Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | А.Михайлова, комуникационен експерт: Ако институциите и гражданите по-често споделят мечтите си, по-лесно ще намират път към сътрудничество

А.Михайлова, комуникационен експерт: Ако институциите и гражданите по-често споделят мечтите си, по-лесно ще намират път към сътрудничество

06.10.2023
А.Михайлова, комуникационен експерт: Ако институциите и гражданите по-често споделят мечтите си, по-лесно ще намират път към сътрудничество

Примери за опита на български организации и общини в ангажирането на гражданите и включване на различни заинтересовани страни в подготовката на стратегически документи и съвместна работа по проекти за развитие на градската среда представи пред участниците в семинара за обмяна на опит по проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ експерта по комуникации Адриана Михайлова. Тя има солиден опит в работата по различни проекти, свързани с градски инициативи или изискващи обществени обсъждания и вземане предвид на мненията на големи групи граждани и организации, в това число и стратегията за развитие на София.

Обичайно в проектите, свързани с градско развитие се чупи връзката между отделните звена, които имат отношение към идеята, но губят комуникация помежду си. Всеки работи в своя „балон“ и трудно се получава желаната колаборация и се постига търсеният ефект, обобщава Михайлова. Ангажирането на гражданите, техни естествени общности или сдружения в процеса на разработване и обсъждане на идеите за градско развитие и различни градски каузи е сложен процес, който изисква внимателен подход и паралелна работа с мултидисциплинарни екипи от специалисти. Работата изисква както активното включване на институциите, които имат отговорности и компетенции в дадена сфера, така и  широк спектър от хора с различни интереси и виждания, подчертава комуникационният специалист.

От близо 6 години Адриана Михайлова е един от хората, които активно работят по създаването и развитието на проекта „Реките на града“, който се породи от инициатива за решаване на трайни екологични проблеми на тези зони и отварянето им за отдих и забавления и прерасна в инициатива, която днес вече обединява освен Столицата, Русе, Габрово и Велико Търново. Целта на подобни демонстрационни проекти е да привлекат вниманието към зони, които представляват трайни проблеми за градската среда както от гледна точка на естетиката, така и на екологията и урбанизма и да представят различни креативни възможности за тяхното преобразяване. Важна поука за всички участници в семинара е, че намесите, представяни в рамките на фестивалните дни в подобни инициативи, имат по-скоро характер да покажат, че преобразяването е възможно и не винаги изисква много средства и активност само от страна на общината, а може да бъде постигната с инициативност, желание и личен принос на всеки. Форматът на градски събития, освен развлечение и забавление, е силен комуникационен канал за ангажиране на гражданите и представяне на възможните идеи за развитие на градската среда, обръщат внимание специалистите.

Всеки процес на включване на гражданите изисква значителна активност и искрено желание от срана на самата община, много търпение и вслушване в предложенията и идеите на гражданите и задължително – готовност за промяна. Следващ етап в нелекия път на разработване на политики или развиване на идеи съвместно с гражданите е ангажирането на компетентни експерти от различни сфери, които могат да преценят степента на изпълнимост на идеите и да съставят практическия алгоритъм за тяхното осъществяване в средата на действащи правила, изисквания и процедури. Именно този процес остава дълбоко неразбран и в най-голяма степен поражда напрежение „защо не се случва“. Сред тънкостите на управлението на взаимодействието с гражданите е и умението да се поддържа диалога и във всеки етап от работата да се представя достатъчно информация по необходимия и разбираем начин.

Следвайки тези стъпки група от неправителствени организации, в партньорство със Столична община и много компании, всяка година превръщат за седмица зони от реките, които преминават през София, в атрактивни пространства, сцени за изява на артисти, места за отдих и различни активности. Спецификата на всяко преобразяване е продиктувана от местоположението на избрания район, неговите традиции и локална култура и това съдейства за издигане на репутацията на цели квартали и общностите в тях. Последователността и упоритостта на проекта „Реките на София“ доведе и до трайното преобразяване на речното корито в района на новия културен център „Топлоцентралата“, където гражданската активност и инвестиционната подкрепа на местната власт демонстрират реален ефект от взаимодействието.

В Русе проектът „Реките на града“ се провежда за трета поредна година и в него активно участват възпитаниците на местната гимназия по дизайн. Габрово внася свой характер в местните издания на „Реките на града“, а от тази година и Велико Търново тества интереса и готовността на своите жители да преформатират навиците си за почивка в градска среда, като се ангажират с обществено полезни каузи край бреговете на река Янтра, с активен спорт и с участие в творчески проекти. През 2023 г. проектът Реките на града е отличен и с Европейската награда „Новият европейски Баухаус“.

Най-голямото предизвикателство, според Адриана Михайлова – специалист с повече от 20-годишен опит в работа по въвличане на гражданската енергия в обществени процеси, е преодоляването на предразсъдъците, че можем да работим заедно. Регенерирането на редица изоставени градски райони изисква ангажираност на много институции, много идеи и диалог за достигане до обща концепция. Според Адриана Михайлова, ако институциите и гражданите бъдат провокирани да говорят за мечтите, си могат по-добре да се разбират и да работят съвместно.

Семинарът се проведе в рамките на проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Асоциацията на местните и регионални власти на Кралство Норвегия. Проектът се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.