Заседание на УС на НСОРБ

29.03.2019

502

Град Монтана ще бъде домакин на редовното заседание на Управителния съвет на НСОРБ на 29 март.