Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за устройство на територията, сигн. №48-254-01-99, внесен на 15.12.2022г. от Радомир Чолаков

Становище по ЗИД на Закона за устройство на територията, сигн. №48-254-01-99, внесен на 15.12.2022г. от Радомир Чолаков

10.01.2023

НСОРБ

изх. №И-2153(2)/10.01.23.

ДО

ИНЖ. КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. №48-254-01-99, внесен на 15.12.2022г. от Радомир Чолаков

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. СТОЯНОВ,

По повод цитирания законопроект, предоставяме на Вашето внимание следното становище:

НСОРБ изразява своята принципна подкрепа към предложеното изменение, отчитайки, че чрез изпълнението на въведеното задължение за поставяне на обозначителни знаци за административен адрес на имотите и осигуряване на финансиране за изпълнението на дейностите от страна на общините, ще се подобри цялостно градската среда и ще се улесни пространственото ориентиране в населените места.

Приветстваме предложението осъществяването на предвидените дейности от страна на общините да бъде финансирано със средства от централния бюджет, като считаме, че то следва да обхваща и поставянето на обозначителни знаци във всички населени места на територията на съответната община, а не само в града-общински център. Мотивите ни за това предложение са продиктувани от факта, че на териториите на големите градове до голяма степен са изпълнени изискванията за поставяне на обозначителни знаци, докато поради липса на финансиране в по-малките населени места такива липсват.

Като разчитам нашето становище да бъде взето предвид при разглеждане на законопроекта, оставам

С уважение,