Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте Ръководството за кандидатстване по първата покана по Програмата с Гърция

Коментирайте Ръководството за кандидатстване по първата покана по Програмата с Гърция

20.11.2023
Коментирайте Ръководството за кандидатстване по първата покана по Програмата с Гърция

Публикувано за обществено обсъждане е Ръководство за кандидатстване по покана за подбор на проектни концепции по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027: https://www.mrrb.bg/bg/obstestveno-obsujdane-na-rukovodstvo-za-kandidatstvane-po-purva-otvorena-pokana-po-programa-nterreg-vi-a-gurciya-bulgariya-2021-2027/.

Допустимите за подкрепа дейности са в обхвата на 2 от Приоритетите на Програмата (По-устойчива, по-зелена и По-включваща гръцко-българска трансгранична територия) и четири от специфичните им цели:

  • Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика;
  • Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;
  • Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;
  • Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации.

Допустими кандидати са:

  • национални, регионални или местни публични органи;
  • публичноправни органи (както са определени в член 2, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС);
  • частноправни органи – организации с нестопанска цел, основани съгласно частното право;
  • международни организации, регистрирани съгласно националното законодателство на държавите-членки на Програмата и Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС).

Кандидатстването е задължително в партньорство от 2 партньори, по един от всяка държава-членка. Максималният брой партньори е 5. Всеки кандидат може да участва в до 5 проектни предложения.

Бюджетът на поканата е 32 млн. евро. Минималният размер на проектна концепция е 1 млн. евро, а максималният такъв е 2.5 млн. евро. Срокът на изпълнение на проектите е 24 месеца.

Кандидатстването ще е на 2 фази, първо чрез подаване на концепция за проектно предложение по електронен път и последващо подаване на пълен формуляр за кандидатстване, след одобрение на успешно преминалите 1-вата фаза концепции.

Коментари и предложения по проекта на Ръководството, се изпращат на: na-gr-bg@mrrb.government.bg до 30 ноември 2023 г