ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 3 2023 година / 20-01-2023г.

Дейността на НСОРБ

Решения на Управителния съвет на НСОРБ

Решения на Управителния съвет на НСОРБ

20.01.2023

На свое редовно заседание Управителният съвет на НСОРБ обсъди и прие позицията на организацията по редица предложения за промени в нормативната уредба. УС одобри становището на НСОРБ по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията (ЗВиК) с направените бележки и допълнения. То е формирано на база  писмено проучване сред всички общини. Пълният текст на становището е публикуван на...

към новината →

КС на НСОРБ отчита динамична и ефективна работа през 2022 г.

КС на НСОРБ отчита динамична и ефективна работа през 2022 г.

19.01.2023

Членовете на Контролния съвет на НСОРБ обсъдиха отчета за дейността си, който предстои да бъде внесен за одобрение от Общото събрание на организацията. Предприетите от ръководството мерки за преодоляване проблемите с издължаването на членския внос, са дали добри резултати. За изтеклата  2022 г. събираемостта на членския внос е 97%. Само 14 общини не са издължили членския си внос към...

към новината →

НСОРБ и ББР ще обединят усилия за разширяване достъпа на общините до финансиране

НСОРБ и ББР ще обединят усилия за разширяване достъпа на общините до финансиране

20.01.2023

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Троян Донка Михайлова и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева обсъдиха с изпълнителния директор на Българската банка за развитие Марияна Петкова възможните аспекти на сътрудничество. Срещата се проведе по инициатива на ръководството на ББР и в нея взеха участие и ръководители на ключови звена във финансовата институция....

към новината →

НСОРБ и Министерство на енергетиката коментираха финансирането на мерки за ЕВИ за домакинствата

НСОРБ и Министерство на енергетиката коментираха финансирането на мерки за ЕВИ за домакинствата

17.01.2023

На 17 януари изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева проведе работна среща с екипа на Министерството на енергетиката, ангажиран в подготовката на пакета документи за кандидатстване по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ)“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Срещата, в която участваха...

към новината →

Обсъждане на възможностите за рационално използване на минералните извори в България

Обсъждане на възможностите за рационално използване на минералните извори в България

18.01.2023

На 17 януари в Народното събрание се проведе кръгла маса, посветена на възможностите за рационално използване на минералните извори в България и възможностите за привличане на инвеститори. Дискусията беше организирана от народния представител Росица Кирова, в партньорство с Националната камара на минералните води. На форума присъстваха и представители от общините Ловеч, Стара Загора, Видин,...

към новината →

Кръгла маса разгледа предложения за системата на личните лекари

Кръгла маса разгледа предложения за системата на личните лекари

19.01.2023

На 17 януари се проведе кръгла маса на тема „Проблемите, предизвикателствата и възможните решения в работата на личните лекари“, организирана от Парламентарната комисия по здравеопазването, заедно с Българския лекарски съюз (БЛС) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ). От страна на НСОРБ участва д-р Дарин Димитров , кмет на община Търговище и председател на...

към новината →

Становище на НСОРБ по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ

Становище на НСОРБ по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ

19.01.2023

НСОРБ депозира становище по общественото обсъждане на проекта на документи за кандидатстване по процедура „Екологосъобразна мобилност“, по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В становището ни: Обръщаме внимание, че бюджетът на процедурата е разпределен поравно между 6-те района за планиране, въпреки драстичните разлики в броя на допустимите за подкрепа общини в тях....

към новината →

Становище на НСОРБ по проекта на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Становище на НСОРБ по проекта на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

18.01.2023

Местните власти подкрепят предлаганата разпоредба, предоставяща предимство на местните животновъди при разпределението на пасища по чл. 37и, ал. 6 от закона. Приема се включването на представител на отговорните държавни органи в общинската комисията по разпределението на пасищата, като се предлага участие на представител на БАБХ – Областна дирекция по безопасност на храните, вместо...

към новината →

От Белово започва отбелязването на общинските празници

От Белово започва отбелязването на общинските празници

16.01.2023

С приятелски разговор с гости и почетни граждани на Белово в събота – 14 януари, започна официалното честване на 145 години от освобождението на Белово. Празникът поставя началото на дните на общините в календара за 2023 г. Специалното внимание тази година заслужено бе отдадено на академик Дамян Дамянов - началник на Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“и ръководител на...

