Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обявена е третата покана за подкрепа на иновативни действия и проекти по Европейска градска инициатива

Обявена е третата покана за подкрепа на иновативни действия и проекти по Европейска градска инициатива

08.05.2024
Обявена е третата покана за подкрепа на иновативни действия и проекти по Европейска градска инициатива

С общ бюджет от 90 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) тази покана има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове

Както вече информирахме, темите на поканата са енергиен преход и технологиите в градовете

Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местни енергийни системи;

Технологии в градовете: да се проучат нововъзникващите технологии и цифрови решения за подобряване на обществените услуги, градското управление, качеството на живот, ангажираността на гражданите и да се гарантира, че градове са по-безопасни, по-сигурни и достъпни за всички. Избраните по тази покана проекти ще тестват иновативни решения в градовете за осъществяване на екологичен и цифров преход.

Поканата е отворена за кандидатстване за всички градове в Европейския съюз до 14 октомври 2024 г., 14:00 ч. централноевропейско време.

Не могат да кандидатстват градове, които вече са получили подкрепа по предишни покани на EUI-IA (покани 1 и 2 на EUI-IA).

Обръщаме внимание, че за отделните роли допустимите общини са, както следва:

  1. Основен градски орган (MUA): общини с население над 50 000 души, които според Евростат притежават степен на урбанизация DEGURBA 1 или 2. След допълнително запитване до Евростат е възможно да бъдат определени като допустими и районните общини в Столична община, Варна и Пловдив.
  2. Асоцииран градски орган (AUA): когато Основният градски орган кандидатства с други общини/градове, то асоциираните общини/градове следва да притежават степен на урбанизация DEGURBA 1 или 2.
  3. Трансферни партньори: общини, които според Евростат притежават степен на урбанизация DEGURBA 1 или 2. Те са от различна държава от Основният градски орган.

НСОРБ, като звено за контакт по Европейската градска инициатива ще организира Информационна онлайн сесия на 4 юни 2024 г. от 10:30 до 12:00 ч.

Всички желаещи да се включат, могат да се регистрират на: https://forms.gle/XHZhg1QNiEoZbDTw6

Европейската градска инициатива (EUI-IA) също организира семинар в подкрепа на интересуващите се от поканата кандидати на 23 май 2024 г. от 14:00 ч. централноевропейско време. Желаещите да се включат в семинара могат да се регистрират на: register here

За повече информация относно поканата и начина на кандидатстване можете да посетите специалната страница за поканата.