Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Уебинар по поканата за набиране на проекти по Програмата за Черноморския басейн

Уебинар по поканата за набиране на проекти по Програмата за Черноморския басейн

23.05.2024
Уебинар по поканата за набиране на проекти по Програмата за Черноморския басейн

На 30 май от 10:00 часа (EET) ще се проведе уебинар за потенциалните кандидати по 2-рата покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 – 2027: Q&A Webinar - 30 May 2024 (blacksea-cbc.net)

Уебинарът ще е под формата на въпроси и отговори по документите за кандидатстване и попълването на апликационната форма в системата (Jems), публикувани на: Second Calls for Proposals (blacksea-cbc.net)

Регистрации за участие се правят до 28 май, 10.00 часа ТУК.

Секцията с често задавани въпроси на уебсайта на програмата е актуализирана със съответните въпроси, зададени от потенциалните кандидати, и дадените им отговори. За да се улесни тяхното разглеждане, въпросите са организирани в пет категории: Общи аспекти; Jems; дейности; изисквания за допустимост; финансови изисквания.  

От България по поканата са допустими кандидати от Североизточен и Югоизточен райони. Те могат да са: публични органи (напр. регионален/окръжен съвет, местен съвет, община, министерства и др.); органи, управлявани от публичното право (напр. държавни/регионални институти, университети и образователни институции, агенции за регионално развитие, органи за управление на природни паркове и защитени територии, изследователски институти и др.); организации с нестопанска цел (напр. асоциации, съюзи, фондации, частни университети, ако правният им статут е на организация с нестопанска цел, местни групи за действие, еврорегиони, Европейска група за териториално сътрудничество и др.).

Общият финансов ресурс по поканата е почти 47 млн. евро, разпределен в три приоритетни оси:

  1. Развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации;
  2. Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура;
  3. Изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез насърчаване на действията между хората.

Всички проекти следва да имат 10% финансово съучастие от кандидатите. Финансирането на проектите е в рамките от 250 000 до 500 000 евро. Продължителността им не следва да надхвърля 18 месеца.

Крайният срок за кандидатсване е 28 юни 2024 г. (14:00 часа, румънско време) чрез системата JeMS.