към новината →
Започнаха присъствените обучения за 2023 година за общинските администрации

Започнаха присъствените обучения за 2023 година за общинските администрации

20.01.2023

Започнаха първите за 2023 г. присъствени обучения по Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСОРБ и МРРБ проведоха обучение за общински експерти по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от ПВУ

НСОРБ и МРРБ проведоха обучение за общински експерти по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от ПВУ

20.01.2023

Тази седмица при голям интерес се проведоха три онлайн обучения, организирани от НСОРБ и МРРБ във връзка с кандидатстването на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ по Плана за възстановяване и устойчивост. В тях участваха близо 600 представители на общини от шестте района за планиране.

Безплатни консултации за общините по 75 конкретни запитвания през 2022 г.

Безплатни консултации за общините по 75 конкретни запитвания през 2022 г.

През 2022 година НСОРБ е предоставило над 75 персонални консултации по запитване общини. Сред възползвалите се от възможността да ползват безвъзмездна компетентна експертна подкрепа са общините Аврен, Аксаково, Ардино, Банско, Берковица, Болярово,  Бяла Слатина , Бяла (Рс), Варна, Враца, Велинград, Вълчи дол, Габрово, Гурково, Две могили, Девня, Доспат, Ловеч, Марица, Мизия, Момчилград, Омуртаг, Павликени, Петрич, Пещера, Пловдив, Поморие, Правец, Родопи, Рудозем, Руен, Русе, Самоков, Свиленград, Своге, Стрелча, Тетевен, Трявна, Тунджа, Царево, и общинските съвети на Трявна, Родопи, Добрич и др.

Отчетът за дейността на НСОРБ за 2022 г. ще бъде представен и разгледан от Общътъ събрание на организацията, което ще се проведе през февруари 2023 г. в София.

Студентски проекти – резултат от партньорството между НСОРБ и УАСГ

Студентски проекти – резултат от партньорството между НСОРБ и УАСГ

20.01.2023

„Елате. Усетете. Останете“ – това послание отправиха студентите от катедра „История и теория на архитектурата“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), които на 20 януари представиха студентските си проекти за културното наследство и културния потенциал на община Дряново и град Дряново. Проектът „Опазване на архитектурното наследство“ се фокусира върху потенциала на цялата община. Вторият проект ­ „Опазване на исторически селища и райони“ е разработен на база на потенциала на град Дряново с акцент ул. “Шипка“.

Актуално

Повторно публикувани Заповеди за изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО за отчетната 2019 г.

Повторно публикувани Заповеди за изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО за отчетната 2019 г.

19.01.2023

На 18 януари Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на своята интернет страница повторно публикува две нови Заповеди за изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от страна на общините за отчетната 2019 г., както следва: Заповед № 17/17.01.2023 г. на и. д. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда ,...

към новината →

Информация за осъществения контрол по ЗОП за периода 14-25 октомври 2022 г.

Информация за осъществения контрол по ЗОП за периода 14-25 октомври 2022 г.

18.01.2023

Агенцията за обществени поръчки е публикувала поредната, обобщена информация за изготвените и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрола, чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП и на становищата за извършен контрол върху процедури на договаряне по чл. 233 от ЗОП за периода 14 - 25.11.2022 г. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в раздел...

към новината →

Напомняне за изискванията към отчетните справки за предоставяне на средства за субсидиране на обществени пътнически превози

Напомняне за изискванията към отчетните справки за предоставяне на средства за субсидиране на обществени пътнически превози

18.01.2023

С писмо до НСОРБ Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) обръща внимание на допуснати пропуски в подадените към 20 октомври 2022 г. отчетни справки, в изпълнение изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по...

към новината →

През 2024 г. изтича действието на заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води

През 2024 г. изтича действието на заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води

19.01.2023

От 2011 г. държавата предоставя за безвъзмездно ползване на общините находища на минерални води, които са изключителна държавна собственост и се намират на тяхна територия. До този момент 57 български общини са получили право за ползване, на основание §133 от ПЗР от Закона за водите (ЗВ), по силата на който общините получиха право след заявен интерес безвъзмездно да ползват и управляват...

