Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Медиите за нас

Начало | Медиите за нас | Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Посоката е била винаги ясна – Златоград да съществува на здравната карта на България

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Посоката е била винаги ясна – Златоград да съществува на здравната карта на България

29.05.2023
Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Посоката е била винаги ясна – Златоград да съществува на здравната карта на България

Екип на БНТ посети Златоград и засне репортаж за усилията на общината да подобри здравното обслужване за своите граждани. В своя профил в социалната мрежа кметът Мирослав Янчев сподели: „Проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който изпълнява Община Златоград, впечатли националната ни телевизия и те дойдоха на място в златоградската болница, за да видят как функционира медицинското оборудване, което е дарено на здравното заведение. Споделих какви са ползите от изпълнените дейности, а именно, че чрез проекта успяхме да акцентираме и да накараме самите медицински специалисти да започнат да говорят и да търсят възможностите за ползване на различни приложения на т.нар. телемедицина. Все още сме в самото начало, но аз съм оптимист за полезността на тази възможност, особено за малките, планински лечебни заведения.С въведената система на телемедицината, болницата ще може да предлага удобен начин за комуникация между лекар и пациент, като премахва необходимостта от физическо посещение на лекарския кабинет. Успешно може да се проследява състоянието на болни с хронични заболявания, да се споделя медицинска информация, да се проследява придържането към медикаментозната терапия. Проектите с европейско финансиране са от изключителна важност за общинските болници, чрез тях се осигуряват средства за изпълнение на дейности, които не биха могли да бъдат изпълнени от общински бюджет.

Споделих и за съвместната инициатива с Ротари клуб Златоград-Неделино за създаване на Фонд „Стипендия“ за медицински кадри.

Целта на тази инициатива е да бъдат привлечени медицински специалисти, които да работят в общинската ни болница. На този етап се акцентира върху студенти по специалността „Медицинска сестра“, като в процеса на реализация на инициативата ще се разшири и кръга от подпомагани медицински специалности, съобразно потребностите на здравното заведение.

Чрез Фонд „Стипендия“, на желаещите да изучават тази специалност, ще се покриват определени разходи, необходими за тяхното обучение, като условие за получаване на финансово подпомагане от Фонда ще бъде студентите да са сключили предварителен договор с местната ни болница, други медицински структури в общината. Ефективното здравеопазване на населението е един от приоритетите в политиката на всяка местна власт.

МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград, предоставя здравни услуги  на жителите от три общини - Златоград, Неделино и Кирково.

Отчитайки необходимостта от наличието на болница за активно лекуване, Община Златоград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, обнови материалната база и модернизира медицинското оборудване в местната болница.

Въпреки ограничените собствени приходи, общината под формата на субсидия, предоставя на местната болница, ежегодно, средства от общинския си бюджет.

Така че посоката е била винаги ясна – да съществува като многопрофилна болница в Здравната карта на България.“