Заседава Постоянната ни комисия по административно обслужване и общинска администрация

23.04.2021

95

Днес своето първо заседание за годината провежда Постоянната ни комисия по административно обслужване и общинска администрация с над 35 участници.
Онлайн срещата бе открита от Председателя на Комисията Маринела Пазвантова, секретар на община Сухиндол и от Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Г-жа Георгиева пожела ползотворна работа и активно участие на членовете на комисията по двете важни теми, залегнали в дневния ред.


Дискусията, в която бяха споделени много положителни и отрицателни примери е свързана с произведените наскоро парламентарни избори. Членовете на комисията споделят своя опит и научени уроци, както и идеи за промени. Набелязват се тесните места и се търсят решения на срещнати проблеми, с цел оптимизиране работата в следващи избори.
Втората тема от програмата ще засегне нормативните промени през 2020-2021, свързани с държавната служба и административното обслужване.
Ще бъдат представени и Европейската подкрепа и проектите на НСОРБ в помощ на общините.
Повече информация за работата днес ще можете да прочетет в следващия брой на Електронния ни бюлетин.