Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Изменение на процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Изменение на процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

19.01.2023
Изменение на процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), информира за промени в текста на Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“.

В раздела с допустимите разходи, е направено допълнение в Таблицата определяща  единната ставка на непреките разходи. Съгласно допълнението, за проекти на обща стойност от 1 000 001 - 1 250 000 лв., единна ставка е 6 %. Непреките разходи по процедурата, включват възнагражденията на персонала по администриране на проекта, както и административните разходи, свързани с управлението му (режийни разходи, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

По процедурата, 7 общини реализират проекти по разкриването на Центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Актуалните Условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на ОПРЧР: https://esf.bg/