Семинар „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

За събитието

Националното сдружение на общините в Република България организира съвместно с Конвента на кметовете семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Събитието се осъществява със съдействието на Механизма за политическа подкрепа на Европейската комисия, който има за цел да подпомогне местните и регионални власти да развият и приложат стратегии за адаптация към изменението на климата.

Тематичен фокус на форума са специфични климатични рискове и съответните решения за адаптиране, както и възможности за национално финансиране.

Първият панел е посветен на представяне на същността на адаптацията към изменението на климата, а втората сесия ще се съсредоточи върху вече реализирани или в процес на реализиране проекти и мерки в същата сфера.

Поканени за участие в събитието са всички общини, както и представители на МОСВ, НДЕФ, Фонд ФЛАГ и чуждестранни експерти в сферата на решенията за адаптиране към измененията на климата.

Локация

<h2>гр. София, хотел "Балкан София"</h2>

гр. София, хотел "Балкан София"

Координати: 42.697219037448015, 23.32233699803201

Програма

Принтирай Принтирай

12:00 – 13:00 ч.

Регистрация и обяд (блок маса)

13:00 ч.

Откриване

  • Таня Христова, кмет на община Габрово, Национален посланик в Конвента на кметовете
  • Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община
  • Силвия Георгиева, изпълнителен директор НСОРБ

Модератор: Яна Дочева, НСОРБ

13:45 – 14:15 ч.

Въведение в темата „Адаптация към изменението на климата“

Национален контекст – стратегически приоритети и политики

Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите

 

Дискусия с участниците

 

14:30 – 15:00 ч.

Кафе пауза

 

15:00 – 16:30 ч.

Добри практики от България и ЕС

 

 

Представяне на Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Пенка Моллова-Смоленова, председател на УС на НДЕФ

Ирена Пенчева, ръководител на проекта, НДЕФ

 

Представяне на напредъка по проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения“ през погледа на община Пловдив

инж. Вяра Колева, директор на дирекция „Екология“, община Пловдив

 

Чешкият опит в природните решения за адаптация към изменението на климата

Magdalena Macekova, консултант по адаптация към изменението на климата (Чехия)

 

 

Енергийния офис на Бургас

Ивайло Трендафилов, ръководител на офиса, община Бургас

 

 

Фонд ФЛАГ – финансов инструмент за преход към чиста енергия/ Flag Ficet

Любомир Царев, старши експерт във Фонд ФЛАГ

 

 

Дискусия и заключения

 

Условия за участие

Семинарът е полудневен и ще се проведе на 4 април 2023 г., в гр. София, хотел Балкан София, като в приложение ще намерите проекта на програма.

За участието в събитието не се заплаща такса, като НСОРБ осигурява цялостното организационно и техническо обезпечаване на събитието, обяд на блок маса и една кафе пауза.

Работният език е български, с осигурен симултанен превод за презентациите на чуждестранните говорители.

За участие в семинара следва да се направи регистрация на следния линк до 24 март 2023 г.: https://forms.gle/WFSRZko1g9uzCHbh7

Местата за участие са ограничени, като при достигане на 100 участника регистрацията ще бъде затворена.

Лице за контакт е Яна Дочева, началник на отдел „Международно сътрудничество“, тел. 0882 656 123 и y.docheva@namrb.org