ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 46 / 18-11-2022г.

Дейността на НСОРБ

Промяна на стереотипите, диалог и партньорство, търсене на общи интереси – начало на Стажантската програма на НСОРБ за 2023 година

Промяна на стереотипите, диалог и партньорство, търсене на общи интереси – начало на Стажантската програма на НСОРБ за 2023 година

17.11.2022

Това бяха основните послания на откриващото събитие на стажантската програма на НСОРБ за 2023 година под наслов „Теория и практика: обучение до готовност“. Замислено като място за среща между университети, кметове и студенти, от него очакваме да покаже какви са пресечните точки между тях, пресечните точки между теорията и практиката, какви са общите интереси и как можем да си партнираме...

към новината →

Обсъждане на нормативни промени по защита при бедствия

Обсъждане на нормативни промени по защита при бедствия

17.11.2022

В офиса на НСОРБ се проведе среща по темата „Нормативни промени по защитата при бедствия“ с участието на ръководството на ГД „Пожарна безопасност и закрила на населението“ – директорът гл. комисар Николай Николов , заместниците му Александър Джартов и Красимир Шотаров , главният юрисконсулт Галина Иванова-Добрева и ст. комисар Илия Добрев , както и секретарят на Националната асоциация...

към новината →

Новите правила за работа на детските ясли и градини и Националната здравна стратегия обсъди Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване

Новите правила за работа на детските ясли и градини и Националната здравна стратегия обсъди Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване

18.11.2022

Членовете на Постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ обсъдиха с експерти от Министерството на здравеопазването детайли по прилагането на Наредбата за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Националната здравна стратегия. Двата документа бяха в центъра на вниманието по време на проведеното на 18.11.2022 г. редовно заседание на...

към новината →

НСОРБ със становище по реформирането на домовете за стари хора по ПВУ

НСОРБ със становище по реформирането на домовете за стари хора по ПВУ

14.11.2022

НСОРБ депозира становище по проекта на документите за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели, за изпълнение на инвестиция „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. В становището ни, на база...

към новината →

Проучване на НСОРБ по Проект на национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Проучване на НСОРБ по Проект на национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

14.11.2022

Проектът на Национална стратегия за цифрова реформа на строителния сектор е разработен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и задава основната посока на развитие в сектора, като определя стратегически цели, в рамките на които ще се прилагат конкретни мерки и дейности за цифрова трансформация в сектора. Проектът е на етап обсъждане в рамките на Национална работна група...

към новината →

Българските общини бяха отличени в Годишните награди в Националната кампания „Чудесата на България“

Българските общини бяха отличени в Годишните награди в Националната кампания „Чудесата на България“

14.11.2022

На тържествена церемония в София, Гранд хотел „Милениум“, бяха връчени годишните награди в Националната кампания „Чудесата на България“, организирана от медия „Стандарт“. Това е втората международна конференция от поредицата "Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят" и се провежда по повод 30-годишнината на медия "Стандарт". Кампанията е платформа, която събира изпълнителната,...

към новината →
IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

17.11.2022

16 и 17 ноември са обявени за дни на траур в община Якоруда в памет на дългогодишния кмет Нуредин Кафелов. Той управлява общината в периода 1999 – 2003 и от 2007 г. до последния си ден. Нуредин Кафелов беше и член на УС на НСОРБ през мандатите 1999 - 2003 и 2011 - 2015 г.

 

НСОРБ отново постави въпроса за нуждата от програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки

НСОРБ отново постави въпроса за нуждата от програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки

18.11.2022

По предложение на кмета на община Враца Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, Сдружението отново постави пред Министерство на земеделието въпроса за нуждата от програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки, финансирана от държавния бюджет

Приключи обучителната програма на НСОРБ за тази година

Приключи обучителната програма на НСОРБ за тази година

18.11.2022

В периода 7 – 18 ноември НСОРБ проведе десет присъствени обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

Доброволци от екипа на НСОРБ се включиха в Кампанията #ЗалесявамеАктивно2022

Доброволци от екипа на НСОРБ се включиха в Кампанията #ЗалесявамеАктивно2022

17.11.2022

Инициативата, проведена на 12 ноември, събра над 500 доброволци, сред които 200 деца.