към новината →

Стари преписки към Комисията за възстановяване и подпомагане може да се представят отново до края на март

Стари преписки към Комисията за възстановяване и подпомагане може да се представят отново до края на март

20.01.2023

В Националното сдружение на общините в Република България постъпи писмо от секретаря на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. В него се посочва, че се прекратява разглеждането на искания за финансиране, внесени до 31.12.2020 г. и останали без решение. Разглеждането на административните преписки, внесени през 2021 и 2022 г. и отговарящи на нормативните изисквания, може...

към новината →

Сливен бе домакин на конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще"

Сливен бе домакин на конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще"

18.01.2023

На 17 януари в Сливен се проведе първата местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който Българската телеграфна агенция изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. За общини като нас, които не разполагат с достатъчно собствен ресурс, единственият вариант да направим нещо по-голямо и по-значимо на територията на нашите населени места, са европейските пари. Това заяви...

към новината →
Изменения в Закона за устройство на територията

Изменения в Закона за устройство на територията

20.01.2023

В бр. 6 на Държавен вестник от 20 Януари 2023г. е обнародван ЗИД на ЗУТ, с който се правят следните промени:

Предстоящо

Дискусионен форум на НСОРБ и НСОРБ-Актив с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Дискусионен форум на НСОРБ и НСОРБ-Актив с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

18.01.2023

На 2 и 3 февруари в София, хотел „Рамада“, ще се проведе дискусионен форум с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. , приет от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г. За участие във форума са поканени финансисти, счетоводители, данъчни експерти, ресорни заместник-кметове, председатели на Общинските съвети,...

към новината →

Обучение „Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2022 г.“

Обучение „Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2022 г.“

20.01.2023

Традиционното обучение ,,Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2022 г.“ ще се проведе на 7 и 8 февруари 2023 г. в гр. София хотел „Рамада София“. Каним за участие счетоводители и финансисти от общините и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити . При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти. Лектори:...

към новината →

Предстоящ уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ“

Предстоящ уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ“

18.01.2023

Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към нея отправят покана за участие в уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ . Семинарът ще се проведе на 31 януари 2023 г. от 15.00 ч. в хибриден формат – в сградата на БТПП, гр. София, ул. Искър 9 и в платформата Zoom. Целта на събитието е представяне на...

към новината →
Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

20.01.2023

В периода 23 – 27 януари ще се проведат четири присъствени обучения по Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Откриване на кампанията за правата на жертвите на насилие

Откриване на кампанията за правата на жертвите на насилие

17.01.2023

Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (DG JUST) на Европейската комисия и Victim Support Europe (VSE) ще проведат откриващото събитие, с което ще поставят началото на съвместна кампания за повишаване на информираността относно жертвите на насилие и престъпления в България.

Събитието ще се проведе на 21 януари, събота, от 12.00 до 15.00 ч. в гр. София, Сердика Център, ниво -1 (пред Хиполенд).
 
 
 

Parking Day for Fitness като инструмент за безопасни улици около училища и детски заедения

Parking Day for Fitness като инструмент за безопасни улици около училища и детски заедения

17.01.2023

На 26 януари Сдружение "BG Бъди активен" организира уебинар, посветен на безопасните улици около учебните заведения- училища и детски градини.

Безопасността на децата в пътното движение е един от най-сложните проблеми, който е с две направления: създаване на подходяща инфраструктура и възпитаване на отговорни участници в движението.

С подкрепата на НСОРБ

Да подкрепим кампанията на БЧК за ползите от ваксинирането срещу COVID-19

Да подкрепим кампанията на БЧК за ползите от ваксинирането срещу COVID-19

Българският червен кръст започва кампания за информиране на гражданите за разпространението на COVID-19 и за ползите от ваксинирането. НСОРБ приканва общините да подкрепят усилията на БЧК като публикуват рекламен клип за кампанията "Ти решаваш" на своите интернет страници и други подходящи места в населените места на тяхна територия. 

С общи усилия може да се подпомогне информираният избор на повече граждани и да се разшири ваксинационният обхват в страната.

