Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Представяне

Представяне

Представяне

Съветът на европейските общини и региони е най-голямата и най-старата организация на асоциации на местните и регионалните власти. Създаден е в Женева през 1951 г.

СЕОР насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на местното самоуправление при спазване на принципа на субсидиарност и участие на гражданите. Дейността на Съвета е организирана в две основни направления: лобиране по европейски политики и законодателство, които оказват влияние върху общините и регионите и предоставяне на възможности за обмен на опит между европейските местни и регионални власти.

Дейността на СЕОР е съсредоточена върху няколко тематични области, които засягат всички аспекти на живота на европейските граждани, както и местните и регионалните власти, които ги представляват: 

Понастоящем членове на организацията са 60 асоциации от 41 държави, които представляват над 150 000 общини и региони. НСОРБ е член на СЕОР от 1997 година. СЕОР е европейската секция на Световната организация на местните и регионалните власти, ОГВМ.

Ръководните органи на СЕОР са Политическият комитет и Изпълнителното бюро.

Политическият комитет одобрява бюджета и годишната програма за дейността на Съвета. Заседава два пъти годишно. Представителството на асоциациите-членки се определя в зависимост от броя на населението на държавите им (от две до шест места). Комитетът се състои от 170 изборни представители. Мандатът му е тригодишен. Съставът на българската делегация от 4-ма титулярни представители и същия брой техни заместници за мандат 2020-2022 г. можете да видите ТУК.

Изпълнителното бюро изпълнява решенията на Политическия комитет и ръководи ежедневната дейност на Съвета. 

В рамките на СЕОР регулярно се организират заседания на изпълнителните директори и генералните секретари на асоциациите-членки. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС през април 2018 г. НСОРБ и община Велико Търново бяха домакини на заседанието на генералните секретари и директори на асоциациите – членки на СЕОР.

Политическото ръководство на СЕОР включва президент, съ-президенти, изпълнителни и заместник-президенти. Избира се Политическия комитет и има тригодишен мандат. Президент на СЕОР е Стефано Боначини, президент на регион Емилия–Романя, Италия. Съ-президенти и изпълнителни президенти са кметовете и общински съветници от Вестфолд и Телемарк, Карлсруе, Париж, Лисабон, Утрехт и Гданск.

Администрацията на Съвета се намира в Брюксел. Дейността и се ръководи от генерален секретар. От 2010 г. тази функция се изпълнява от Фредерик Валие.