Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Стажантска програма на НСОРБ

Стаж в НСОРБ

23.03.2022

НСОРБ предлага възможност за провеждане на неплатен стаж и/или практика за студенти бакалаври трети или четвърти курс или магистри, които трябва да преминат задължителен стаж като част от финализиране на обучителна степен.

Стажантската програма се провежда за срок от три календарни месеца според Правилника за вътрешния трудов ред на НСОРБ:

 • през пролетта – втория семестър на 3-ти или 4-ти курс - бакалаври, магистри и специализанти (5 места в административната сграда на НСОРБ и по заявка на брой студенти от община/и или от университет/и)
 • през лятото по желание на самите студенти - бакалаври, магистри и специализанти (5 места в НСОРБ или по заявка от общините и университетите)

 

НСОРБ, съвместно с дружеството си НСОРБ – Актив и х-л „Гергини и в партньорство с българските общини провежда четири вида стаж: 

 • стаж в структурите на НСОРБ: експертен екип /административната сграда на НСОРБ/, „НСОРБ – Актив“ ЕООД в гр. София

Стажът в административната сграда на НСОРБ и НСОРБ – Актив на ул. „Голаш“ 23, гр. София 1111 е присъствен, като стажантите спазват предварително съгласуван с тях работен график. Стажантите, работещи в офиса на НСОРБ поддържат контакти и работят с всички членове на екипа, не само с ментора и координатора на Стажантската програма. При необходимост технически подпомагат работата на колега от същия или друг отдел в зависимост от възможността за изпълнение на поставената задача.

Екипът на хотел Гергини предоставя на стажантите възможност да бъдат част от целия процес по организиране и провеждане на събития, настаняване и изхранване на гостите на хотела, както и очаква интензивно включване в работния процес, предложения и идеи за подобряване на ефективността на предоставяните услуги и т.н.

 • Стажантска програма в хотел „Гергини“: 
 • Стажът в хотела се провежда само в натоварен работен период (обичайно в пролетно – летен сезон);
 • Хотелът предоставя места за неплатен стаж в рамките на три месеца (непоследователно, по график);
 • Броят стажанти се определя от натовареността на центъра и хотела и предвид интереса на университетите и студентите;
 • При провеждане на студентски практики в активен конгресен сезон е възможно приемането на по-голяма група студенти, придружени от преподавател;
 • Транспортът до хотела се извършва с лични превозни средства, организиран от университета транспорт или обществен транспорт;
 • При постоянно запълване на хотелската база и провеждане на мероприятия – за стажантите се осигурява обяд;
 • При възможност се договарят и други условия за провеждане на стаж извън посочените в настоящата програма.

 

Изисквания към стажантите:

 • да са български и/или чуждестранни студенти, които се обучават в български висши учебни заведения;
 • да са с непрекъснати студентски права;
 • да се обучават в професионално направление, близко до сферата на дейност на НСОРБ и от обхвата на компетентност на местната администрация;
 • да имат интерес за професионално развитие в общинска администрация, НСОРБ или сходна организация;
 • да бъдат трети или четвърти курс студенти образователна степен „бакалавър“ или образователна степен „магистър“ (чл. 9, ал.3 от ПВТР);
 • при изискване за преддипломен и следдипломен стаж;
 • подходяща езикова култура, работно ниво на владеене на чужд език, компютърна грамотност и т.н.

 

Кандидатстване:

 • Индивидуално – когато студентът лично кандидатства за включване в лятната стажантска програма на НСОРБ е необходимо да попълни онлайн формуляр за заявяване на желание и предоставяне на основна информация (вж. по-долу), както и бележка от университета, удостоверяваща, че стажантът има непрекъснати студентски права.

Комисия, сформирана от трима членове на екипа на НСОРБ и НСОРБ-Актив разглеждат подадената кандидатура и изпращат обратна връзка до кандидата.

 • Съгласно споразумение (чл.9, ал. 2 от ПВТР) - Ръководствата на университетите и/или съответните катедри, с които НСОРБ има сключени меморандуми за сътрудничество (СУ, УНСС, УАСГ) подават чрез нарочно писмо или онлайн формуляр заявление за включване на студенти в стажантската програма на НСОРБ.

 

Документ за кандидатстване:

Необходимо е да ни изпратите Заявление за кандидатстване в Стажантска програма на НСОРБ (Едно от трите посочени вида, по-долу.):

 • От общината - изтеглете от тук
 • От Висшето учебно заведение - изтеглете от тук.
 • От кандидата за стаж -  изтеглете от тук.

 

Всички видове стаж се провеждат на български език с изключение на стажантите в международния отдел на НСОРБ или на общината-домакин.

Стажът не се заплаща, както и не се покриват разходи по пребиваване. Могат да бъдат уговорени други условия само по желание и възможност на общината домакин. 

 

 Подробно представяне на стажантската програма на НСОРБ можете да видите ТУК.