Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-49/03.11.2022 г., внесен от Младен Шишков и група народни представители и ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-53/04.11.2022 г., внесен от Албена Върбанова и група народни представители

Становище по ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-49/03.11.2022 г., внесен от Младен Шишков и група народни представители и ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-53/04.11.2022 г., внесен от Албена Върбанова и група народни представители

18.11.2022

НСОРБ

И-1969/18.11.2022

ДО

Г-Н КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н РОСЕН КОСТУРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-49/03.11.2022 г., внесен от Младен Шишков и група народни представители и ЗИД на Закона за водите, сигнатура 48-254-01-53/04.11.2022 г., внесен от Албена Върбанова и група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приветстваме законодателната инициатива за изменение на чл. 19 от Закона за водите.

Считаме, че предложените норми в двата законопроекта (сигнатура 48-254-01-49/03.11.2022 г. и сигнатура 48-254-01-53/04.11.2022 г.), след прецизирането им, ще допринесат в дългосрочен план за разрешаване на проблемите със снабдяването на населението с питейна вода и с нейните питейни качества, особено в малките населени места. Също така с предлаганите ограничения на сечта в санитарно-охранителните зони ще се намали и риска от наводнения и свличане на кални маси с нанасяне на огромни материални щети.

Относно техническите различия в двата законопроекта за забрана на сечта в санитарно-охранителните зони не даваме бележки поради тяхната специфичност, изискваща по-тясна експертиза в тази област, каквато може да бъде привлечена от научната общност.

Като се надяваме становището ни да бъдат взето предвид при процедирането на двата законопроекта, оставам

С уважение,