ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 13 / 31-03-2023г.

Дейността на НСОРБ

Обсъждани въпроси на редовното заседание на УС на НСОРБ

Обсъждани въпроси на редовното заседание на УС на НСОРБ

31.03.2023

На свое редовно заседание, проведено в хибриден формат,  Управителният съвет на НСОРБ разгледа проблема, възникнал в редица общини във връзка с разпределението на субсидиите и средствата за компенсации в обществения транспорт и се запозна с анализа за необходимостта от подкрепа на общините за изграждане и развитие на капацитета за управление на проекти. Анализът е изготвен във връзка с ангажиментите на страната ни да подготви Пътна карта за развитие на административния капацитет за управление на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. 

НСОРБ въвежда зелени правила в своята работа. Направете го и вие!

НСОРБ въвежда зелени правила в своята работа. Направете го и вие!

29.03.2023

Значителна част от  живота си прекарваме в офис пространства. Изчерпваме ресурси, способстваме за отделянето на вредни емисии в атмосферата, задръстваме повърхността на земята с отпадъци. На световно ниво 40% от суровините и ресурсите се потребяват от „офисния планктон“. Специален доклад, подготвен от наши колеги, изчислява обема на генерираните вредни емисии от нашия престой и работа в офиса,...

към новината →
Среща със заместник главния прокурор при ВАП и други държавни органи по инициативата за подобряване на пътната безопасност и предстоящи съвместни обучения

Среща със заместник главния прокурор при ВАП и други държавни органи по инициативата за подобряване на пътната безопасност и предстоящи съвместни обучения

28.03.2023

Среща, във връзка с инициатива за подобряване на пътната безопасност,  в която участваха изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, парламентарнтият секретар Благой Станчев и юрисконсулта на НСОРБ Десислава Стойкова, заместник главният прокурор Десислава Пиронева, прокурори от Върховната административна прокуратура (ВАП), следователи от Националната следствена служба (НСлС),...

към новината →
НАП, нотариусите и общините ще търсят съвместно решения на натрупани проблеми, които генерират загуби за общините и държавата

НАП, нотариусите и общините ще търсят съвместно решения на натрупани проблеми, които генерират загуби за общините и държавата

31.03.2023

На 29.03.2023 г. се проведе съвместна среща между НСОРБ, представители на ръководството на НАП и на Нотариалната камара. Бяха обсъдени актуални въпроси от взаимен интерес, свързани с координацията и комуникацията между общините, нотариусите и НАП, възможностите за бъдещо взаимодействие по процедиране на предвижданите промени в законодателството както и осигуряването на по-ефективен електронен...

към новината →
Актуални въпроси в сферата на културата бяха във фокуса на внимание на заседанието на постоянната комисия към НСОРБ

Актуални въпроси в сферата на културата бяха във фокуса на внимание на заседанието на постоянната комисия към НСОРБ

31.03.2023

На 30 март в София заседава Постоянната комисия на НСОРБ по образование, младеж, спорт и култура. Акценти в програмата на обсъжданията бяха актуални проблеми по прилагането на Закона за авторското и сродните му права от общините, като организатори на събития и собственици на зали, предоставяни за тяхното организиране и напредъка по проекта от ПВУ, който предвижда съфинансиране на общинските...

към новината →
НСОРБ сигнализира за трудности при отчитането на проектите за топлия обяд

НСОРБ сигнализира за трудности при отчитането на проектите за топлия обяд

31.03.2023

С нарочно писмо, НСОРБ сигнализира Управляващия орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане за увеличената административна тежест, при отчитането на проектите за топлия обяд. Трудностите са свързани с огромния обем на отчетните документи, в т.ч. двукратното депозиране на такива, както и на множеството справки с припокриваща се информация, посочени в Ръководството за...