Клипа за кампанията „Ти решаваш“ може да изтеглите ТУК. Подробна информация за кампанията може да намерите тук: https://tireshavash.info/

Медиите за нас

Д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: По проектите за енергийна ефективност гражданите също трябва да бъдат активни

Д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: По проектите за енергийна ефективност гражданите също трябва да бъдат активни

18.01.2023

През март трябва да започне подмяната на уличното осветление в Тутракан, надява се кметът на общината д-р Димитър Стефанов. Инициативата на общината вече е одобрена и се очаква приключване на административните формалности. Амбициите на местната власт е чрез ЕСКО-договор да бъде осигурено енергоспестяващо осветление и за останалите населени места от общината, споделя кметът на Тутракан в...

към новината →

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан: "Яворовите януарски дни" ще продължат през целия месец

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан: "Яворовите януарски дни" ще продължат през целия месец

20.01.2023

За 55-и път в Чирпан бяха открити "Яворовите януарски дни",  посветени на рождението на поета Пейо Яворов. Роденият на 13 януари 1878 година Пейо Тотев Крачолов е смятан за един от най-големите български поети на XX век. Мотото на тазгодишното издание е „Яворов - световен поет“. Начало на честванията бе дадено от родния дом на поета и революционер, където бе открита и изложбата "130...

към новината →

Д-р Мехмед Мехмед, кмет на Ветово: Общината е готова с проекти за два социални центъра

Д-р Мехмед Мехмед, кмет на Ветово: Общината е готова с проекти за два социални центъра

17.01.2023

Община Ветово има проектна готовност за изграждане на два социални центъра – за възрастни хора и хора с увреждания, като се чака да бъде отворена процедурата за кандидатстване. Според кмета д-р Мехмед Мехмед, има големи шансове за тяхната реализация. Не е забравена и идеята отпреди няколко години – в центъра на Ветово да се изгради една много модерна комбинирана социална сграда. Четете...

към новината →

"Капитал" за с. Чавдар - Коледното село на България

"Капитал" за с. Чавдар - Коледното село на България

18.01.2023

Пез декември човек лесно може да си помисли, че софиянци са се преместили на село, ако съди по регистрациите на колите, паркирани в целия район около с. Чавдар. Причината - инициативата "Коледното село на България", която вече втора година множество медийни канали отразяват, оказва се, напълно безплатно. "Не сме плащали стотинка за реклама", казва кметът Григор Даулов, който от 2019 г....

към новината →

Милена Желева, зам.-кмет на Стара Загора: Само общината се грижи за опазване на културните ценности

Милена Желева, зам.-кмет на Стара Загора: Само общината се грижи за опазване на културните ценности

20.01.2023

В интервю за БНР Заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева съобщи, че  общината започва ремонти на Античния форум „Траяна“ и на музей „Неолитни Жилища“. Ще бъде обновена сградата, ще бъдат поставени постоянно видеонаблюдение, както и нови указващи табели. Облагороден ще бъде и районът около обекта. Предвидени са средства и за възстановяването на шадравана.    След поредица от...

към новината →

Иван Гюров, зам.-кмет на Община Разлог: Общината е с поглед към бъдещето на инвестиции в зелена енергия

Иван Гюров, зам.-кмет на Община Разлог: Общината е с поглед към бъдещето на инвестиции в зелена енергия

20.01.2023

Община Разлог с поглед към бъдещето на инвестиции в зелена енергия – производство на зелен водород и изграждане хранилище за електроенергия, което да гарантира енергийната сигурност на Разложката котловина. "Разширяването на фотоволтаичния парк е само първата стъпка на конкретния инвеститор. Предвижда се изграждане на инвестиции за производство на зелен водород, което е 100% възобновяема...

към новината →

Новини по програми и проекти

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Бъдеще за децата“

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Бъдеще за децата“

16.01.2023

До 20 февруари 2023 г . се удължава срокът за набиране на проекти по процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 https://esf.bg/udalzhava-se-srokat-za-kandidatstvane-po-mjarkata-badeshte-za-decata/ . Целта на процедурата, която стартира в средата на м. ноември 2022 г.,  е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в...