Деца и ученици от над 10 детски градини и училища, повече от 30 студенти от Лесотехническия университет, заедно с техните преподаватели, доброволци от Нестле България, НСОРБ, БАЧУ, над 30 състезатели от Колоездачен отбор Omega Team, заедно със стотици граждани засадиха фиданки, които когато израснат ще произвеждат над 400 хил. килограма кислород годишно.

Снимка горе, източник: Интернет страница на Нестле България

 

 

Актуално

Правителството разреши спестени средства по ОПРР да бъдат освободени за индексация на договорите за строителство

Правителството разреши спестени средства по ОПРР да бъдат освободени за индексация на договорите за строителство

16.11.2022

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва и или изменя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 на сто над определения бюджет на програмата. Средствата ще се осигурят от неусвоения финансов ресурс по ОПРР в процеса на договаряне и изпълнение на договорите, се съобщава в официалната информация...

към новината →

255 училища ще провеждат часове в музеи и галерии

255 училища ще провеждат часове в музеи и галерии

16.11.2022

225 общински училища в цялата страна ще получат финансиране за провеждане на учебни часове в музеи и галерии. Предвиждат се и срещи на ученици с актьори и музикални дейци. Целта е по-добро усвояване на учебния материал по предмети и теми, свързани с изкуствата. За реализирането й правителството одобри отпускането на 516 086 лева по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и...

към новината →

Одобрени са Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите

Одобрени са Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите

17.11.2022

Министерският съвет одобри Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен, за периода 2021-2027 година. Те отчитат предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за съответния регион и са основа при разработването на схеми за регионална държавна помощ -...

към новината →
В сила е нова наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

В сила е нова наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

18.11.2022

В бр. 92 на ДВ от 18 ноември 2022 г. е обнародвана Наредба №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г.). Наредбата влиза в сила от деня на нейното обнародване, с изключение на заложеното изискване всички нови сгради от съответната категория да се проектират с близко до нулево потребление, което ще влезе в сила от 01.01.2024 г. До тази дата новите сгради следва да се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“.

На 20 ноември отбелязваме Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

На 20 ноември отбелязваме Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

18.11.2022

Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година, в третата неделя от ноември

На фокус

Становища на НСОРБ през седмицата

Становища на НСОРБ през седмицата

18.11.2022

Тази седмица Сдружението предостави становища по три законопроекта – ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Предстоящо

Предстоящо заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по еврофондовете и селските райони

Предстоящо заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по еврофондовете и селските райони

18.11.2022

На 5 декември в хотел „Маринела“ в София ще се проведе откритото съвместно заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по европейските фондове, национални и международни програми и проекти и по земеделие, гори, селски и планински райони.

В заседанието могат да се включат и други желаещи общински представители, които следва да заявяват участие до 30 ноември чрез попълването на онлайн формуляр на:  https://forms.gle/3zsg5peVoVQy1cbF7.

Националната среща на експертите по програми и проекти в общините – от 5 до 7 декември в София

Националната среща на експертите по програми и проекти в общините – от 5 до 7 декември в София

18.11.2022

От 5 до 7 декември 2022 г. за дванадесета година НСОРБ и търговското дружество „НСОРБ-Актив“ организират Националната среща на експертите по програми и проекти от общините. Форумът ще се проведе в София, хотел „Маринела“.

Семинар за представяне на иновативни действия по Новия европейски Баухаус

Семинар за представяне на иновативни действия по Новия европейски Баухаус

18.11.2022

В подкрепа на Новия европейски Баухаус в рамките на Европейската инициатива за градовете наскоро е отворена първа покана за представяне на предложения за новаторски действия (EUI). 

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

На 29 ноември в София, Гранд Милениум Център, ще се проведе Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“. Събитието е посветено на темата за опазването на недвижимото културно наследство в контекста на новата модерна рамка за енергийна ефективност. Акцент в програмата ще бъде участието на водещи специалисти от Италия, които ще споделят дългогодишния опит в тази област и възможностите му за приложение в България.

Повече информация за събитието може да откриете на https://kab-so.com/archives/19133

Новини по програми и проекти

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

14.11.2022

В периода 21-29 ноември, ще се проведат част от есенните заседания на Комитетите за наблюдение по четири от Програмите за програмен период 2014-2020.   На 21 –ви ноември , ще заседава Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2014-2020 г. На заседанието, НСОРБ ще се представлява от титулярния ни представител, кмета на община...

