Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Столична община разширява е-управлението в областта на градоустройството и строителството

Столична община разширява е-управлението в областта на градоустройството и строителството

04.08.2022
Столична община разширява е-управлението в областта на градоустройството и строителството

Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община започна кампания за информиране на гражданите за възможностите да ползват електронни услуги чрез портала на Направлението.

Web базирана Единна информационна система  за издаване на административни актове на Столична община (ЕИСИААСО) бе разработена през 2017 г. и има за цел да осигури унифициране на практиките при издаване на административни актове в общинската администрация. Ползването на електронните услуги пести време и гарантира спазване на сроковете при предоставяне на административни услуги от Направление „Архитектура  градоустройство“ и районните администрации на Столична община.

През годините системата е многократно надграждана и доразвивана и през тази година бе официално е въведена в редовна експлоатация.

Информационната система поддържа електронни регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на инвестиционните проекти, издаване на разрешения за строителство, въвеждането в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност, дейности по отчуждаване и справяне с незаконните обекти на територията на Столична община.

От 1 март 2022 г.  електронния портал на НАГ дава достъп до 16 нови електронни услуги, свързани със заявяване на изработването на подробен устройствен план (ПУП) и одобряването на ПУП от Главния архитект на Столична община.

По електронен път се издават и публикуват административните актове на главния архитект на Столична община/главния инженер на НАГ и съответно гтлавните архитекти и инженери на районите на Столицата.

Подробна информация и указания са публикувани на страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ https://nag.sofia.bg/Pages/SinglePublication/JlgaUUUVwaM%3d?fbclid=IwAR3HZfgcY6LKcgV_7ds9SBuDY1wTDfuRAlYJbVcLgPEhXahkSdWSaY7gKws