към новината →
Становище по Указанията за набиране на общински проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Становище по Указанията за набиране на общински проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

28.03.2023

НСОРБ депозира становище по проекта на Указанията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). В становището ни, на база коментари и бележки на общините, предлагаме:  „Капацитет за изпълнение на бюджетна линия“:...

към новината →
Експертите по връзки с обществеността на общините се събират по покана на НСОРБ

Експертите по връзки с обществеността на общините се събират по покана на НСОРБ

31.03.2023

Националното сдружение на общините в Република България организира работна среща за експертите по връзки с обществеността в общинските администрации. Срещата ще се проведе на 11 и 12 април 2023 г. в гр. София и ще даде възможност на професионалната общност на експертите по публични комуникации да дискутират актуални теми от дневния ред на общините, както и да се запознаят с нови тенденции и...

към новината →
7 безплатни обучения за общините проведе НСОРБ в последната седмица на март

7 безплатни обучения за общините проведе НСОРБ в последната седмица на март

30.03.2023

През седмицата, НСОРБ проведе седем от безплатните, присъствени обучения за общините, реализирани по проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по административен договор №BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез...

към новината →

Актуално

Национална среща „Индустриалните зони - растеж за общините и регионите“

Национална среща „Индустриалните зони - растеж за общините и регионите“

31.03.2023

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев отправя покана към кметовете на общини и областните управители за участие в Н ационална среща „Индустриалните зони - растеж за общините и регионите “. Форумът ще се състои на 10 април (понеделник) 2023 г. от 14:00 до 16:00 ч. в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“  и е посветен на новата процедура за развитие на индустриалните зони в...

към новината →

Състезания за доброволци ще се проведат през юни, по повод Деня на доброволеца

Състезания за доброволци ще се проведат през юни, по повод Деня на доброволеца

29.03.2023

По случай 5-ти юни, Българският ден на доброволеца за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, при МВР, организират провеждането на състезание за доброволци и млади доброволци . Тази...

към новината →

Можете да изпратите своите предложения в конкурса за принос към подобряване живота на децата

Можете да изпратите своите предложения в конкурса за принос към подобряване живота на децата

31.03.2023

Национална мрежа за децата започна набирането на номинациите за годишните награди „Златна ябълка“ за принос към благосъстоянието на децата и семействата у нас, които се провеждат за тринайсети пореден път. За първа година публиката ще участва в определянето на победителите във всички категории Във време на война, бедствия, политическа нестабилност и световна криза на всички нива,...

към новината →
Черноморските общини имат възможност за изразяване на становища по проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Черноморските общини имат възможност за изразяване на становища по проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

31.03.2023

В НСОРБ постъпи писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството, адресирано и до кметовете на черноморските общини, относно възможност за изразяване на становища по изготвен проект на РМС за одобряване на Морски пространствен план на Република България (МППРБ) за период 2021-2035г.

 

Предстоящо

Предстоящо  заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по еврофондове

Предстоящо заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по еврофондове

31.03.2023

На 19 и 20 април 2023 г. (сряда и четвъртък) в гр. Вършец, Спа хотел „Ата“ , ще се проведе заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по европейските фондове, национални и международни програми и проекти. Регистрацията за участието в заседанието е  до 12-ти април (сряда), чрез попълването на онлайн формуляр, изпратен като линк, с поканите до членовете на комисията. Основен акцент в...

към новината →
Предстоящо заседание на Постоянната комисията по здравеопазване към НСОРБ

Предстоящо заседание на Постоянната комисията по здравеопазване към НСОРБ

31.03.2023

Първото заседание на Постоянната комисия по здравеопазване към Националното сдружение на общините за 2023г. ще се проведе на 6 и 7 април 2023 г. в с. Чифлик, общ. Троян, хотел „Балкан“, е присъствен формат.  В рамките на програмата е предвидено представяне на европейската подкрепа за общественото здраве и обсъждане на изпълнението на предвидените мерки в Националния план за възстановяване и...

