонд по ПВУ

Информационен ден за енергийното обновяване на публичния сграден фонд по ПВУ

10.02.2023

На 14 февруари (вторник) от 10:00 часа през платформата Webex ще се проведе информационен ден по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В рамките на събитието се предвижда представяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение,...

към новината →

Участвайте в уебинар, посветен на поканата за мрежи по Програма УРБАКТ IV, и се включете в мрежа, водена от словашката община Михаловце

Участвайте в уебинар, посветен на поканата за мрежи по Програма УРБАКТ IV, и се включете в мрежа, водена от словашката община Михаловце

10.02.2023

Отворена е първата покана по Програма УРБАКТ IV – подкрепа за създаване на мрежи за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Целта на мрежите е насърчаване на партньорското и интегрирано планиране, фокусирано върху ключови въпроси на местното развитие в унисон с Кохезионната политика на ЕС. Подробна информация за покана и условията за участие може...

към новината →
Търсят се партньори по Програмата „Интеррег Европа“ 2021 – 2027

Търсят се партньори по Програмата „Интеррег Европа“ 2021 – 2027

10.02.2023

Университетът на Малта подготвя проект по Програмата „Интеррег Европа“ 2021 – 2027. Проектното предложение (SMART WeatherEye) е за изграждане на капацитет за научноизследователска и иновационна дейност, с изпълнението на който гражданите ще станат по-добре подготвени за екстремните климатични условия и ще могат да предприемат навременни действия за намаляване на въздействието им. 

Новини от общините

Плевенският градски транспорт е в Google Maps

Плевенският градски транспорт е в Google Maps

07.02.2023

Разписанието на градския транспорт в Плевен вече е синхронизирано с мобилното приложение Google Maps. Така в реално време може да се получи информация за това на коя спирка след колко минути ще дойде конкретен номер тролейбус или електробус. Предоставят се още контакти с превозвача /„Тролейбусен транспорт“ ЕООД Плевен/,  данни за цените на билетите, както и дали е необходимо прекачване по...

към новината →

Община Свиленград въвежда система за интелигентно сметосъбиране в пилотни райони

Община Свиленград въвежда система за интелигентно сметосъбиране в пилотни райони

06.02.2023

Система за интелигентно сметосъбиране и претегляне на отпадъците започва да действа на територията на община Свиленград, по демонстрационния новаторски проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Договор №BG16M1OP002-2.009-0076. Община Свиленград въвежда системата за претегляне...

към новината →

Кметове на общини и райони се включват в Седмицата на брака

Кметове на общини и райони се включват в Седмицата на брака

07.02.2023

Днес започва 12-то честване на международната Седмица на брака у нас, която ще продължи до 14 февруари. Инициативата се провежда ежегодно в 29 страни по света по едно и също време. Нейната цел е да обедини обществените усилия за насърчаване на брака и възраждане на традиционните семейни ценности. Известни български и международни говорители в сферата на семейните отношения,...

към новината →

Златоград със сериозни проекти за развитие на туризма

Златоград със сериозни проекти за развитие на туризма

07.02.2023

Кметът на Златоград Мирослав Янчев, кмета на село Старцево Румен Бизев и почетният гражданин на община Златоград  проф. Николай Овчаров  обсъдиха идеи за развитие на туризъм в околностите на Старцево и Златоград. Сред приоритетните задачи са разкриването и осигуряване на достъп за посетители до светилището "Белите камене" и местността "Света Неделя". И двата обекта представляват сериозен...

към новината →

За трета година ще се реализира проект „Красиво Дряново“

За трета година ще се реализира проект „Красиво Дряново“

08.02.2023

До 30 април жителите на град Дряново могат да кандидатстват по проекта на Общината „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“ Целта е да се обновят фасадите на частните жилищни сгради, с изглед към улиците в централната част на града и да се озеленят дворните пространства. Община Дряново ще предостави безвъзмездно на всички одобрени кандидати строителни материали и посадъчен материал за едногодишна...

към новината →

Община Мездра откри 12-ия Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”

Община Мездра откри 12-ия Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”

08.02.2023

Темата на анонимния конкурс е „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”. Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години. Може да се изпраща само по един разказ. Срокът за предаване на творбите е 31 май 2023 г.  Наградените ще бъдат обявени на 24 юни 2023 г. Община Мездра ще връчи четири награди: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400...

