Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | НСОРБ алармира за проблеми в проектите, свързани със сектора на здравеопазването

НСОРБ алармира за проблеми в проектите, свързани със сектора на здравеопазването

10.10.2022

НСОРБ

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОПИЕ

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ

СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

 

Г-Н АСЕН МЕДЖИДИЕВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ,

С подкрепата на европейските фондове, местните ни бюджети, дарения от хиляди наши съграждани и чуждестранни партньори, десетилетия наред, общините осъществяваме и безусловно подкрепяме инвестициите за подобряване и укрепване на капацитета на здравната ни система. Ангажираме се и активно в подготвителните дейности по бъдещето изпълнение на проекти в сектора, по Националния ни План за възстановяване и устойчивост.

На заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, дискутирахме разходването на европейски ресурс на местно ниво в спешната и извънболничната ни помощ. В резултат, констатираме доста предизвикателства, будещи сериозни тревоги в гражданите, до които ние, местната власт сме най-близко и за които Управителният съвет ми възложи да Ви информирам.

Първото от предизвикателствата е свързано с изключително забавеното изпълнение на проекта за спешната ни помощ, финансиран с над 163 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“. Понастоящем, четири години след старта му, въпреки положените от общините усилия и оказаната подкрепа по места, в т.ч. по предоставянето на наша собственост за спешните центрове, инфраструктурните дейности в по-голямата си част, не са и стартирали. За да подпомогнем така необходимия достъп на гражданите ни до качествена, равнопоставена и навременна спешна помощ, проведохме многобройни срещи с множеството често сменящи се ръководства на ресорното здравно министерство. Като мотиви за забавянията пред нас се посочваха разнообразни проблеми, като неглижиране от предходни ръководствата, неуспешни тръжни процедури, необходимост от преработване на инвестиционни проекти и обезпечаване на допълнителен ресурс, обнародване на Методология за индексация на договорите за строителство и други, практически водещи до връщане на проекта в изходната му точка. Отчитайки, че до края на допустимостта на разходите по оперативната програма остават броени месеци, апелираме и настояваме за спешното предприемане на мерки за успешното реализиране на проекта, включително за план за преодоляване на закъсненията, ежедневно отчитане на напредъка, както и за вземането му на „ръчно управление“ на най-високо ниво.

Следва да се отбележи, че в сходна ситуация са и множество други проекти с европейско финансиране в сектор „Здравеопазване“, също изискващи спешна реакция - за изграждане на инфраструктура за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства, за осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния.

Втората ни тревога касае реализирането на проекта, допълващ този за спешната помощ, за развитие на амбулаторните грижи по Плана за възстановяване и устойчивост. С планираното създаване на 300 амбулатории в населени места с над 100 човека, от малки, отдалечени на десетки километри от общински център населени места, следва да се обслужи население от над 1.7 млн. души. След данните от преброяването на населението ни, е очевидно че жителите на всичките ни села, независимо къде се намират и с колко жители разполагат, възлизат на заложените за обслужване по проекта. В допълнение, нереалистично е и друго условие по инвестицията, за оказването на съдействие от нас кметовете на общини, за привличане на медицински специалисти в амбулаториите и то при широко известния остър недостиг на такива. Поради това, още на този най-ранен етап от осъществяването на проекта ще е удачно, да се предоговорят заложените количествени показатели. Считаме и че за да се осъществи инвестицията и то в кратките времеви рамки на Плана, следва да се пристъпи към идентифицирането на населените места за разкриването на амбулаториите по подхода „отдолу-нагоре“, с водещата роля на общините и при отчитане на реалностите на местно ниво, свързани с необходимостта от услугата, наличието на подходящ сграден фонд и медицински кадри за осъществяването й. Не на последно място, следва да се обмисли възможността за предоставянето на мобилни услуги за здравни грижи в отдалечените населени места, вместо създаването на поредните 300 помещения, които ще останат празни поради липса на медицински персоонал.

В заключение, в унисон с отредената ни конституционна роля и гласуваното ни доверие от гражданите ни, заявяваме готовността си да подкрепим и съдействаме за идентифицирани навременни и необходими действия, по ефективното и ефикасно инвестиране на европейските средства в сектора на спешната и извънболничната помощ. 

С уважение,

Категории
Здравеопазване