към новината →

Изменение на процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Изменение на процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

19.01.2023

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), информира за промени в текста на Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. В раздела с допустимите разходи, е направено допълнение в...

към новината →

Изменят се процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

Изменят се процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

19.01.2023

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), променя Условията за кандидатстване по процедури чрез директно предоставяне „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“ https://eumis2020.government.bg . Измененията са във връзка с обнародваната в Държавен вестник Наредба № H-5 от 29 декември 2022 г. за определяне на правилата за извършване на...

към новината →

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

19.01.2023

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е извършил предварителното класиране на проектни предложения по п одмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи...

към новината →

Национален информационен ден по програма "Хоризонт Европа"

Национален информационен ден по програма "Хоризонт Европа"

20.01.2023

Министерство на образованието и науката и дирекция "Наука", в качеството си на национална координиращо звено по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" организират на 26 януари национален информационен ден. Той ще се проведе в София, София Тех Парк, форум "Джон Атанасов", зала 2, от 12.30 до 17.00 часа. Събитието ще бъде в хибриден формат. Необходима...

към новината →

Подадени са 35 проекта за водоснабдителни системи по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Подадени са 35 проекта за водоснабдителни системи по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

20.01.2023

ДФ "Земеделие" информира, че са подадени 35 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от...

към новината →

Новини от общините

Община Благоевград спечели дело за финансова корекция по проект, стартирал през 2018 г., в размер на близо 400 хил. лв.

Община Благоевград спечели дело за финансова корекция по проект, стартирал през 2018 г., в размер на близо 400 хил. лв.

20.01.2023

Финансова корекция в размер на близо 400 хил. лв., наложена на Община Благоевград от Управляващия орган на ОПОС по проект, стартирал през 2018 г., отмени Върховния административен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Това е втора инстанция на делото, по което съдът се произнася в полза на Община Благоевград. Първата бе гледана в Административен съд. Проектът, по който са...

към новината →

В Карлово отбелязаха 145 години от избора на първия в страната Градски съвет

В Карлово отбелязаха 145 години от избора на първия в страната Градски съвет

16.01.2023

145 години от избора на първия в България Градски съвет бяха отбелязани в Карлово на 16 януари. Честването започна пред родната къща на Васил Караиванов – председател на първия Градски съвет, където бяха положени цветя в знак на почит. Водосвет в храм „Свети Николай“ – мястото, на което е избрана демократичната управа, отслужиха свещеници от Карловската духовна околия. Събитията,...

към новината →

Смолян помага на 4-годишната Стефани

Смолян помага на 4-годишната Стефани

20.01.2023

Кметът на Смолян Николай Мелемов връчи събраните средства от инициативата „Календар на община Смолян -2023 г.” на майката на Стефани – Жана Тодорова . Сумата е в размер на 12 000 лв. „Благодаря на всички хора от Смолян и страната, които бяха съпричастни към благородната кауза и закупиха календара на община Смолян. Дарените от тях средства ще подпомогнат интензивните терапии, които ще...

към новината →

Казанлък се побратими с гръцкия град Димотика

Казанлък се побратими с гръцкия град Димотика

20.01.2023

Навръх празника на Дидимотика - Свети Атанасий, закрилник на гръцкия град, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и кметът на Община Дидимотика, Гърция, Ромилос Хаджияноглу подписаха окончателен меморандум за побратимяване, на гръцка земя. Кметът Галина Стоянова отправи поздрав към жителите на побратимения град и пожела: „Здраве, много сили и успех, за да пребъдва Вашия град!“. Тя...

към новината →

Кметовете на общините в област Сливен обсъдиха партньорството си за развитие на сектора по рибарство

Кметовете на общините в област Сливен обсъдиха партньорството си за развитие на сектора по рибарство

18.01.2023

Възможностите за създаване на партньорство между четирите общини в Сливенска област за развитието на сектора по рибарство, аквакултури  и преработката на рибни продукти бяха обсъдени на среща във вторник, чийто домакин бе кметът на община Сливен Стефан Радев. В нея участваха кметовете на общините Нова Загора и Твърдица Галя Захариева и Атанас Атанасов и зам.-кметовете на община Котел Румен...

