Форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“

За събитието

 

На 21 февруари 2023 г. от 14,30 часа ще се проведе форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“. Събитието се организира в рамките проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", съгласно  договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат проблемите на местното самоуправление в условията на кризи и бъдещи реформи и въпросите, свързани с финансирането на общините. В рамките на дискусиите ще бъдат представени добри практики и ефективни модели от различни европейски държави. Един от акцентите на форума ще бъдат възможностите за участие на гражданите в процеса на вземане на решения и ролята на гражданската активност за повишаване на доверието в общините.

Поканени за участие в кръглата маса са юридическият секретар и Председател на Правния съвет към Президента на Р България проф. д-р Емилия Друмева, министърът на финансите Росица Велкова, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, директорът на дирекция „Човешко достойнство, равенство и добро управление“ на Съвета на Европа Клаудия Лучиани.

В обсъждането на възможните бъдещи модели на финансиране на общините ще вземат участие Кметове на общини от шестте района за планиране, представители на партньорите в проекта – Фондация за реформи в местното самоуправление, ФГО, както и консултантите към Съвета на Европа Габор Петери, Виери Чериани, Цезари Трутковски.

Модератори на двете сесии са кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Проектът "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България" има за цел да подпомогне развитието на финансовата автономия на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на правната, финансова и стратегическа рамка за фискална децентрализация и да повишат нивото на собствените приходи на общините и развитие на компетенциите на общинските служители.

Повече за изпълнявания от НСОРБ проект вижте ТУК

Място

София

хотел "Маринела", зала "София"

бул. "Джеймс Баучер" 100

Партньори

Funded-EU-and-COE-Implemented-COE-quadri-en.png

Локация


Координати: 42.672405, 23.319197

Условия за участие

Във форума участват делегатите на Общото събрание на НСОРБ, поканени гости и експерти, представители на средствата за масова информация.

Програма

Принтирай Принтирай

„Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“

14.30 – 15.30 ч.  Местното самоуправление в условията на кризи и бъдещи реформи

Модератор:  Иво Димов, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград

                               Даниел Панов, Председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново

                               Росица Велкова, министър на финансите 

                               арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството

                               проф. д-р Емилия Друмева - юридически секретар и Председател на Правния съвет към Президента на Р България

                               Клаудия Лучиани – директор на дирекция „Човешко достойнство, равенство и добро управление“ на Съвета на Европа

15.30 – 17.30 ч.  Финансиране на местните власти. Добри европейски практики и модели. Участие в процеса на вземане на решения – доверие в общините

Модератор:  Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

                               Кметове на общини от всеки от районите за планиране

                               Габор Петери,  консултант към Съвета на Европа

                               Виери Чериани, консултант към Съвета на Европа

                               Цезари Трутковски, консултант към Съвета на Европа

                               Партньори по проекта – ФРМС, ФГО

                              

20.00 ч.               Вечеря (зала „Гранд София“, хотел Маринела)