Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложенията от общини за национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, финансирана от държавния бюджет.

Предложенията от общини за национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, финансирана от държавния бюджет.

18.11.2022

ДО

ДОЦ. Д-Р КРУМ НЕДЕЛКОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Относно: Необходимост от програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки, финансирана от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЕЛКОВ,

Обръщам се към Вас по повод предложенията от редица общини за иницииране на национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, подкрепена от държавния бюджет.

Нуждата от такава програма е продиктувана от факта, че през последните няколко години има драстичен спад в осиновяването на прибраните от улицата животни, в т.ч. по линия на нашите и европейски неправителствени организации за защита на животните. Същевременно, у нас продължава „развъждането“ на нежелани любимци и трудно може да се овладее потока към улицата.

В други европейски страни, например Кралство Нидерландия, такива държавни програми са довели до бърз спад от 2/3 на популацията от улични животни в рамките на 48 месеца.

Подобно усилие, съпроводено от автоматична регистрация във ВЕТИС без допълнителни административни ресурси, ще способства за контрола на домашните любимци, за ограничаване на „кучешкия туризъм“, за намаляване на насилието над и тровенето на безпризорните животни.

Такава национална програма следва да бъде съпроводена от активна информационна кампания и от активизиране, след гратисен период от 18 месеца, на разпоредбите в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност относно освобождаването на кастрираните животни от местните такси.

Програмата ще е от особена полза за по-малките общини, които никога няма да разполагат със средства за собствени приюти и ще продължават да „обработват“ по стихиен/кампаниен способ минимален брой животни с оглед целите на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени питомци и Наредба № 4 за нейното прилагане.

Позволяваме си да Ви информираме, че НСОРБ поддържаше ефективен диалог с ресорните служби на МЗм и БАБХ по повод на Националната програма, но зачестилите непредвидими промени в тези служби през последните години затрудниха нашето сътрудничество в голяма степен.

Междувременно, общините и общинските предприятия, стопанисващи близо 70 приюти за безстопанствени кучета и изпълняващи за сметка на местните власти Националната програма, се обединиха в свое Сдружение на общинските приюти. То се явява нов обещаващ партньор за нашите взаимни усилия. С помощта им преди 3 години изготвихме съвместно план-сметка за необходимата финансова подкрепа от държавния бюджет за Националната програма. Тя не бе приета от Министерството на финансите поради формални причини, свързани с актуалната бюджетна процедура.

Сега обаче имаме възможност, заедно с новото Сдружение и неправителствения сектор, за своевременно планиране и бюджетиране на предлаганата програма за кастрация. Готови сме на среща с поверените Ви служби по поставения въпрос.