Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. №49-302-01-40, внесен на 02.06.2023 г.

Становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. №49-302-01-40, внесен на 02.06.2023 г.

13.06.2023

НСОРБ

изх. № И-1101(2)/13.06.23.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Писмо с изх. № КРП-49-353-04-6/12.06.2023г. за становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. №49-302-01-40, внесен на 02.06.2023г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

НСОРБ изразява своята принципна подкрепа към предложените изменения и допълнения, с оглед обективната необходимост от разпоредби, касаещи обявяването за търпими строежи изградените без строителни книжа елементи на техническата инфраструктура.

С оглед недопускането на неравноправно третиране на строежите по вид и собственост, препоръчваме в рамките на обсъжданията на законопроекта да се прецени възможността за включване в текстовете на правно основание за установяване на търпимост на всички видове строежи, изградени без строителни книжа до влизане в сила на закона.

Като се надяваме нашето становище да бъде взето предвид при разглеждане на законопроекта, оставам

С уважение,