Започнахме подготовката на традиционното печатно издание „Общински мандат 2015 – 2019”

11.03.2019

513

Екипът на НСОРБ започна подготовка на печатното издание „Общински мандат 2015 – 2019”.

Традиционно в него публикуваме снимките на кмета и председателя на общинския съвет и координати за връзка с тях, след приключване на мандата.

В тази връзка се обръщаме към кметовете и председателите на ОбС, с молба да ни изпратят, чрез онлайн формуляра:

  • Своя официална портретна снимка, паспортен тип, в jpg формат, с добро качество (името на файла да дава информация за лицето, което е на снимката).
  • Данни за контакт след приключване на мандата. (Ако не желаете Вашите координати да бъдат публикувани, следва да отбележите това във формуляра. В този случай, в изданието ще бъдат посочени координатите на НСОРБ и ако някой желае да се свърже с Вас, това ще става чрез НСОРБ.)

Формулярът може да бъде попълнен само онлайн на адреса, който изпратихме на електронните пощи до всички общини. В същия формуляр се прикачва и подготвената снимка, на указаното за това място. Във връзка със сроковете за подготовка и отпечатване, молим да изпращате формулярите си най-късно до 2 април 2019 г.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Мария Яровая, на познатите телефони на НСОРБ.

Изданието „Общински мандат 2015 – 2019” ще подарим на кметовете и председателите на общински съвети, по време на Заключителната конференция за мандата (27-29.06.2019 в к.к. Боровец). Надяваме се то да остане скъп спомен за тях.