Заседава УС на НСОРБ

09.09.2021

365

На своето заседание, проведено в хибриден формат на 09.09.2021 г./, УС на НСОРБ гласува предложенията на НСОРБ по актуализацията на Държавния бюджет за 2021 г. в частта за общините. Основното настояване на местната власт е общинските бюджети да бъдат подкрепени с 370 млн. лв. допълнително за настоящата година. НСОРБ предлага средствата да бъдат разпределени по общини на база изравнителната субсидия за 2018 г. (последната година, в която достъп до механизма на изравнителната субсидия имаха всички 265 общини), преизчислена с коефициент 1,3.

До момента в Народното събрание са депозирани 9 предложения, касаещи планирането на допълнителни средства за общините, които варират от 54 до 370 млн. лв. като допълнителна изравнителната субсидия, средства за детските градини, целеви субсидии за справяне с COVID’19, както и предложения за финансова подкрепа на общинските болници и обществения транспорт.

Членовете на УС бяха единодушни, че допълнителният ресурс трябва да бъде предоставен под формата на субсидия, без да бъде привързван към определени дейности, тъй като това ще даде на общините повече свобода за решаване на конкретни местни проблеми, възникващи до края на годината и с оглед липсата на яснота около държавния бюджет за следващата година.

Подкрепата за общинските болници в момента е другият важен за местната власт приоритет, който кметовете се надяват да бъде взет под внимание от народните представители.

Не на последно място, в своето предложение НСОРБ за пореден път настоява да бъде намерено справедливо решение с налаганите финансови корекции по проекти, финансирани с европейски средства.

Както и досега, членовете на УС ще продължат да провеждат срещи с парламентаристи, за да осигурят максимално широка подкрепа на предложенията в полза на общините.

 

 

В изпълнение на решението на УС на НСОРБ от 27.07.2021 г., екипът на Сдружението предприе необходимите действия за предоставяне на колективен достъп на общините до 54 справки от 27 регистъра на 19 първични администратори на данни, чрез средата на платформата RegiX.

В резултат на усилията, 33 вида справки вече са достъпни за всички общини, без преминаване през усложнени процедури и формалности.

До момента за 16 от нужните на общинските администрации справки в централни регистри са получени откази. Това са

  • МРРБ за справките от регистрите „Класификатор на настоящите и постоянните адреси и Национална база "Население";
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за справките от „Регистър на наказателните постановления“;
  • МВР за справките от „Единен регистър на чужденците“;
  • НОИ за справките от „Регистър на обезщетенията за болест, майчинство и безработица“ и от „Регистър на пенсионерите“;

Екипът на НСОРБ в момента изготвя анализ на правните основания, на базата на които тези централни институции не разрешават достъп до свои регистри и предстои да бъде изготвен пакет от законодателни промени, които да разширят възможността на общините за предоставяне на повече електронни услуги.

УС на НСОРБ се запозна с напредъка в подготовката на заседанието на Общото събрание и Годишната среща на местните власти и предприетите от НСОРБ мерки за гарантиране безопасността на всички участници във форума.

До момента  своето присъствие са потвърдили представители от 173 общини и 28 компании за Общинско Експо 2021. В деловите форуми от програмата на събитието ще вземат участие представители на дипломатически мисии, на държавни институции, изследователски институти, граждански организации и бизнес структури, а също така и представители на европейски институции и на местни власти от други държави.

УС на НСОРБ реши да бъде въведено ограничение до двама представители на община за участие в събитието, като всеки от участниците и гостите ще премине през предварителна щателна проверка на здравния статус, съгласно изискванията на компетентните органи и институции. Всички регистрирани участници ще получат подробна информация за предприетите мерки с инструкции за безопасно поведение.

Управителният съвет определи състава на Комисията за проверка на пълномощията на делегатите на Общото събрание на НСОРБ, което ще се проведе на 20.09.2021 г. и утвърди тазгодишните носители на наградите на НСОРБ.