Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”

„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”

      

НСОРБ изпълнява проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”. Проектът надгражда изпълняваните от НСОРБ предходни проекти за организиране на специфични за общините обучения и е с продължителност до края на 2023 година.

Основна цел на проекта е:

Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в общинската администрация.

Специфичните цели на проекта са:

Утвърждаване ролята на НСОРБ като информационен и квалификационен център за развитие на служителите в общинските администрации и

Повишаване квалификацията и капацитета на общинските служители в сферите на тяхната компетентност за предоставяне на качествени публични услуги;

В проекта са предвидени за изпълнение две основни дейности:

Разработване на нови и актуализиране на съществуващи модули за присъствено и дистанционно обучение и обучение на обучители

Провеждане на присъствени и дистанционни обучения

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

Нови/осъвременени 32 броя обучителни модули за провеждане на обучения на служители на общинската администрация;

Проведени над 270 присъствени и дистанционни обучения;

Обучени над 6 800 служители от администрацията, с получаване на сертификат.

Тематиката на обучителните модули е изцяло съобразена със заявените от общините потребности и обхваща максимално широк спектър от дейности и услуги. Провеждането на обученията стартира началото на месец юни 2021 г.

В зависимост от развитието на кризата с COVID-19 и наложените ограничения, са възможни промени в графика и формата за провеждане на обученията.

Актуална програма на предстоящите обучения, може да следите ТУК

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.