към новината →
Включете се в дистанционните обучения, които НСОРБ организира

Включете се в дистанционните обучения, които НСОРБ организира

31.03.2023

Продължава провеждането на дистанционни обучения, в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Близо 80 участници ще се включат в семинара „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

Близо 80 участници ще се включат в семинара „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

31.03.2023

Националното сдружение на общините в Република България, съвместно с Конвента на кметовете организира семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Събитието се осъществява със съдействието на Механизма за политическа подкрепа на Европейската комисия, който има за цел да подпомогне местните и регионални власти да развият и приложат стратегии за адаптация към изменението на климата.

 

Важно за членовете на НСОРБ

Важно за членовете на НСОРБ

Напомняме, че срокът за издължаване на първата вноска от членския внос към НСОРБ за 2023 г. е 30 април.

До тази дата можете да се възползвате и от 5% отстъпка, ако преведете сумата за целия членски внос за 2023 г.

Международна дейност

Устойчивост: местните лидери призовават ЕК да създаде критерии за уязвимост за по-добра подготвеност при справяне с кризи

Устойчивост: местните лидери призовават ЕК да създаде критерии за уязвимост за по-добра подготвеност при справяне с кризи

31.03.2023

В контекста на нарастването на кризите, местните и регионалните лидери на ЕС обсъдиха на 30 март 2023г. на заседанието на Комисията по природни ресурси (NAT) към Европейския Комитет на регионите как да направят регионите по-устойчиви в селското стопанство, здравеопазването и продоволствените системи. Те заявиха, че Европейският съюз трябва не само да реагира на кризи, но и да може да ги...

към новината →
Отворена е поканата за участие в Регионалните иновационни долини

Отворена е поканата за участие в Регионалните иновационни долини

31.03.2023

Водещи представители на Европейския комитет на регионите (КР) подкрепиха поканата на евро комисарите Мария Габриел и Елиза Ферейра за присъединяване към 100-те Регионални иновационни долини в Европа.   Началото бе положено на 28 март, по време на събитие на високо ниво, с участието на териториите на ЕС, участващи в пилотната дейност "Партньорства за регионални иновации" (PRI). Новата...

към новината →
Участвайте за наградите за биологично производство

Участвайте за наградите за биологично производство

31.03.2023

Наградите за биологично производство ( EU organic awards ) се организират съвместно от Европейския Комитет на регионите (КР), Европейската Комисия, Европейския икономически и социален Комитет (EESC), COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe и имат за цел да се отличат най-добрите и иновативни представители в биологичното производство на ЕС.  Наградите са част от Плана за действие за развитие на...

към новината →
Станете партньор на Европейската седмица на регионите 2023 г.

Станете партньор на Европейската седмица на регионите 2023 г.

28.03.2023

Изборът на партньори за Европейската седмица на регионите #EURegionsWeek 2023 г. продължава. Имате възможност да станете част от най-голямото ежегодно събитие, посветено на регионалната и кохезионната политика, което ще се проведе в седмицата от 9 до 12 октомври в Брюксел. Подробна информация е публикувана на уебсайта на проявата. Преди да подадете кандидатурата си, можете да се...

към новината →

Новини по програми и проекти

Образци на Условия за кандидатстване и формуляри по Програмите за програмен период 2021 – 2027 г.

Образци на Условия за кандидатстване и формуляри по Програмите за програмен период 2021 – 2027 г.

31.03.2023

На https://www.eufunds.bg/bg/news-eip са публикувани утвърдените образци на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027. Публикувани са и формуляри за предварителен подбор на концепции за проектни предложения, за кандидатстване с проектно...

към новината →
Възможности за международен обмен по Европейската градска инициатива

Възможности за международен обмен по Европейската градска инициатива

31.03.2023

Европейската градска инициатива (Инициативата), планира поредица покани за набиране на предложения за сътрудничество между европейските местни власти. Този компонент на Инициативата цели изграждане на капацитет по планиране и изпълнение на политиките за устойчиво развитие на местно, регионално и национално ниво. Предвиждат се съвместни действия с мрежите от общини, финансирани по Програма...

