Зелени идеи и иновативни практики в туризма бяха обсъдени на кръгла маса, организирана от Министерство на туризма

07.12.2021

214

Експерти от екипа на НСОРБ участваха в дискусиите за добрите практики, политиките и тенденциите за устойчив туризъм и кръгова икономика на проведената кръгла маса на тема „Зелени иновации в туризма“. Срещата, организирана от Министерство на туризма, събра заместник-миснистри, образователни институции и браншови организации.

Кулминация на събитието беше анонсирането на „Инициатива за партньорство в сектор Туризъм в подкрепа на Декларацията от Глазгоу“ – обединение на всички заинтересовани страни в трансформирането на туризма и осигуряването на ефективни действия в опазването на околната среда и климата.

Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН (UNWOT) Зураб Пололикашвили откри срещата с видеообръщение, в което подчерта важността на инициативата, особено в момент, когато туристите могат да бъдат много важен фактор при посрещане на предизвикателствата, свързани с климатичните промени. Декларацията от Глазгоу за климатични действия в туризма, приета по време на Конференцията на ООН за климата COP 26, „осигури амбициозна пътна карта, която да ускори възстановяването на туризма и да провокира решителни действия и конкретни ангажименти, за намаляване на въглеродните емисии през следващото десетилетие“, заяви генералният секретар на СОТ.

Министърът на туризма Стела Балтова обърна внимание, че след пандемията навлизат нови бизнес модели и услуги, утвърждават се нови форми на пътуване и на общуване.  Зелените иновации представляват голям потенциал за повишаване на конкурентоспособността на туристическия бизнес, а чрез производството на екологично чисти продукти и прилагането на екологични технологии в своите бизнес цикли, туристическите фирми могат да навлязат в нови международни вериги на добавена стойност. „Поводът да обърнем внмание точно на тази тема и точно сега не е случаен – тази наша инициатива е част от глобална закономерност в мисленето“, каза министърът. Тя допълни, че сектора е носител на прогреса и иновациите, затова не е изненада, че е и първата индустрия, подготвила документ за прехода към по-зелена и устойчива интегрирана екосистема.

Заместник-министрите на земеделието, храните и горите и на околната среда и водите - Явор Гечев и Ренета Колева представиха политиките на своите ведомствата за адаптиране към новите тенденции в сектора и предпочитанията на туристите, насочени към зелени и устойчиви продукти.

Заместник-министър Колева представи ангажиментите на туристическия бизнес във връзка с промените, предвидени в Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя представи идеята за разширена отговорност на производителите на пластмасови и други замърсяващи природата продукти чрез покриване на разходите с продуктова такса, плащането на която трябва да влезе в сила от началото на 2025 година. “Нещата ще се променят реално, когато се въведе принципът “замърсителят плаща””, заяви заместник-министър Колева.

Явор Гечев сподели, че МЗХГ разработва мерки за поощряване на качеството на българските продукти и фокусира внимание върху симбиозата между земеделие и туризъм.  Той изрази виждането, че местната качествена храна е предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм, които се налагат и у нас заради пандемията. Специален акцент бе поставен върху винения туризъм и подписаното споразумение между МЗХГ и Световната организация за лоза и вино. „Зелената сделка влияе върху всеки аспект – цени, услуги, политики. Тя е нещо, с което трябва да се научим да живеем“, заключи Гечев.

Заместник-кметът на Бургас Весна Балтина презентира инициативата “Син етикет”, част от проекта “Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж”.  Създаден е уникален графичен знак, който се връчва на заведенията на територията на общината, отказали се от пластмасови изделия за еднократна употреба. Общината от своя страна включва носителите на знака в културната програма и туристическата реклама. Такъв пример е остров Св. Анастасия, който от няколко години е обявен за остров без пластмаса. Наблюдения показват, че в резултат на предприетите действия, пластмасите, които събират подводните течения около острова, са много по-малко и те идват главно от международни води. Друго уникално самобитно място, което предстои да се превърне в туристически обект без пластмаса, е етнографският комплекс към рибарското селище Ченгене скеле, съобщи още заместник-кметът на Бургас.

От страна на бизнеса бяха представи конкретни примери и стъпки за намаляване употребата на пластмасата – замяна на еднократните козметични продукти с дозатори за многократна употреба, замяна на сламките и пластмасовите чинийки с биоразградими от захарна тръстика, както и въвеждането на хартиени торби. По време на събитието бе представена и компания за производство на ядливи чаши, които могат да допринесат за популярността и репутацията на заведенията за хранене или хотелите.

В темата за зелените иновации се включиха и висши учебни заведения и професионални гимназии в сферата на туризма. Проф. Николина Попова от Международното висше бизнес училище запозна присъстващите с проект "Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България (по примера на националните курорти)". По думите й съвременният туризъм върви ръка за ръка с дигитализацията и интеграцията с всички свързани сектори, като тези идеи трябва да залегнат особено активно на местно ниво. Инж. Тодорова, директор на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово разказа как възпитават у младите хора отговорност към опазването на околната среда и за въведените в учебното заведение „зелени“ инициативи. Професионалната гимназия по туризъм "Пенчо Семов" в Габрово също представи своя проект "Повишаване на осведомеността по отношение на управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции /училища/ и населението". Основната цел на проекта е  да бъдат дадени повече знания за кръговата икономика и възможностите за рециклиране в училищата.