Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

20.11.2023
Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

Комитетите за наблюдение по три от Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027, както и този на Споразумението за партньорство, ще заседават от 22-ри до 24-ти ноември.

На 22-ри ноември, в град София ще заседава Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027. На заседанието, за одобряване от страна на Комитета се предлагат методологии и критерии за подбор на операции по две бъдещи процедури. Те са насочени към Министерството на образованието и науката, висши училища и научни организации, за подкрепа на студентки практики, въвеждане на дуално обучение във висшето образование и за създаване и развитие на докторантски училища/ школи, насочени към конкретни нужди на работодатели/ пазара на труда. За съгласуване ще бъде представена и Индикативната годишна работна програма за 2024 г. НСОРБ ще се представлява на заседанието от заместник изпълнителния директор на Сдружението.

Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г., ще заседава на 22 и 23 ноември 2023 г., в гр. Пловдив. Представител на НСОРБ на заседанието ще е заместник-кмет на община Пловдив. В рамките на заседанието е предвидено представяне на информация за изпълнението на проектите в железопътния и пътния сектор, речния и морския транспорт, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Ще се дискутира и статуса на Програмата за периода 2021-2027. Предвидено е и одобряване на методика и критерии за подбор и оценка на проектни предложения по процедура за подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи терминали, както и на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. Ще се дискутира и процедура за подпомагане изграждането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

На 23 ноември 2023 г., в гр. София ще се проведе заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. В рамките му е предвидено представяне на информация по приключването на Програмата за периода 2014-2020 г. и напредъка в изпълнението на тази за програмен период 2021-2027 г. Ще се дискутират още Индикативната годишна работна програма за 2024 г. и изменения на тази за 2023 г. Предвижда се Комитетът да разгледа и одобри методологии и критерии за избор на проекти по 7 операции. Процедурите са насочени към Агенциите за социално подпомагане, за качеството на социалните услуги и по заетостта, Министерството на труда и социалната политика и Главната инспекция по труда. По други 8 операции се предлагат изменения в методологиите и критериите им за избор на проекти. Сред тях е операцията за приемна грижа по която 167 общини са партньори. За същата се планира завишаването на бюджета й, за изплащане на възнагражденията на приемните родители от общините за последните 2 месеца на годината. Другите операции са за осигуряването на заетост на лица в неравностойно положение, стажуване на млади хора от уязвими групи в други страни-членки на ЕС, повишаване капацитета на Агенцията за социални услуги, привличане на работна сила от други държави, квалификация и преквалификация на заети лица, подкрепа на уязвими домакинства за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия. На членовете на Комитета ще се представи и информация за резултатите от проект „Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията“. НСОРБ ще се представлява от началник-отдел в Сдружението.

На 24 ноември 2023 г., в  гр. София  ще заседава Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2021-2027. На заседанието ще се направи преглед на постиженията, предизвикателствата и научените уроци по всяка от 10-те програми за програмен период 2014 – 2020 г. , в т.ч. и препоръки от одитите им. Комитетът ще дискутира и напредъка в изпълнението на програмите за периода 2021 – 2027 г. и операциите по тях, които ще стартират през 2024 г. На нарочна сесия с участието на НСОРБ, ЦКЗ, Управляващите органи на ПРР и Стратегическия земеделски план, ще се обсъди и подкрепата от фондовете на ЕС за постигане на балансираното териториално развитие. Основни акценти в дискусията ще са: предизвикателствата, поетите ангажименти, механизмите за изпълнение и постигнатият напредък.