Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри

Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри

    

         

НСОРБ изпълнява една от дейностите по проект с наименование: „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри“, част от Компонент 10: „Бизнес среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Крайните получатели на средства и партньори по проекта са:

  • Агенция по вписванията;
  • Агенция по геодезия, картография и кадастър;
  • Национално сдружение на общините в Република България;
  • Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“;
  • Министерство на електронното управление (за доставка и внедряване на платформа за автоматизиране на процесите по дигитализация и последваща обработка, съхранение и управление на дигитализирана информация)

Цел на проекта

Проектът си поставя за цел да се изпълнят предпоставките за широкото предоставяне на електронни и вътрешни електронни административни услуги. С изпълнението се очаква да се гарантира прилагането на принципа за еднократно събиране и многократно предоставяне на данни (принцип “Само веднъж”), осигурявайки структурирани данни и тяхното преизползване.

Предвидените дейности по проекта включват:

  • Дигитализация на информационни масиви, съдържащи регистрови данни на ключови администрации – Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • Дигитализация на масиви в общини;
  • Доставка и внедряване на платформа за автоматизиране на процесите по дигитализация и последваща обработка, съхранение и управление на дигитализирана информация.

Сдружението е партньор в изпълнението на дейност 2 от проекта „Дигитализация на масиви в общините“, в рамките на която следва да се дигитализират съхранявани на хартиен носител от общините и районните администрации актове за гражданска регистрация за период 1893 - 1999 г.

С изпълнението на дейността се очаква да бъде създаден дигитализиран масив от информация за периода преди 2000 г., което ще позволи извършването на справки, проверки и удостоверявания във връзка с административното обслужване да се реализира от административните органи по служебен път и автоматизирано.

Индикативният общ финансов ресурс за изпълнение на всички дейности от проекта е 148 млн. лв.

Над 50 общини заявиха участие в проекта на НСОРБ за дигитализиране на информационни масиви

Над 50 общини заявиха участие в проекта на НСОРБ за дигитализиране на информационни масиви

До 10 февруари е срокът за включване в проект „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни”, който се...

27.09.2023 | виж още →
Добрият диалог с МЕУ е база за солиден напредък на общините в областта на дигитализацията

Добрият диалог с МЕУ е база за солиден напредък на общините в областта на дигитализацията

Оптимизиране на административните процеси е задължителна стъпка, която трябва да предхожда електронизирането на публичните услуги. Това мнение...

27.09.2023 | виж още →
Предстои обявяване на пазарни консултации по проект за дигитализиране на общински архиви

Предстои обявяване на пазарни консултации по проект за дигитализиране на общински архиви

Национално сдружение на общините в Република България е краен получател на средства по инвестиция К10.И9 „Дигитализиране на информационни масиви в...

27.09.2023 | виж още →
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на индикативни ценови оферти за извършване на дигитализация на актове за гражданско състояние в общини на територията П

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на индикативни ценови оферти за извършване на дигитализация на актове за гражданско състояние в общини на територията П

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява пазарни консултации по проект  "Дигитализиране на информационни масиви в...

09.10.2023 | виж още →