към новината →

Набират се проекти по процедура „Бъдеще за децата“

Набират се проекти по процедура „Бъдеще за децата“

14.11.2022

В ИСУН 2020, на https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/faa1bf79-7af9-44af-9cbf-27748ca9dd91 , е публикуван пакет документи за кандидатстване по процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в...

към новината →

Фотоконкурс по ОПРР

Фотоконкурс по ОПРР

14.11.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви фотоконкурс на тема  „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“ https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11243 Целта на инициативата е граждани от цялата страна да открият и да покажат със снимки, проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), с които се обновяват и модернизират...

към новината →

Новата Програма "Развитие на регионите" е официално изпратена на Европейската комисия

Новата Програма "Развитие на регионите" е официално изпратена на Европейската комисия

17.11.2022

На 16 ноември проектът на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) е официално изпратен за одобрение от Европейската комисия https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11288 Общият бюджет на ПРР възлиза на над 3.6 млрд. лв., като чрез него ще се реализират проекти за интегрирано градско и регионално развитие, с фокус върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Основните инвестиции ще...

към новината →

Публикувани са заповедите за изменение на насоките за кандидатстване по четири процедури по подмярка 7.2  на ПРСР

Публикувани са заповедите за изменение на насоките за кандидатстване по четири процедури по подмярка 7.2 на ПРСР

15.11.2022

На страницата на Програмата за развитие на селските райони, раздел „Информация за кандидатстване“, са публикувани заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г....

към новината →

Агенцията по заетостта с информация за  проект „Нова възможност за младежка заетост” и инициативата  „Да работиш е яко“

Агенцията по заетостта с информация за проект „Нова възможност за младежка заетост” и инициативата „Да работиш е яко“

17.11.2022

Във връзка с реализацията на активната политика на пазара на труда, както и с обявяването на 2022 г. от Европейската комисия за Европейска година на младежта, Агенцията по заетостта поде информационна кампания за популяризиране на проект „Нова възможност за младежка заетост”, реализиран по ОП  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и кани всички общини, които до момента не са участвали в...

към новината →

Медиите за нас

д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин: Искам видинчани да работят и да отглеждат децата си в родното място

д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин: Искам видинчани да работят и да отглеждат децата си в родното място

14.11.2022

"Моята кауза винаги е била Видин! Очакванията на съгражданите ми са големи и ние се опитваме да ги оправдаем. Хората заслужават да живеят в чист, подреден и спокоен град. Искам да направя така, че видинчани да имат повече самочувствие. Да се гордеят със своя град, да разгърнат таланта и способностите си, да работят и отглеждат децата си тук, във Видин", заяви за "24 часа" д-р Цветан Ценков. За...

към новината →

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив по бизнес развитие: нуждата от работници е във всички сфери

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив по бизнес развитие: нуждата от работници е във всички сфери

14.11.2022

Обявите за работа и погледът ни над бизнес средата показват, че има нужда от работници във всяка една сфера от строители, общи работници до инженери и ИТ специалисти. Вече има цели професии, които българите не искат да работят и на тяхно място трябва да дойдат хора от други страни, които искат да го правят. Това каза в интервю за БТА Стефан Стоянов, заместник-кмет "Oбразование, бизнес развитие...

към новината →

Георги Лапчев, кмет на Царево: Липсата на Общи устройствени планове блокира Южното ни Черноморие

Георги Лапчев, кмет на Царево: Липсата на Общи устройствени планове блокира Южното ни Черноморие

17.11.2022

Липсата на Общи устройствени планове (ОУП) на практика блокира Южното ни Черноморие. Това ще попречи на общините да се възползват максимално от възможностите, които дават европейските фондове и е тъжно, че отново коментираме тази тема на прага на новия програмен период 2021-2027 година. Това каза в интервю за БТА кметът на община Царево инж. Георги Лапчев.  По думите му, единствената морска...

към новината →

Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на В.Търново: Средствата от ПВУ са за прагматични решения с ясен хоризонт

Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на В.Търново: Средствата от ПВУ са за прагматични решения с ясен хоризонт

18.11.2022

„Сега, когато Планът за устойчивост вече е одобрен и започват стъпките към неговото изпълнение, изпъкват и минусите от това, че общините бяха пренебрегнати като партньори при подготовката му“ – казва в интервю за новия брой на вестник „Строител“ председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов. „Средствата от Плана за възстановяване не са за розови очила, те са за...

