×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания
Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

На https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/ е публикуван проект...

09.09.2022 | виж още →
Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

05.08.2022 | виж още →
Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

В края на годината се очаква стартирането на Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и...

05.08.2022 | виж още →
До 15 август - бележки и коментари по проекти на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

До 15 август - бележки и коментари по проекти на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

В писмо до кметовете на общини НСОРБ уведомява, че в процес на обществено обсъждане са две постановления, подготвени от Министерство на околната...

03.08.2022 | виж още →
Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020 са публикувани за обществено обсъждане документи за две процедури по Националния план за възстановяване и...

03.08.2022 | виж още →
 Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР

На интернет-страницата на Министерството на земеделието, на...

18.07.2022 | виж още →
До 5 август изпратете мнение по новите правила за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни дейности

До 5 август изпратете мнение по новите правила за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни дейности

На Портала за обществени консултации на МС е публикуван проект на Постановление на Министерски съвет за условията, реда и критериите за...

15.07.2022 | виж още →

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и катег. къмпинги - Приключило!

14.07.2022 | виж още →

Проект на Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2021 г. - Приключило!

30.06.2022 | виж още →

Очакваме коментари и бележки по Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - Приключило!

30.06.2022 | виж още →