към новината →
Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

31.03.2023

Отворена е първата покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027  https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals . Допустими кандидати по поканата са: Публични органи (напр. регионален/окръжен съвет, местен съвет, община, министерства и др.); Публично- правни органи (напр....

към новината →
Уебинари по Интеррег Европа 2021-2027

Уебинари по Интеррег Европа 2021-2027

31.03.2023

На https://www.interregeurope.eu/user/login?destination=/news-and-events/events/building-a-successful-partnership-webinar  всички желаещи могат да се включат в организирани  по Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 уебинари.  Първият набор от четири уебинара е:   24 април - Изграждане на успешно партньорство; 25 април-   Разработване на проектна...

към новината →

Медиите за нас

Димитър Славов, кмет на Бяла: Неуморно подаваме ръка на всеки и търсим начини да направим живота по-добър и по-дълъг

Димитър Славов, кмет на Бяла: Неуморно подаваме ръка на всеки и търсим начини да направим живота по-добър и по-дълъг

24.03.2023

Европроекти на обща стойност 103 293 128 лева е осъществила община Бяла, област Русе, през последните два програмни периода - от 2007-а година насам. Това съобщи в интервю за БТА кметът на Бяла Димитър Славов. "С реализацията на европроектите е подобрена местната инфраструктура, която създава условия за растеж и повишаване привлекателността на общината. Подобрена е уличната, ВиК-мрежа,...

към новината →

Дейвид Арабаджиев, секретар на Община Благоевград: Предстои въвеждане на електронен прием и за социалните услуги в Благоевград

Дейвид Арабаджиев, секретар на Община Благоевград: Предстои въвеждане на електронен прием и за социалните услуги в Благоевград

24.03.2023

Община Благоевград се стреми непрекъснато да подобрява електронните услуги. Дигитализацията е важна за всеки един гражданин, тъй като той ще може да ползва публичните услуги на администрацията от разстояние, дори от чужбина, без да е необходимо да губи време и да идва на гише. Това заяви в ефира на  Радио Благоевград  Дейвид Арабаджиев, секретар на Община Благоевград. Въведената в началото...

към новината →

Кметът на Смядово приюти и свърза бежанци от Украйна

Кметът на Смядово приюти и свърза бежанци от Украйна

27.03.2023

Бежанци от Украйна сключиха брак в Смядово. 32-годишният бесарабски българин Микола или Николай, както вече го знаят в Смядово, и 34-годишната Людмила се срещат в малкото градче преди година, когато войната ги кара да напуснат домовете си. Тогава кметът на Смядово Иванка Петрова осигури подслон за около 40 бягащи от войната украинци. Самата Петрова днес води церемонията, превърнала Люда и Коля...

към новината →

Новини от общините

 „Алея на новия живот“ създава Димитровград

„Алея на новия живот“ създава Димитровград

27.03.2023

Община Димитровград вече тринадесет години организира засаждане на дръвчета, част от екологичния проект „Алея на новия живот”. Идеята на инициативата е родителите и близките на децата с постоянен или настоящ адрес в общината, родени в периода 1.03.2022г. – 28.02.2023г., да могат да засадят декоративни дръвчета. Община Димитровград предоставя възможност на всички, желаещи да дадат живот на...

към новината →

Велико Търново ще си сътрудничи с южнокорейския град Кьонджу

Велико Търново ще си сътрудничи с южнокорейския град Кьонджу

27.03.2023

Кметовете на Велико Търново и южнокорейския град Кьонджу подписаха декларация за партньорство между двете стари столици. Даниел Панов и Джу Нак-йонг положиха подписите в рамките на гостуването на делегация от Южна Корея за Празника на Велико Търново – 22 март. Сътрудничеството ще обхване различни сфери – опазване на културно-историческото наследство, разработване на нови градоустройствени...