към новината →

Румен Пехливанов, кмет на Рудозем: Подмяната на водопроводната мрежа е най-големият ни приоритет

Румен Пехливанов, кмет на Рудозем: Подмяната на водопроводната мрежа е най-големият ни приоритет

18.11.2022

Кметът съобщава, че към момента 96% от общинската пътна мрежа е обновена. Остават за ремонтиране само две трасета, за които са проведени обществени поръчки. След закриване на рудодобива, Общината залага на развитие на туризма и развитието на общината като туристическа дестинация с минерална вода. Четете интервюто ТУК .

към новината →

Новини от общините

Най-достъпната за хора с увреждания музейна сграда в България ще бъде в Котел

Най-достъпната за хора с увреждания музейна сграда в България ще бъде в Котел

14.11.2022

В Котел беше завършен първият от четирите етапа на проекта за цялостно адаптиране на сградата на музейна експозиция „Котленски възрожденци с Пантеон на Георги Ст. Раковски“. Чрез него музейната сграда в Котел става достъпна за хората с двигателни увреждания и ограничена подвижност. Музейното ръководство осигури собствени служители, специално наети за строителните дейности и надзора. Община...

към новината →

Кметът на община Марица подписа договор за сътрудничество с турския си колега от Ескишехир

Кметът на община Марица подписа договор за сътрудничество с турския си колега от Ескишехир

14.11.2022

Кметът на община "Марица" Димитър Иванов подписа договор за сътрудничество с турския си колега Ахмет Атач от община Тепебашъ, град Ескишехир. Инициативата е в партньорство със Сдружение „Бултиш - Дружество на български и турски бизнесмени“. В делегацията от Турция участваха и представители на „Ериат“ - сдружение на румелийските бизнесмени от Ескишехир.  "Този договор за нас е първият...

към новината →

Кметът Пенчо Милков обсъди с народни представители от Русе важни за града въпроси

Кметът Пенчо Милков обсъди с народни представители от Русе важни за града въпроси

15.11.2022

Изграждане на втори мост над р. Дунав при Русе, облекчаване преминаването през ГКПП „Дунав мост“ и въвеждането на законови норми за органични съединения, отделяни от производствата, бяха част от темите, които кметът Пенчо Милков обсъди с депутати от 19 МИР в 48-ото НС. Във връзка с контрола върху промишлените производства кметът настоя да се работи в посока осигуряването на съвместни...

към новината →

Инициатива на Столичния общински съветници за предоставяне на проследяващи устройства на деца със специални потребности

Инициатива на Столичния общински съветници за предоставяне на проследяващи устройства на деца със специални потребности

16.11.2022

„Изчезването на дете е най-големият кошмар за всеки родител, но и сериозен обществен проблем. Всички се молим Сашко от Перник да се бъде намерен бързо и в добро състояние, но подобен случай категорично не трябва да се повтаря“ – споделя в социалните мрещи председателят на Столичния общински съвет и член на УС на НСОРБ Георги Георгиев. Той смята да предложи на Столичния общински съвет да...

към новината →

Общинският съвет в Карлово гласува средства за пострадалите от наводненията

Общинският съвет в Карлово гласува средства за пострадалите от наводненията

17.11.2022

Общинският съвет в Карлово одобри разпределението на средствата от дарения за пострадалите от наводненията на 2 септември 2022 г. На извънредно заседание на 16 ноември председателят на ОбС Доньо Тодоров докладва, че Общественият съвет за управление на даренията е изготвил критерии и е определил пет категории нуждаещи се от финансово подпомагане. Общо 1 498 941 лева - 1 210 941 лв. от...

към новината →

Кметът на Сливен предлага общината да поеме 50% от разходите за паспорти на блоковете - кандидати за саниране

Кметът на Сливен предлага общината да поеме 50% от разходите за паспорти на блоковете - кандидати за саниране

16.11.2022

В Общинския съвет на Сливен е внесено предложение от кмета на общината Стефан Радев, в което той предлага отпускане на 300 000 лева от резерва на Община Сливен  за подпомагане на сдруженията на собствениците за извършване на предварителните процедури при кандидатстване за енергийно обновяване на жилищните сгради. Общинската помощ ще се изразява в покриването на 50% т разходите за енергийно...

