Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Еврофондовете трябва да заемат мястото си на допълващ ресурс в инвестиционните програми на общините

Еврофондовете трябва да заемат мястото си на допълващ ресурс в инвестиционните програми на общините

21.06.2024
Еврофондовете трябва да заемат мястото си на допълващ ресурс в инвестиционните програми на общините

Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ е най-многобройна от всички 14 експертно-консултативни структури на Сдружението, обърна внимание при откриване на заседанието на Комисията изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Участие в работата на ПК са заявили 213 представители на 117 общини и 11 района на Столична община и община Пловдив. 25% от членовете на Комисията са изборни лица, 75% - ръководители и експерти от общините.

Интересът към работата на ПК по европейски и национални фондове, механизми и инструменти е разбираем, защото настоящият мандат ще бъде мандат на инвестициите с европейски и национален ресурс. Общините разполагат с почти 10 млрд. лв ресурс по Националната инвестиционна програма, Плана за възстановяване и фондовете по линия на Кохезионната и Общата селскостопанска политики. Инвестирането на този ресурс се осъществява различни правила, а процесите се движат паралелно. Това е сериозно предизвикателство както за ведомствата-донори, така и за строителния сектор в държавата.

Този интерес е, в известна степен и притеснителен, защото показва, че европейските средства са един от най-значимите инвестиционни ресурси. Амбицията на НСОРБ е през този мандат да промени тази тенденция, да подпомогне общините в оптимизирането и доброто планиране на разходите и да направи така, че европейското финансиране да има допълващ характер, както е замислена и самата европейска политика, подчерта Силвия Георгиева.

  

Общините са един от най-големите бенефициенти на европейски ресурс. Това е сериозна референция за добрата работа на общинските екипи, свързани с управлението и изпълнението на проекти с европейско финансиране.

НСОРБ осигурява системна информация по всички актуални въпроси, свързани с достъпа за общини до европейски ресурс. Сдружението осигури и компетентна консултантска помощ за общините, до която те имаха достъп безвъзмездно. Нов проект, който НСОРБ подготвя, има за цел да обезпечи такава възможност и през настоящия програмен период, като фокусът ще бъде върху общините от Северна България.

На своето първо заседание Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ избра ръководство. Работата на Комисията ще бъде председателствана от

Йордан Младенов – кмет на Община Пещера

За заместник-председатели бяха избрани:

 • Диан Иванов – заместник-кмет на Община Варна
 • Мария Гончева - директор на дирекция "Европейски политики, програми и туризъм", Столична община
 • Юлиян Господинов – общински съветник, Община Белене
 • Мариела Цонева – заместник-кмет на община Велико Търново
 • Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт, Община Никопол
 • Нина Терзиева – заместник-кмет на Община Болярово
 • Ивайло Кадишев – директор на дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти", Община Русе
 • Аксения Тилева – заместник-кмет на Община Казанлък
 • Николай Дочев – заместник-кмет на Община Кюстендил
 • Рилка Филипова – заместник-кмет на Община Петрич

Сред важните приоритети, по които ще работи през настоящия мандат Постоянната комисия по еврофондове са продължаване на тенденцията общините да бъдат един от най-надеждните бенефициенти по европейски програми. Сериозно предизвикателство ще бъде интензитетът на работа, който трябва да съчетава освен инвестициите, реализирани с бюджетни средства, но и тези по оперативните програми, Общата селскостопанска политика, Националния план за възстановяване и устойчивост и други донорски програми. Сериозно бе поставен въпросът за унифициране на работата на управляващите структури, особено по отношение на ПВУ, както към процеса на кандидатстване, така и на етапа за управление и отчитане на проектите. Тези предизвикателства налагат нов поглед към развитието на капацитета както на експертите от специализираните дирекции по европейски програми, така и на останалите структури в общините. Важен аспект от подобряване на ефекта от инвестициите с европейски средства е и системното образоване и на експертите от Управляващите органи на програмите, изтъкнаха участници в заседанието. Цялостната дейност на общините през настоящия мандат ще бъде сериозно преформатирана от интегрирания териториален подход за регионално развитие. Членовете на комисията обърнаха внимание, че успехът на държавата в смисленото инвестиране на европейски ресурс е ангажимент не само на бенефициентите, но и на централните ведомства, които управляват програми и това разбиране трябва да бъде развито в екипите по министерствата. Подобряване на прозрачността при управление на проекти и подчертавате на приноса на ЕС за развитието на държавата също ще бъдат във фокуса на работа на ПК. Именно в Комисията по еврофондове НСОРБ ще започне и вътрешната дискусия за приоритетите на страната ни за следващия програмен период в контекста на новите реалности в ЕС.

    

Постиженията от мандат 2019-2023 г.  :

 • Осигурен допълнителен ресурс за общински инвестиции от периода 2014-2020 < 500 млн. евро;
 • Ясна и отговорна позиция на НСОРБ и общините по МФР 2021-2027;
 • Проактивно и резултатно участие в подготовката на СП, Програмите по Кохезията и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027;
 • Намаляване на административната тежест, лобиране, диалог и партньорство с донорите;
 • Обезпечаване финансирането и гарантиране продължаването на важните социални проекти - патронажна грижа и топъл обяд;
 • Въвеждане на новите интегрирани териториални подходи;
 • Проактивна позиция по НПВУ - над 3 900 подготвени проекта = 6. 6 млрд. лв.;
 • По-добра нормативна рамка по ЕФСУ и НПВУ.