към новината →

Община Асеновград обяви деветия Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”

Община Асеновград обяви деветия Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”

17.01.2023

Община Асеновград организира за девети път Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Конкурсът е анонимен и в него могат да участват автори, навършили 18 г. от цялата страна. Победителите в конкурса от предишни години нямат право да участват. Всеки автор може да представи до три...

към новината →
Самоков и Кърджали вече са на картата на клубовете на БТА

Самоков и Кърджали вече са на картата на клубовете на БТА

20.01.2023

Тази седмица в Кърджали бе открит първият за тази година пресклуб на БТА, в присъствието на директора на БТА Кирил Вълчев, общинските ръководства на Ардино, Джебел, Крумовград, Кърджали и Момчилград, областния управител, депутати и представители на институции.

На 18 януари кметът на община Самоков и член на УС на НСОРБ Владимир Георгиев подписа договор за предоставяне на помещение за национален пресклуб на БТА.

 

Международна дейност

Участвайте в конкурса ,,Европейски столици на приобщаването и многообразието‘‘ за 2023г.

Участвайте в конкурса ,,Европейски столици на приобщаването и многообразието‘‘ за 2023г.

16.01.2023

Като част от непрекъснатите усилия да изпълни ангажимента си за насърчаване на по-приобщаващи и по-справедливи общества в Европа, Европейската комисия (ЕК) организира за втори път наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“. Тази нова инициатива допълва ежегодния Европейски месец на многообразието, който повишава осведомеността относно значението на многообразието и...

към новината →

Европейска конференция за експерти в областта на публичната комуникация

Европейска конференция за експерти в областта на публичната комуникация

18.01.2023

EuroPCom е най-голямата годишна европейска конференция за експерти в областта на публичната комуникация, която привлича стотици специалисти от целия ЕС и извън него. EuroPCom се организира от Европейския комитет на регионите в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка, Европейския икономически и социален...

към новината →

Глобална декларация на кметовете за демокрация

Глобална декларация на кметовете за демокрация

20.01.2023

Глобалната декларация за демокрацията вече е подписана от 100 кметове от почти 50 държави на пет континента. Декларация се основава на предишна инициатива на кметовете на Будапеща, Братислава, Прага и Варшава по повод нарастващите нелиберални сили, подкопаващи демокрацията в страните им. В основата на документа е споделената идентичност на градовете, подписали декларацията, за запазване...

към новината →

Зелената сделка

Електробуси возят до метрото по заявка

Електробуси возят до метрото по заявка

18.01.2023

Първи ще имат възможност да ги ползват жители на „Манастирски ливади“ – Изток и Запад, а кв. „Павлово“ и част от „Красно село“ в София. Проектът за електробуси, които да се движат в даден квартал и докарват пътници до метрото, е в своя финален етап. От септември досега се извършваха полеви тестове. Обходени са всички предвидени маршрути в „Манастирски ливади“ – Изток и Запад, а също така...

към новината →

Община Ямбол монтира шест станции за измерване на чистотата на въздуха

Община Ямбол монтира шест станции за измерване на чистотата на въздуха

16.01.2023

Жителите на Ямбол вече имат възможност по всяко време онлайн да се информират за чистотата на въздуха в града, след като Община Ямбол монтира станции в шест различни точки. Измервателните станции са разположени в кв. „Аврен“, Централна градска част, Градски парк, ж-к "Георги Бенковски", к-с "Златен Рог" и квартал "Каргон". Станциите измерват няколко показателя:...

към новината →

За поредна година община Велико Търново насърчава разделното събиране на отпадъци           събират разделно пластмаса

За поредна година община Велико Търново насърчава разделното събиране на отпадъци събират разделно пластмаса

20.01.2023

И през 2023-та година жителите на Велико Търново ще получават награди, ако събират разделно пластмасови бутилки от напитки до 3 литра. Всеки, който поне веднъж в месеца предаде над 1 кг. от този тип отпадъци, може да спечели Gift Card на стойност 50 лева. Наградите се обявяват всеки месец на сайта организацията, с която Община Велико Търново има договор за разделно събиране и оползотворяване...

към новината →

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

 

 • 26 януариРаковски

 

 • 27 януари  – Омуртаг

 

 • 28 януариРазград