Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Представяне

Представяне

Представяне

НАЛАС е учредена през 2001 г. на първия форум на градовете и регионите от Югоизточна Европа, организиран от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мрежата се създава под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. НСОРБ е сред асоциациите учредители. През юли 2005 г. се регистрира като неправителствена организация на асоциации на местните власти от Югоизточна Европа със седалище Страсбург. Мрежата осъществява дейности, свързани с насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС създава и партньорства между асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа, насърчаващи стабилността и сигурността в региона и допринасящи за процеса на европейска интеграция и разширяване на Европейския съюз.

Понастоящем членове на НАЛАС са 13 асоциации на местните власти от Босна и ХерцеговинаБългарияКосовоРепублика Северна МакедонияМолдоваРепублика СръбскаРумънияСловенияСърбияТурцияХърватия и Черна Гора. Те представляват над  9 000 местни власти, пряко избрани от над 80 милиона граждани. 

Структура

Общото събрание (ОС) е върховен орган на НАЛАС, който взема решения за дейността на асоциацията. Събранието заседава веднъж годишно, като НСОРБ осъществява експертна и логистична подкрепа за участията. Всяка асоциация членка се представлява в него от двама делегати и съответния брой техни заместници, всеки от които е с право на  глас. За мандат 2019-2023 г. делегати на НСОРБ в ОС на НАЛАС са кметовете на общините Кюстендил и Павликени, Петър Паунов и Емануил Манолов. Техни заместници са кметовете на Харманли и Антоново, Мария Киркова и Хайредин Мехмедов.

Мрежата се ръководи от президент, избран от Общото събрание и негов член. 

Съгласно промените в Устава на Мрежата от март 2011 г., президентът се избира с мандат от една година, на базата на ротационна система. Ротационната схема се основава на азбучния ред на първата буква от наименованието на асоциациите-членки на английски език и се одобрява от Общото събрание. НАЛАС има и трима заместник-президенти. В зависимост от ротационния график, първият заместник-президент става следващия президент на следващата година, а вторият заместник-президент става първи заместник-президент и така нататък. 

Президент на НАЛАС за периода 2023-2024 г. г-н Мехмет Ергюн Туран, кмет на район Фатих, Истанбул, Турция. Негови заместници са Душан Райчевич, кмет на община Бар (Черна гора), Марко Филипович, кмет на Риека (Хърватия) и Емил Драгичи, кмет на Вулкана Буй, Дъмбовица (Румъния)

Асоциацията се управлява от Комитета на регионалните координатори (Управителен съвет). В състава му се включват: президента, тримата заместник-президенти, изпълнителните директори на асоциациите-членки, изпълнителния директор на Мрежата. Комитетът отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и осигурява нормалното функциониране на мрежата.

Функционирането на НАЛАС се осигурява ресурсно от секретариат в град Скопие (Република Северна Македония), който се ръководи от изпълнителен директор. Секретариатът отговаря за оперативното управление на сдружението, както и за комуникацията и вътрешните и международните отношения.

В рамките на мрежата са създадени 6 работни групи по конкретни теми от изключителна значимост за местното самоуправление в Югоизточна Европа. Те са фокусирани върху: местните финанси, градското планиране, управлението на отпадъците и водите, институционалното развитие, енергийната ефективност и устойчивия туризъм. Членове на работните групи са общински експерти от всяка асоциация-членка. В рамките на работните групи, експертите споделят опит, разработват и осъществяват от името на мрежата проекти с различна тематика. Всяка работна група се координира от „водеща асоциация“, като НСОРБ  ръководи групата по финансова децентрализация.

Мрежата предлага на асоциациите от ЮИЕ и т.нар. услуга „Бърз отговор”. Услугата е в полза на асоциациите-членки, които искат да се запознаят и приложат опита на други асоциации по въпроси и проблеми свързани с компетенциите на местните власти в съответната страна.

През последните години, ролята на НАЛАС в международен план се затвърждава, като мрежата е със статут на наблюдател в Комитета на регионите и Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа. Член е и на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Установени са партньорски отношения с асоциации на местните власти от САЩ, Китай, Южна Африка и др.