×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания

Проучване по два нови проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - Приключило!

27.06.2022 | виж още →

Проучване на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - Приключило!

17.06.2022 | виж още →

Проучване на НСОРБ за състоянието на общинска администрация през 2021 година - Приключило!

14.06.2022 | виж още →

Очакваме бележки и коментари по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - Приключило!

13.06.2022 | виж още →

Актуализиране на информацията за побратимявания и партньорства на общините с чуждестранни местни и регионални власти - ОТВОРЕНО

10.06.2022 | виж още →