×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания
Проучване на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г.

Проучване на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г.

НСОРБ провежда своето традиционно проучване относно размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г. Ще Ви бъдем благодарни, ако в...

25.01.2023 | виж още →
Коментирайте Правилата за предоставяне на БФП по Програмите за програмен период 2021 – 2027

Коментирайте Правилата за предоставяне на БФП по Програмите за програмен период 2021 – 2027

На  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363  е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за...

11.01.2023 | виж още →
Очакваме становища по ЗИД на Закона за горите

Очакваме становища по ЗИД на Закона за горите

На 06.01.2023 г. в Народното събрание е внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗИД на ЗГ) със сигнатура № 48-354-01-3. Той...

11.01.2023 | виж още →
Очакваме становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Очакваме становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата,...

06.01.2023 | виж още →
Очакваме становища във връзка със ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Очакваме становища във връзка със ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

На 5.01.2023 г. в Народното събрание е внесен законопроект, касаещ реда за преразпределение на общинските пасища. Предлагат се следните важни...

06.01.2023 | виж още →