Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Устойчивост: местните лидери призовават ЕК да създаде критерии за уязвимост за по-добра подготвеност при справяне с кризи

Устойчивост: местните лидери призовават ЕК да създаде критерии за уязвимост за по-добра подготвеност при справяне с кризи

31.03.2023
Устойчивост: местните лидери призовават ЕК да създаде критерии за уязвимост за по-добра подготвеност при справяне с кризи

В контекста на нарастването на кризите, местните и регионалните лидери на ЕС обсъдиха на 30 март 2023г. на заседанието на Комисията по природни ресурси (NAT) към Европейския Комитет на регионите как да направят регионите по-устойчиви в селското стопанство, здравеопазването и продоволствените системи. Те заявиха, че Европейският съюз трябва не само да реагира на кризи, но и да може да ги предвижда, като определя критерии за уязвимост на местно и регионално ниво и ги интегрира в изготвянето на политиките на ЕС. На срещата беше обсъдено и етикетирането на здравните изисквания за храните и алкохолните продукти.

В заседанието участваха и нашите представители и заместник-представители в Комитета на регионите, кметовете на общините Горна Оряховица - Добромир Добрев, Правец - Румен Гунински и Раковски - Павел Гуджеров.

Исилда Мария Празерес Гомеш, кмет на Портимао – Португалия – и председател на комисията по природни ресурси (NAT), откри заседанието с думите: "Пандемията, войната в Украйна, енергийната и продоволствената криза, както и наводненията, горските пожари, земетресенията, сушата... Това преживяхме през последните няколко години, предстоят и още. Днес отново отправяме спешния призив устойчивостта да стане приоритет на местно, регионално, национално и европейско ниво. Дойде време да направим нашето селско стопанство, здравни системи, селски райони, околна среда и гражданска защита по-устойчиви и по-добре подготвени да издържат на кризи и да се учат от тях".

Проектът на становище "Подготовка и справяне с кризи: укрепване на устойчивостта на Съюза, неговите региони и градове",  който бе приет на заседанието, дава възможност за справяне с тези предизвикателства. Становището се основава на наблюдението, че кризите нарастват  последователно или се припокриват. Следователно фокусът на устойчивостта не трябва да бъде само върху бедствията и реакцията при бедствия, но и върху идентифицирането на уязвимости, по-специално социални уязвимости. В становището се призовава Европейската Комисия да създаде регионален и местен индекс за уязвимостта, който да даде възможност на местните и регионалните власти да идентифицират и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и да направят своите общности по-устойчиви. По-специално, намаляването на тези уязвимости би могло да бъде интегрирано като приоритетна ос в бъдещата политика на сближаване и най-уязвимите региони биха могли да получат допълнително финансиране по подобие на Фонда за справедлив преход.

Докладчикът Кристоф Клержо (Франция/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар, заяви: "Изправени пред нарастването на кризи, европейците трябва да изградят нова култура на готовност и управление на риска, за да могат да бъдат подготвени за бъдещи бедствия. Европейският съюз трябва да разработи регионален и местен информационен индекс за уязвимостта, да инвестира за намаляване на тези уязвимости, да укрепи системите на здравеопазване и да даде възможност на младите хора да имат правилните нагласи за справяне с кризи. Става дума за това, да се изгради готовност и очакване на кризи във всички европейски политики. За да направим това, се нуждаем от платформа, на която всички заинтересовани европейски участници могат да обменят и създават общата култура на риска, от която се нуждаем".

Европейската Комисия може да създаде обща платформа за споделяне на добри практики на интервенция и изграждане на обща култура на риск между европейски, национални, регионални и местни участници (по модела на това, което вече съществува за интелигентната специализация).

Становището бе прието от членовете на комисия NAT с единодушие и ще бъде гласувано на пленарното заседание на Комитета на регионите на 24 май 2023 г. след дебат с еврокомисаря по управление на кризи Янез Ленарчич.

В рамките на заседанието бе приет и проект на становище относно законодателната рамка за устойчиви продоволствени системи. Предложението за рамка за устойчиви продоволствени системи (FSFS) е една от водещите инициативи на стратегията "От фермата до трапезата" и Европейската Комисия планира да я представи до края на 2023 г. Рамката ще положи основите за по-съгласуван подход за по-добро свързване на много области на политиката, които имат последици за храните, като същевременно се обърне внимание на околната среда,  социални и икономически аспекти на устойчивостта.

Докладчикът Йоке Шовлиеш (Белгия/ЕНП), заместник-председател на фламандския парламент, заяви: "Европейската комисия трябва да създаде многостранна платформа за устойчиви продоволствени системи, включваща Европейския Комитет на регионите заедно с други заинтересовани страни и гражданското общество, като по този начин създаде мрежа за подкрепа, която би улеснила прехода към по-устойчиви продоволствени системи за европейските региони и градове, като същевременно се вземат предвид и регионалните  неравенства".

Това становище бе прието с голямо мнозинство и ще бъде внесено за гласуване на пленарното заседание на Комитета на регионите на 24 май 2023 г.

Етикетирането на храните, включително предупреждения за вредите върху здравето на алкохолните продукти, също бе обсъдено по време на заседанието на Комисията. Страните членки се споразумяха за необходимостта да се предостави на потребителите подходяща, хармонизирана и прозрачна информация чрез подобряване на етикетирането на храните и алкохолните напитки, така че те да могат да направят своя информиран и отговорен избор.

В края на заседанието за докладчик по становището относно управлението на риска и регулирането на пазара в селското стопанство бе определен Никола Капито (IT/Renew Europe) и  за докладчик по общата политика на ЕС в областта на рибарството на място  -  Хесус Гамало Алер (Испания/ЕНП).