Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“

„Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“

                                                                                             

НСОРБ изпълнява проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", съгласно  договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Проектът има за цел да подпомогне нарастването на финансовата автономия на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти, чрез подпомагане на българските власти да:

 • Подобрят правната, финансова и стратегическа рамка за фискална децентрализация и да повишат нивото на собствените приходи на общините;
 • Развият компетенциите на общинските служители да прилагат съответни еталони и мерки за изпълнението.

За постигането на тези цели Експертният център за добро управление на Съвета на Европа (СЕ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обединяват усилия в: 

 • осъществяване на редовен обмен и тясна координация между бенефициентите по проекта и ключовите заинтересовани страни с оглед на идентифициране на практическите предизвикателства и разработване на решения, според конкретните нужди;
 • междуправителствено сътрудничество, изразяващо се в партньорски проверки и подкрепа при разработването на законодателни предложения, политически съвети, обществени консултации, работни срещи и дейности за изграждане на капацитет;
 • разработване на учебни програми, според конкретните нужди, предназначени да отговорят на нуждите на местните власти и да допринесат за развитието на ефективни, отговорни и прозрачни институции на местно ниво.

Съвместната работа между НСОРБ и експертите от Съвета на Европа ще допринесе за създаване на насоки за развитие на процеса на реформи за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България.

Ползите от изпълнението на проекта са ориентирани към следните целеви групи:

 • публични органи като Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите;
 • българските общини, техния персонал и институционални структури;
 • партньори и други заинтересовани страни: Съвет по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет, Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво;
 • съответни организации или институции в България, които имат специфична експертиза и опит по темите на проекта и достъп до съответната мрежа от национални експерти;
 • българските граждани и обществото като цяло.
 • Общият бюджет е 611 112 евро;
 • Проектът ще продължи от 15 юни 2022 г. до 28 февруари 2024 г.

Общ бюджет на проекта: 611 112 евро

Продължителност на проекта: 15.06.2022 г. – 28.02.2024 г.

За повече информация: Democratic Governance Division of the Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/good-governance/home

Финансовата автономност на българските общини – фокус на дискусиите, съпътстващи ОС на НСОРБ

Финансовата автономност на българските общини – фокус на дискусиите, съпътстващи ОС на НСОРБ

Кръгла маса на тема „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“ ще се състои на 21 февруари...

27.02.2023 | виж още →
Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, заедно с членове на екипа на Сдружението, посрещнаха консултанти на Съвета на Европа,...

27.02.2023 | виж още →
Габор Петери, консултант на Съвета на Европа: Повече децентрализация, по-малко корупция

Габор Петери, консултант на Съвета на Европа: Повече децентрализация, по-малко корупция

Консултантът на Съвета на Европа Габор Петери коментира пред Actualno.com ползите от прилагането на децентрализация на местно ниво, както и опитът...

27.02.2023 | виж още →
Съветът на Европа подкрепя България по пътя към децентрализация

Съветът на Европа подкрепя България по пътя към децентрализация

В  публикация  на своята страница Съветът на Европа информира за проведения форум, посветен на финансовата автономност на българските общини....

27.02.2023 | виж още →
В търсене на европейския опит и родна подкрепа за финансовата автономност на българските общини

В търсене на европейския опит и родна подкрепа за финансовата автономност на българските общини

Програмата на заседанието на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари включваше и форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие...

27.02.2023 | виж още →
Общините Кюстендил и Перник се срещнаха с консултантите по децентрализация от Съвета на Европа

Общините Кюстендил и Перник се срещнаха с консултантите по децентрализация от Съвета на Европа

Кметовете на югозападните общини Кюстендил и Перник – Петър Паунов и Станислав Владимиров  посрещнаха консултанти от експертния център на Съвета...

27.02.2023 | виж още →
Покана за набиране на пилотни общини за прилагане инструмент за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг)

Покана за набиране на пилотни общини за прилагане инструмент за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг)

НСОРБ набира пилотни общини за прилагане на и нструмент за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг).  Поканата се реализира в...

02.05.2023 | виж още →
Представен бе първият технически доклад по проекта на СЕ за фискална децентрализация в България

Представен бе първият технически доклад по проекта на СЕ за фискална децентрализация в България

На 5 юни се състоя втората среща на Консултативния съвет на проекта проект „22BG07 - DEVELOPING FISCAL DECENTRALISATION AND IMPROVING LOCAL...

06.06.2023 | виж още →
Готов е техническият доклад по проекта за развитие на фискалната децентрализация

Готов е техническият доклад по проекта за развитие на фискалната децентрализация

Изготвен е цялостният анализ на актуалната правна, административна и оперативна рамка на общините, част от дейностите на съвместния проект на...

10.08.2023 | виж още →
Подготовка на обучители от пилотните общини по проекта

Подготовка на обучители от пилотните общини по проекта

От 15 до 17 ноември в Троян ще се проведе обучение на обучители от шестте пилотни общини, по проект на НСОРБ „Развитие на фискалната...

13.11.2023 | виж още →
Среща на Консултативния съвет на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“

Среща на Консултативния съвет на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“

На 29 ноември 2023 г. в онлайн формат се проведе Третата среща на Консултативния съвет на проект „Развитие на фискалната децентрализация и...

29.11.2023 | виж още →
Резултати от пилотното прилагане на бенчмарк инструмента за местните финанси (бенчмаркинг)

Резултати от пилотното прилагане на бенчмарк инструмента за местните финанси (бенчмаркинг)

В изпълнение на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, НСОРБ...

23.01.2024 | виж още →
Предстои заключителна конференция по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“

Предстои заключителна конференция по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“

На 16 април 2024 г. в София ще се състои Заключителна конференция по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото...

10.04.2024 | виж още →