Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Знания, изобретателност и здрава работа – формулата за успех на Норвегия

Знания, изобретателност и здрава работа – формулата за успех на Норвегия

04.10.2023
Знания, изобретателност и здрава работа – формулата за успех на Норвегия

В рамките на проекта “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” представители на 10-те пилотни общини имаха възможност да посетят Норвегия и да се запознаят на място с работата на своите колеги в скандинавската държава за развитие на местния икономически потенциал. На семинара, организиран от НСОРБ на 3 и 4 октомври 2023 г. във Велико Търново Нана Локка, представител на Институт Телемарк, разказа подробно за философията и институционалната подкрепа на устойчивия тренд за успешно развитие на регионите и общностите в Норвегия. Независимо от не особено благоприятното си разположение, местните власти са оценили необходимостта от завръщане на населението и създаване на условия за развитие на устойчив бизнес. Това ги стимулира да оценят прецизно своя потенциал и да открият онези възможности, които могат да създадат поминък, работни места и да възвърнат живота в суровите условия на северната страна. Като допълнителен фактор за успеха, експертите открояват и умението на местните общности да работят съвместно, следвайки ясни цели. Именно това се превръща в обединяващ фактор при разработването на стратегиите за развитие на норвежките общини, чийто пример бе избран да стимулира българските партньори за разработване на ясни планове за насърчаване на икономическа активност със съдействието на местната власт. В Норвегия, приемането на стратегия за развитие е обвързващ фактор, независимо от променящите се ръководства по места и тяхната политическа ориентация.

Голяма част от общините стартираха местни компании за бизнес развитие, разказва Нана Локка. Някъде тя е част от общинската администрация, на други места - отделни компании, в някои региони структурите за подкрепа на бизнеса се развиват като форма на междуобщинско сътрудничество, което значително разширява обхванатите територии и оптимизира експертния потенциал.

С развитието на бизнеса и подкрепа за икономически активните граждани много успешни общини усещат необходимостта от маркетинг и популяризиране на своя успех. Така предприемчивостта на гражданите стимулира местните власти да инвестират в развитие на собствен оригинален профил и местен бранд. Развитието на търговска марка навсякъде е съпроводено от изработване на дългосрочна стратегия и тясно сътрудничество между публичния, частния и гражданския сектор. Особено важен елемент от цялата система е партньорството между предприятията, които придобиват добавена стойност и популяризират авторитета на регионалния бранд. Разбирането на норвежците, които обединяват усилия в развитие на своите общини е, че бизнесите в една община трябва да си сътрудничат, а не да си съперничат. Селището Лардау дава добър пример за сътрудничество между фермерите, които създават общ бранд и работят в един и същи сектор. Техните колеги от Рьорьос обединяват под обща марка различни индустрии – фермери, предприятия, туристически бизнес, фестивали. Обединява ги обща стратегия и съвместни цели да поддържат и развиват специфични традиционни производства, местната култура и да подобряват качеството. Така обединени производителите по-лесно привличат специалисти в дигиталната сфера и маркетинга и разширяват своите пазари.

Местните съюзи на производителите, партньорските мрежи със съпътстващи производства и асоциациите на между производители и преработвателни предприятия са друг аспект на сътрудничеството, който норвежките общини успешно развиват. Като залог за успеха експертите от „Иновейшън Норвегия“ отчитат важността за зараждане на сътрудничеството още от самото начало – от разработването на стратегията, през планирането и реализирането. Това създава трайни взаимоотношения и гарантира диалога при вземането на решения за местното развитие.

От ключово значение е лидерството, подчертава Нана Локка. Кооперативите на норвежките производители са микромодел на демокрацията, изтъква тя. Има ситуации, в които се пораждат различни мнения, но  мнозинството определя решенията, които се прилагат от всички.

Малкият  мащаб е изключително добър подход, защото в по-малки общности процесите се управляват по-лесно, изгражда се лоялност и взаимно доверие, които могат да бъдат основа за развитие на по-мащабни проекти.

Особено важно е сътрудничеството между институциите / публичния сектор/, частния в лицето на бизнеса и гражданите, представени от техните организации или индивидуално. В Норвегия това партньорство се насърчава много силно. Целта на всички участници е да изградят общност, основана на взаимно уважение и на разбиране на различията. Развитието е почти невъзможно без да има отборна игра между общината, местния бизнес и гражданските организации, смятат експертите.

Мобилизирането на гражданите играе огромно значение за местното развитие. Те трябва да бъдат окуражавани да поемат отговорности, общината трябва да ги мотивира и подкрепя чрез малки финансови стимули. Така се изгражда надеждност, доверие. Правилната иновативната визия може да бъде открита и в най-неподозираните групи от обществото. Доброволческите организации играят особено важна роля за изграждане на обща идентичност и доверие между гражданите. Активното гражданско общество повишава качеството на живот, като дава своя принос с организирането на срещи, събития, фестивали и сплотява местната общност. Гражданските организации могат да бъдат важни играчи в процесите на иновативно развитие и е важно местната власт да познава добре потенциала, възможностите, интересите и знанията на местните общности, защото те са безценният ресурс, с който едно управление разполага. Затова и философията на норвежкия успех е базиран на подхода отдолу нагоре и стъпва на работата с гражданското общество. Затова познаването на хората, на техните очаквания и изисквания е особено важно.