към новината →

По проект на МИГ "Тервел - Крушари" в двете общини ще има пътуващо кино

По проект на МИГ "Тервел - Крушари" в двете общини ще има пътуващо кино

08.02.2023

По проект на Местната инициативна група "Тервел - Крушари" бившата чакалня на автогарата в Тервел ще се превърне в киносалон с 24 места, а пътуващо кино ще посещава населените места в двете общини. Средства в размер на 95 345 лв. са осигурени от   Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Тервел-Крушари“. С европейските...

към новината →

Самоков отбеляза 110 години от Булаирската битка

Самоков отбеляза 110 години от Булаирската битка

09.02.2023

С участието на Национална гвардейска част пред сградата на читалище-паметник "Отец Паисий-1859" в Самоков започна честването на 110 години от подвига на самоковските воини от двадесет и втори пехотен Тракийски полк в битката при Булаир на 8 февруари 1913 година. Бойните действия се водят в района на Булаир и старата крепост Цимпе, отправна точка за османското нахлуване в Европа. Това е една от...

към новината →

Община Пловдив запазва положителен кредитен рейтинг

Община Пловдив запазва положителен кредитен рейтинг

10.02.2023

Пловдив запазва своя кредитен рейтинг, показва анализ на международната агенция Standard & Poor‘s. Рейтинг BBB – Стабилна перспектива, означава, че бюджетните резултати на Пловдив са устойчиви, което ще позволи на града да поддържа дълговата си тежест на ниско ниво. Това обясни зам.-кметът с ресор финанси Величко Родопски, който припомни, че още в миналогодишния доклад на агенцията е...

към новината →

Международна дейност

Град Михалово и неговите граждани отличени с наградата "Павел Адамович"

Град Михалово и неговите граждани отличени с наградата "Павел Адамович"

10.02.2023

Община Михалово в Полша беше удостоена с наградата на името на убития през 2019 г. кмет на Гданск Павел Адамович. Отличието беше връчена от председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвеш Кордейро в присъствието на еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите в Брюксел на 8 февруари. В рамките на церемонията специално...

към новината →

Становища на Европейския комитет на регионите, приети на 153-ата пленарна сесия

Становища на Европейския комитет на регионите, приети на 153-ата пленарна сесия

10.02.2023

Градовете и регионите изискват общ европейски отговор на енергийната криза Местните и регионалните власти в ЕС са в челните редици на подкрепата за хората, засегнати от енергийната криза. Те искат да участват в енергийните реформи, за да подкрепят стратегически инвестиции за ускоряване на прехода към чиста енергия. Европейският комитет на регионите призовава ЕС да изгради истински...

към новината →

Първа среща на 21-та Европейска седмица на регионите и градовете

Първа среща на 21-та Европейска седмица на регионите и градовете

08.02.2023

На 13 февруари , от 14:30 до 16:00 ч. (брюкселско време), организаторите на EURegionsWeek канят на първа среща от 21-ото издание на най-голямото събитие за регионални политика в Европейския съюз – Европейската седмица на регионите и градовете. Срещата ще се проведе присъствено в Европейския комитет на регионите, в сграда Жак Делор (Rue Belliard 99, 1040 Brussels), и онлайн чрез...

към новината →

Покана за участие в конкурса за наградите "Европейска зелена столица“ и „Европейски зелен лист" за 2025 г.

Покана за участие в конкурса за наградите "Европейска зелена столица“ и „Европейски зелен лист" за 2025 г.

07.02.2023

Европейската комисия призовава европейските градове, постигнали значими резултати в прехода към зелено и устойчиво развитие, да кандидатстват за наградите „ Европейска зелена столица “ и „Европейски зелен лист “ за 2025година. Наградите популяризират и възнаграждават усилията на европейските градове, които се стремят да подобрят качеството на живот на своите жители и да намалят...

към новината →

Сътрудничество между градовете

Сътрудничество между градовете

09.02.2023

Побратимени градове в Европа и извън нея Европейското сътрудничество между градовете, включително побратимяването на градове, все повече се разглежда като възможно решение на настоящите предизвикателства на устойчивостта, както и като начин за насърчаване на обмена на най-добри практики на местно ниво. Градовете двойки получават подновено внимание и ресурси на местно, национално и...

към новината →
Европейска столица на културата 2023

Европейска столица на културата 2023

06.02.2023

Гръцкият пристанищен град Елефсина постави на 4 февруари началото на годината си като Европейска столица на културата с мултимедиен спектакъл. Той е вдъхновен от митологията и древната история на града, свързана с Елевзинските мистерии - своеобразен таен култ, който празнува прераждането на природата всяка година.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

 

 

14 февруари - Ивайловград, Ново село, Сунгурларе, Сухиндол