Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Жителите на Брезово с реални стъпки за опазване на водното богатство и горите

Жителите на Брезово с реални стъпки за опазване на водното богатство и горите

14.09.2022
Жителите на Брезово с реални стъпки за опазване на водното богатство и горите

Според 97,6%  от  българите изсичането на гори във вододайните зони на питейните водоизточници, може да има дълготрайни негативни последици за страната ни, сочат данните от национално представително проучване, проведено през септември 2022 г. от „Алфа Рисърч“. Проучването е извършено по инициатива на кмета на община Брезово Христо Енков и 283-ма жители и граждани, свързани със село Розовец от същата община. Тревогата на местните хора е  провокирана от липсата на дългосрочна политика за опазването на горите и техните функции за съхранение на биоразнообразието и водните ресурси на България. Жителите на община Брезово са разтревожени, че зачестяват периодите на безводие във все повече населени места и една от главните причини, според тях е, че в последните тридесетина години е загубен баланса в експлоатацията на горите, като фокусът е изцяло съсредоточен в извличането на материална облага от гората. Според представители на инициативния комитет на жителите на село Розовец, именно икономическите мотиви диктуват приоритетите при разработването на горско-стопанските планове. „На гората се гледа само като на източник на дървесина, за 30 години вече са нанесени огромни щети на горите. Те все още са възобновими. Но ако в дългосрочен план не се промени политиката на използването на горите, е възможно да настъпят сериозни промени във водоснабдяването на населените места“ – каза по време на среща в НСОРБ Георги Жулев, представител на жителите на общината.

Като най-сериозен оценяват проблема жителите на селата /41,1%/, веднага след това се нареждат живеещите в Столицата /40,6%/, след това с равен процент се нареждат жителите на малките градове и областните центрове съответно с 34,6% и 34,4%

По данни от проучването преобладаващото мнение е, че разходите на горските стопанства за защита на горите във вододайните зони срещу бракониерство, пожари и природни бедствия, трябва да бъдат осигурявани по линия на държавния бюджет /42,5%/. 18,9% смятат, че за тази цел трябва да бъдат отделяни средства от дърводобива извън вододайните зони, а 6,4% смятат, че е необходимо за бъдат въведени такси за ВиК дружествата, бизнеса и ползвателите на питейна вода.

Образователният статус не влияе значително върху оценката за сериозността на проблема, но силно изявена тревога сочат данните от проучването по вид занятие. За 100% от земеделските стопани опасността от загуба на водните ресурси е от голямо значение. Заетите лица и пенсионерите също оценяват проблема като значителен с над 42% от получените отговори.

Над 85% от гражданите смятат, че е необходима повече публична информация за възможните въздействия на сечите във вододайните зони.

Община Брезово развива сериозно политиките за опазване на околната среда и за развитие на региона като биологично чист. Проучването е част от усилията на общината да привлече вниманието на законодателите към сериозността на проблема и да провокира ефективни решения. Изготвените законодателни промени, които вече бяха внесени в предходни Парламенти, все още не са стигнали до разглеждане в зала и желанието на местната общност е с подкрепата на НСОРБ това да се случи в бъдещото Народно събрание.