Подкрепа на информационна кампания на Българска народна банка за нова банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.

18.12.2018

273

Българска народна банка (БНБ) се обърна към НСОРБ с молба да информираме за провежданата от тях широка информационна кампания за пускането в обръщение на нова банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г. Банкнотата влиза в употреба от 28.12.2018 г.

В случай, че Вашата община желае да се включи в информационната кампания, това може да бъде направено чрез:

  • публикуване на интернет страниците на общината и общинските дружества на електронно копие на плаката и видеоклипа,
  • използване на информационния видеоклип на места, снабдени с екрани, например в центровете за обслужване на граждани.

Желателно е срокът на кампанията да бъде най-малко за периода от 17.12.2018 г. до 31.03.2019 г.

На следните, предоставени от БНБ линкове можете да намерите видеоклипове в различни формати, дипляна, плакат и презентация на банкнотата, които можете да използвате според възможностите, с които разполагате за оказване на съдействие.