към новината →

100 ученици засаждат 100 млади дръвчета – инициатива на община Разлог

100 ученици засаждат 100 млади дръвчета – инициатива на община Разлог

27.03.2023

Със засаждане на 43 чинара от ученици от 5 училища, стартира кампанията на Община Разлог - “Сто ученици засаждат сто млади дръвчета”. В кампанията за облагородяване на градската среда се включиха десетки ученици от 5 до 12 клас от Основно училище “Никола Парапунов”, Средно училище “Братя Каназиреви”, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, Професионална гимназия по...

към новината →

Започва кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

Започва кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

28.03.2023

За дванадесета година Столичната община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Зелена София“.  За реализиране на проектите Столичната община осигурява безвъзмездно фиданки, храсти, цветя, паркова мебел – пейки, перголи, кашпи, кошчета и инструменти, а идеята и изпълнението на проектите е на гражданите. По...

към новината →

Селата от община Сливен - с възможност за финансиране по Програмата за развитие на селските райони

Селата от община Сливен - с възможност за финансиране по Програмата за развитие на селските райони

28.03.2023

За първи път селата на територията на община Сливен ще имат възможност за достъп до финансиране от Програмата за развитие на селските райони. То е по линията на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), изпълнението, на което се прилага от създадени Местни инициативни групи (МИГ). В средата на 2022 г. Общини Сливен обедини усилия с общините...

към новината →

Започва прием на проекти по общинската програма на Бургас за подпомагане на стартъпи

Започва прием на проекти по общинската програма на Бургас за подпомагане на стартъпи

28.03.2023

На 01.04.2023 г. започва приемането на проекти по програмата на Община Бургас за подпомагане на стартиращи предприятия, съобщават от пресцентъра на местната администрация. Допустими участници ще бъдат физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, като това се е случило до 3 години преди датата на кандидатстване. Те трябва да отговарят на условията за микро или малък бизнес,...

към новината →

Развитието на област Ловеч чрез европейските фондове на ЕС обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

Развитието на област Ловеч чрез европейските фондове на ЕС обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

24.03.2023

Периодът 2014-2020 г. беше успешен за община Ловеч, заяви кметът на общината Корнелия Маринова по време на местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще". Инициативата е част от проект на националната информационна агенция, изпълняван с подкрепата на Европейската комисия.  Като добър пример на успешно реализиране на европейски средства тя посочи реновираните 50 дка централна градска...

към новината →

Новият парк на Хасково

Новият парк на Хасково

29.03.2023

С тържествена церемония официално беше открит новият парк на Хасково. „В деня на 10 Пехотен родопски полк и Ден на Тракия Хасково сбъдна една мечта. Върху руините на някогашните казарми, построихме модерен, просторен и няма да е пресилено да кажа- уникален парк. Направихме така, че в сърцето на града, в хармония, да съществуват и историческото минало и бъдещето“, каза в словото си кметът на...

към новината →

Австрийски експерти представиха доклад за оценка на риска в засегнатите от наводнението карловски села

Австрийски експерти представиха доклад за оценка на риска в засегнатите от наводнението карловски села

29.03.2023

„Събития като наводнението от септември 2022 г. не могат да бъдат предотвратени.“ - това е едно от заключенията на експертите инж. Феликс Драеснер и инж. Маркус Хайдн от Австрийското дружество за намаляване на рисковете от природни бедствия /ASDRR/. Те представиха на 29 март в Карлово Предварителен доклад за оценка на риска в засегнатите от наводнението на 2 септември 2023 г. села Каравелово и...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

По-добро качество на въздуха чрез зони с ниски емисии и зелени коридори

По-добро качество на въздуха чрез зони с ниски емисии и зелени коридори

31.03.2023

На 29 март 2023 г. се проведе първият от поредицата четири уебинар за трансфер на знания, които се организират от Националното сдружение на общините в Република България по проекта INNOAIR - Иновативен обществен транспорт отговарящ на търсенето на потребителите за по чист въздух в градска среда. INNOAIR тества идея, нереализирана досега в Европа – въвеждане на транспортни услуги и...

