НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти“

1978

НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти“

Електронна преписка № 2018-1144/27.08.2018 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
29.08.2018 Решение за откриване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000090239334
Удостоверено време: 2018-08-29T08:09:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.08.2018 Обявление за поръчка Номер на удостоверението за време: 4000090239343
Удостоверено време: 2018-08-29T08:09:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
29.08.2018 Документация Номер на удостоверението за време: 4000090239550
Удостоверено време: 2018-08-29T08:14:11Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.09.2018 Разяснение №1 Номер на удостоверението за време: 4000090520554
Удостоверено време: 2018-09-07T09:18:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.09.2018 Разяснение №2 Номер на удостоверението за време: 4000090670985
Удостоверено време: 2018-09-12T10:22:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.09.2018 Решение за ИЗМЕНЕНИЕ Номер на удостоверението за време: 4000090804468
Удостоверено време: 2018-09-17T07:30:15Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.09.2018 Документация с ИЗМЕНЕНИЕ Номер на удостоверението за време: 4000090804482
Удостоверено време: 2018-09-17T07:30:26Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
08.10.2018 Разяснение № 3 Номер на удостоверението за време: 4000091371469
Удостоверено време: 2018-10-08T11:21:33Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
13.11.2018 Протокол № 1 от дейността на Комисията Номер на удостоверението за време: 4000092514639
Удостоверено време: 2018-11-13T08:35:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.12.2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти Номер на удостоверението за време: 4000093346254
Удостоверено време: 2018-12-10T11:31:50Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.12.2018 Протокол № 2 от дейността на Комисията Номер на удостоверението за време: 4000093677428
Удостоверено време: 2018-12-20T10:19:15Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.12.2018 Протокол № 3 от дейността на Комисията Номер на удостоверението за време: 4000093677501
Удостоверено време: 2018-12-20T10:20:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.12.2018 Доклад за работата на Комисията Номер на удостоверението за време: 4000093677523
Удостоверено време: 2018-12-20T10:21:04Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.12.2018 Решение № И-1660 Номер на удостоверението за време: 4000093677627
Удостоверено време: 2018-12-20T10:23:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.01.2019 Oбявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000094798645
Удостоверено време: 2019-01-28T12:20:46Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.01.2019 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000094798647
Удостоверено време: 2019-01-28T12:20:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението