Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление на НСОРБ проведе учредителното си заседание

Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление на НСОРБ проведе учредителното си заседание

13.05.2024
Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление на НСОРБ проведе учредителното си заседание

На 13 май 2024 г. в София се проведе първото за мандата учредително заседание на Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление на НСОРБ (ПКСРМС), на която присъстваха 46 нейни членове. Заседанието бе открито от Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, която поздрави представителите на общините за активността при заявяване на членството си и отделеното време за присъствие, въпреки натовареното всекидневие. Тя очерта визията за предстоящи най-важни задачи пред общините и сподели идеи за работата на комисията до края на мандата. Силвия Георгиева изрази увереност в добрата и ефективна работа на ПКСРМС, като подчерта удовлетвореността си от „разнообразната палитра от хора, експертиза и опит в комисията, които могат да покажат, че въпреки, че всички са различни, заедно гледаме в една посока.“

В ПКСРМС членуват 155 представители на 89 общини, като Столична община и община Пловдив имат представители от 14 районни общински администрации. В дейността на комисията ще участват 28 кметове на общини, от тях 9 районни администрации и 1 кмет на кметство, 23-ма Председатели на ОбС, 32-ма заместник-кметовете, от тях 7 на районни администрации, 19 общински съветници, Секретари на общини: 23 и 30 експерти в различни сфери на дейност.

Изпълнителният директор на Сдружението подчерта важността на дейността на постоянните комисии и сподели, че „Ако ние вървим напред, е защото членовете на комисиите ни дават сила, със своите експертиза, енергия, за да развиваме местното самоуправление.“ Тя сподели увереност, че членовете на комисиите ще защитават и се борят за интересите на общините, ще бъдат смели, ще поемат рискове, за да прилагаме европейски, зелени, дигитални и нови политики. „Можем да бъдем визионери и да допринесем общият ни европейски дом да върви напред.“ каза още тя.

Секретарят на Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ пое воденето на заседанието до избора на ръководство. Дневният ред бе приет с една допълнителна точка, включена по инициатива на член на ПКСРМС и така той придоби следния вид:

 • Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. и очаквания за дейността на Комисията за стратегическо развитие на местното самоуправление
 • Избор на ръководство на постоянната комисия
 • Презентация и дискусия по темата Да преосмислим благосъстоянието на общините чрез използване на технологиите и данните
 • Представяне на Европейската градска инициатива
 • Представяне и дискусия по Пътна карта за по-голяма общинска автономия и подобряване на местното финансово управление, изготвена от екип на Съвета на Европа
 • Представяне и дискусия по темата Децентрализацията в общините с районно деление, в частност предизвикателствата при реализирането на европейски проекти и програми, в т.ч. НПВУ

След мотивирано издигане на номинации за ръководство на комисията от нейните членове и явно гласуване, единодушно за председател на ПКСРМС беше избран Иван Аспарухов, кмет на община Мездра.

Господин Аспарухов е магистър по икономика, специалност „Управление на бизнеса” от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов; има специализация по местни финанси и местно самоуправление в УНСС и Нов български университет. Бил е технически ръководител, зам.-директор по производствените въпроси, управител на „Вархим” ООД, управител на банков офис на „Балканбанк”, зам.-кмет на община Мездра (1995-1999); шести мандат кмет на община Мездра (1999-2014 и от 2019 г. до момента); зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството (2014-2016).

За заместник-председатели бяха избрани:

 • Златка Донева-Цанева, председател на ОбС Трявна;

 • Десислава Колева, главен експерт, община Габрово;

 • Биляна Раева, общински съветник, община Варна;

 • Емил Христов, общински съветник, община Стара Загора;

 • Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“ на Столична община;

 • Йорданка Митева, експерт, район „Младост“ на Столична община;

 • Десислава Терзиева, кмет на кметство с. Марково, община Родопи.

Иван Аспарухов изрази увереност, че широкият диапазон от експерти в различни сфери на дейност на местното самоуправление и богатият опит на членовете на комисията ще допринесат за ефективна работа през Мандата. Той сподели, че общините са стабилна и гарантирана власт, която винаги е на първа линия, като подчерта, че последните години на трудности, предизвикателства и кризи са показали силата на местната власт. „Можете да се гордеете с това, че работите в община. Живейте с това призвание!“ каза Председателят на присъстващите. Аспарухов наблегна на някои важни въпроси, които ще са в центъра на внимание на работата на комисията, свързани със законодателни промени, за гарантиране на по-добрата работа на местната власт и нейната самостоятелност и финансова децентрализация.

Комисията ще се фокусира върху политиките, които оказват най-съществено влияние върху местното самоуправление и са в основата на устойчивото развитие, потвърди той. Основни теми, които ще намерят място в бъдещите заседания на комисията ще бъдат: развитието на правната уредба на местното самоуправление в България, вкл. междуобщинското сътрудничество и споделени услуги; финансовата децентрализация; развитието на местен капацитет за постигане на въглероден неутралитет; дигиталната трансформация на общините; иновации и технологично развитие; общинската икономика и местното икономическо развитие и др.

Във втората част на заседанието бяха представени и дискутирани теми за устойчивото и иновативно развитие на общините. Проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на направление „Градове на бъдещето“ в институт GATE говори за цифровите двойници на градовете и за Пространството от данни за градска среда. Интересната тема беше продължена и с иновативни решения и практически примери от Столична община и община Враца. Иван Гойчев, заместник-кмет на Столична община представи Европейския проект за пространство за данни в мобилността, където София има пилотен сценарий с други 9 европейски града. Заместник-кметът на община Враца Цветан Стоичков представи решения в сферата на „умните“ градове и системата Smart Враца.

Присъстващите се запознаха и с възможностите на Европейската градска инициатива, чиито секретариат за България е НСОРБ, и която има за цел да насърчава иновациите и да създава възможности за обмен между градовете и партньорства с академичните среди и бизнеса. Яна Дочева сподели информация за отворената трета покана по инициативата: https://www.namrb.org/bg/aktualno/obyavena-e-tretata-pokana-za-podkrepa-na-inovativni-deystviya-i-proekti-po-evropeyska-gradska-initsiativa

В края на дългото, но ползотворно заседание, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи най-важното от Пътната карта за по-голяма общинска автономия и подобряване на местното финансово управление, изготвена от екип на Съвета на Европа. Тя очерта и основни теми, на които ще бъде обърнато подробно внимание в следващи заседания на комисията. Кметът на Столичния район „Триадица“, Димитър Божилов говори по тема, относно децентрализацията в общините с районно деление, в частност предизвикателствата при реализирането на европейски проекти и програми, в т.ч. НПВУ. След заключителната, активна дискусия, председателят на комисията изрази увереност за силна и целенасочена бъдеща работа в полза на местното самоуправление.