към новината →
Училищата и детските градини могат да участват в инициативата „Нестле за по-здрави деца“

Училищата и детските градини могат да участват в инициативата „Нестле за по-здрави деца“

31.03.2023

Инициативата  „Нестле за по-здрави деца“  се провежда за пета поредна година сред българските училища и детски градини.  „Нестле за по-здрави деца“  е образователна програма, която има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години.  Участието в програмата дава възможност за включване в  националния конкурс „За по-здрави деца“ ....

към новината →
“Ден на европейските автори“ завладя стотици в България

“Ден на европейските автори“ завладя стотици в България

29.03.2023

Инициаторът, еврокомисар Мария Габриел, откри първото издание на Деня на европейските автори в София, заедно с Георги Бърдаров – носител на Европейската награда за литература 2021 г. След като представиха инициативата на конференция, те гостуваха в 32 СУ „Св. Климент Охридски“ и заедно с учениците четоха откъси от книги на Бърдаров. 

Целта на инициативата е да стане ежегодно събитие, което да се провежда във всички държави членки, обединявайки представители на книжния сектор и на образованието за популяризиране на европейската литература. В тазгодишното издание, над 1000 средни училища в цяла Европа се включиха в специални сесии за четене на книги. Със забележителния брой от 246 училища, България е втора в Европа по участници в инициативата.

Зелената сделка

Зелената сделка подкрепя политиката „От фермата до трапезата“

Зелената сделка подкрепя политиката „От фермата до трапезата“

31.03.2023

Управителният съвет на НСОРБ се запозна и с резултатите от работата на експертните работни групи към министъра на земеделието, които подготвят наредба за реда за организиране на фермерски пазари и изисквания към предлагането на храни, приготвени в домашни условия. Двата документа предстои да бъдат утвърдени и са ориентирани към намаляване на пречките за предоставяне на достъп до качествени храни от местни производители.

Зам.-министър Ренета Колева: Депозитната система надгражда разделното събиране на отпадъци

Зам.-министър Ренета Колева: Депозитната система надгражда разделното събиране на отпадъци

До дни МОСВ ще има избран изпълнител за проучване на европейския опит в прилагането на депозитна система за опаковки и възможности за внедряването й в България и до средата май ще представи резултатите от него, които ще се подложат на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни. „Именно реализацията на такъв тип пилотни проекти показва ангажираността на бизнеса с екологичните политики и устойчивото управление на отпадъците. Такива инициативи ще помогнат в постигането на екологичните цели до 2025 г. за рециклиране на  поне 77% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба, което  ще се случи с помощта на бизнеса и гражданите“, добави заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева при откриването на първите системи за депозит на пластмасови опаковки в обектите на две търговски вериги в България.

Заместник-министър Колева подчерта, че Министерството на околната среда и водите концентрира своите усилия във въвеждането и интегрирането на екологичните политики в икономиката. „По този начин ще се постигне изпълнение на Националния план за управление на отпадъците и Стратегията за кръгова икономика и Плана към нея, защото тези опаковки са ресурс и като ресурс трябва да се върнат обратно в икономиката, да бъдат рециклирани и оползотворявани“, поясни тя.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

    На 2-ри април празнува община Ценово

    На 7-ми април своя празник отбелязва община Струмяни

НСОРБ пожелава спокойна и безпроблемна работа на всички общински администрации, ангажирани с организацията и провеждането на парламентарните избори!

Вашият опит и доброто познаване на правилата и изискванията са фундаментална част от процеса, който гарантира упражняването на правата на гражданите.