Гражданското общество иска отчетност на публичните ресурси. Затова местните власти поддържат непрекъснат диалог с хората. Това изгражда доверие и гражданите с готовност и разбиране се включват по планирането и управлението на местните дейности. По този начин се постига развитие, което представлява процес, използващ местните ресурси, потенциала и способностите на всеки от жителите и възможностите на местните власти. Откритостта и прекият контакт са в основата на успеха. Те, разбира се, не изключват и възможността местната демокрация да експериментира с нови форми на взаимодействие с гражданите.

Норвежка схема за бизнес развитие включва администрации, финансиращи структури и изпълнители на стратегии за развитие. В този процес изключително важна е ролята на организацията „Иновация Норвегия“. Тя е публична компания, която е създадена от държавата с цел да подпомогне норвежкия бизнес и икономическото развитие. Наричат я още и „национална банка за развитие“. Програмите и услугите на компанията са насочени към стимулиране на предприемачеството и иновациите. Принципал е норвежкото Министерството на иновациите, индустрията и риболова в партньорство с регионалните власти в Норвегия. Този модел осигурява влияние на различните региони и за по-добра координация при осъществяване на политиките. Годишният бюджет на „Иновации Норвегия“ е почти 1 млрд евро и се финансира чрез бюджетите на министерство на местното управление и регионалното развитие, министерството на селското стопанство и прехраната и донорски организации. Главеният офис е в Осло, но има представителства  в различни области на страната, както и в 30 отделни държави по света. Чрез подкрепа на частния бизнес за иновации, устойчивост, разширяване на износа на практика държавата подпомага норвежкия бизнес да расте устойчиво, да разширява пазарите и да има постоянен достъп до компетентни познания и мрежи на партньорства.

Ида Стуберг е кмет на община Индерьой вече 12 години. През 2020 г. нейната община печели норвежката награда за най-атрактивна дестинация. На площ от 365 кв км днес там живеят 6 900 жители, а само преди 70 години една 5-6 семейства рибари са обитавали региона. 14% от територията на общината е обработваема, а строгите правила в Норвегия силно ограничават застрояването на бреговата ивица. Норвежците са убедени, че грижата за земята и природата им се отплаща, а амбицията на местната власт да възроди региона се превръща в стимул за създаване на устойчива концепция за икономически възход. Ида Стуберг сподели с колегите си от малки общини в България, какъв подход предприема заедно със своите съграждани преди малко повече от десетилетие. Те се обединяват около разбирането, че запазването на спокойния живот в чиста среда не само ще привлече хора в зряла възраст, но и ще превърне района в привлекателен за млади семейства. Предприемат стъпки да превърнат стария градски център в желано и привлекателно място и ориентират фокуса за развитие на общината към традициите, наследството и спомените. Днес малката община Индерьой е част от единна туристическа дестинация „Златният път“, която обединава множество дребни собственици на хотели и къщи за гости, малки производства, творчески ателиета и центрове за общуване. Инициативата привлича фермери, производители на екологично чисти храни, производители на билки и др. През 1996 г. общината вече е носител на почетната титла „Културна община на годината“ за приноса си в опазването и ревитализирането на традиционни производства и местни забележителности. „Предпоставка за успеха, заложена в устава на нашата асоциация е „желаем най-доброто на съседа“, споделя г-жа Стуберг. Асоциацията, създадена около учредения регионален бранд „Златният път“, има свой управителен орган и съвет, който обединява всички членове. Само в този формат се вземат важните решения за развитието в следващите години. В хотелите и ресторантите се сервира изключително местна храна, произведена от членове на асоциацията, а всеки от предприемачите има строги отговорности по отношение на качеството на своя продукт и отговорност към качеството, предлагано от партньорите в мрежата. Бившата дъскорезница днес е ремонтирана и е превърната в център за фотография, който провежда семинари и изложби; сградата на църквата е дом за доброволческа организация, която полага грижи за старите сгради в региона; градският парк е съчетан с център за градинарство и демонтрационни полета за отглеждане на цветя. Така най-предпочитаната зона за отдих е едновременно и пазар на местните производители, които полагат грижи за „парка“.

Отрицателният прираст, отбелязан през 2009 г. вече е история, а местната Асоциация сега работи по плановете си за 2040 г. Местната общност сама избира сценария за развитие на общината, а местния бизнес подписва споразумения с местната администрация и се ангажира да участва и финансово в трансформацията на района. Общината привлича консултантски компании, които подпомагат работата на местната общност и инвестира в проекти за преобразяване на публичните места и зелените пространства.  Зоната на кея е разширена и освен, че дава възможност за домуване на повече лодки, предлага и условия за отдих и разходка, напълно пригоден за хора с увреждания. Днес в общината са регистрирани около 40 производители на храни и неповторимият местен вкус прави Индерей в едно от най-привлекателните места в Норвегия. Неправителствена организация осигурява работа за уязвими групи и така развитието на общината гарантира устойчивост, а на хората – ценна социална роля.

Какво е важно, за да успее всяка общност: хората и техните взаимоотношения, отговорният бизнес и доброволците, уважението към наследството и реалната преценка на възможностите и целите, споделя кметът на Индерьой. „И Рим не е бил построен за един ден, затова търпението е важно и напомняйте на гражданите, че всичко ще се случи, но изисква време. Бъдете търпеливи, не се отказвайте, придържайте се към плана, включвайте гражданите и бизнеса“, съветва своите колеги Ида Стуберг, 12 г. кмет на норвежката община Индерьой.