Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за развитие на човешките ресурси

Програма за развитие на човешките ресурси

Програма за развитие на човешките ресурси

Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г

Подкрепата от ПРЧР е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда, на пречките пред социалното включване и създаване на равните възможности за уязвими групи от обществото.

Специфични цели:

  • подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора;
  • модернизиране на институциите и службите, занимаващи се с пазара на труда;
  • насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие между професионалния и личния живот;
  • насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените;
  • насърчаване на ученето през целия живот;
  • насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности;
  • модернизиране на системите за социална закрила;
  • подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на одобрената от ЕК Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 

Резюме на Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 ( м. юни 2022 г.)

Предложения по публикуван за обществено обсъждане проект на Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027

Резюме на Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 ( м. юли 2021 г.)

Резюме на Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 към 29 септември 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г. - Презентация

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г.