към новината →

Банско с престижен приз в World Ski Awards

Банско с престижен приз в World Ski Awards

18.11.2022

Банско спечели за 10-ти път World Ski Awards 2022. Курортът е обявен за най-добрия ски курорт в България и един от най-добрите в Европа. Останалите номинирани бяха Пампорово, Боровец и Витоша. Класацията се провежда чрез анонимно гласуване в сайта на световната организация. World Ski Awards е единствената световна инициатива, която оценява и излъчва победители за реални постижения в ски...

към новината →

Общините са сред сериозните претенденти в конкурса „Сграда на годината“

Общините са сред сериозните претенденти в конкурса „Сграда на годината“

18.11.2022

От 1 до 14 декември е отворено онлайн гласуването за  „Сграда на публиката“. Обявени са вече кандидатите за Национален конкурс „Сграда на годината 2022“. За поредна година общините са сред основните инвеститори в категориите, касаещи публичната инфраструктура. В категория „Социална и здравна инфраструктура“ сред номинираните обекти са реставрираната и обновена Централна минерална баня...

към новината →

Община Несебър с дигитализация на културните ценности в нов онлайн портал

Община Несебър с дигитализация на културните ценности в нов онлайн портал

18.11.2022

Община Несебър, в партньорство с международен екип, специалисти от Националния Исторически Музей на Република Молдова и Музея за Национална История и Археология Констанца, Румъния, през юни 2020 г. стартираха проект за дигитализация на културните ценности в нов онлайн портал. След закупуването на специализирано 3D статично и мобилно оборудване за сканиране на културни ценности, започна...

към новината →

Зелената сделка

Пилотен проект за водородни автобуси в Бургас

Пилотен проект за водородни автобуси в Бургас

14.11.2022

Министърът на енергетиката Росен Христов и кметът на Бургас Димитър Николов и изпълнителния директор на Енергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев инспектираха ремонта на подстанция "Хоризонт" и изпълнението на проекта за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“....

към новината →

Община Перник рекултивира старото депо за неопасни отпадъци

Община Перник рекултивира старото депо за неопасни отпадъци

15.11.2022

Община Перник рекултивира старото депо за неопасни отпадъци, което е с площ 195 дка и е разположено в местността "Маркови егреци" в землището на село Люлин. Около 150 000 куб.м отпадъци трябва да бъдат предепонирани. Предвижда се те да бъдат капсулирани чрез повърхностно запечатване, като се предотврати достъпът на повърхностни води до тях, както и прекият им контакт с хора и животни. Ще...

към новината →

Хакатонът "InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност" награди най-забележителните проекти за справедлив зелен преход и мобилност в София

Хакатонът "InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност" награди най-забележителните проекти за справедлив зелен преход и мобилност в София

16.11.2022

Проведе се финалът на хакатона "InnoAirChallenge: InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност", който събра на еднo място експерти, представители на бизнеса, местната власт и научните среди заедно с отбори от цялата страна и Европа. Целта на събитието, открито от Генчо Керезов, зам.-кмет по дигитализация на Столична община и Мария Шаркова, директор на DXC Technology бе да...

към новината →
Велико Търново става пилотен български град по нов европейски проект за по-зелена среда

Велико Търново става пилотен български град по нов европейски проект за по-зелена среда

18.11.2022

Велико Търново е първият град в България, който става част от европейския проект „Зелени градове за устойчива Европа“. Инициативата е на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ), с която Общината сключи меморандум за партньорство. Споразумението бе подписано от кмета Даниел Панов и председателя на асоциацията Татяна Бояджиева, която е ландшафтен архитект.

Международна дейност

Eвропейската демокрация на кръстопът: местните и регионални лидери виждат морално задължение за засилване участието на гражданите на местно ниво

Eвропейската демокрация на кръстопът: местните и регионални лидери виждат морално задължение за засилване участието на гражданите на местно ниво

22.11.2022

Бъдещето на демократичното развитие на Европа, въздействието на войната в Украйна и заплахите за свободата на медиите доминираха сред темите на заседанието на Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи CIVEX, на Европейския комитет на регионите.

На фокус