Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Споразумение по REPowerEU

Споразумение по REPowerEU

15.12.2022
Споразумение по REPowerEU

Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение за финансиране на REPowerEU. Това ще предоставя възможност на държавите - членки да включат мерки в  Плановете си за възстановяване и устойчивост за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7717

Споразумението обхваща и т.нар. мерки SAFE (Подкрепа за достъпна енергия) по политиката на сближаване, които позволяват на държавите- членки да използват неизразходвани средства за периода 2014-2020 г., за предоставянето на директна подкрепа на уязвими семейства и малки и средни предприятия, за компенсиране на повишаващите се цени на енергоносителите.

По REPowerEU са налични 225 млрд. евро под формата на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Споразумението, което изисква окончателно одобрение от Европейския парламент и Съвета, предвижда ръст на финансовия пакет на МВУ, с:

  • 20 млрд. евро нови безвъзмездни средства за финансиране на мерки, които държавите- членки ще могат да включат в Плановете си за възстановяване и устойчивост. Тези безвъзмездни средства ще се осигурят чрез първоначалната продажба на квоти от Системата за търговия с емисии (ETS) и ресурсите на Фонда за иновации, които ще бъдат частично попълнени чрез Резерва за стабилност на пазара;
  • 5.4 млрд. евро средства от Резерва за приспособяване към Brexit, които държавите- членки ще могат да прехвърлят към МВУ за финансиране на мерките по REPowerEU. Това е в допълнение към съществуващите възможности за трансфер от 5% от фондовете на политиката на сближаване  (до 17.9 млрд. евро).

Също така държавите - членки ще имат възможност да поискат предварително финансиране от до 20 % от средствата, разпределени за мерки за REPowerEU, платими на максимум два транша.

За да допринесат за европейската добавена стойност, държавите- членки ще бъдат насърчавани да включват в мерките си и такива с трансгранично или мултинационално измерение или възлизащи на 30 %  от  мерките им по REPowerEU.

Държавите - членки ще трябва да се консултират със съответните заинтересовани страни, когато изготвят нарочните раздели от Плановете си по REPowerEU.

За увеличаване на прозрачността, Споразумението предвижда задължение за държавите- членки да публикуват информация за 100-те най-големи крайни получатели на средства от МВУ.

Текстът на изменения Регламент за МВУ ще бъде финализиран на техническо ниво. След това, Европейският парламент и Съветът трябва официално да го одобрят. Когато измененият регламент влезе в сила, всички държави - членки, които желаят могат да изменят Плановете си за възстановяване и устойчивост, за да получат допълнително финансиране по REPowerEU.