ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ

02.02.2018

14882

Актуална информация за свободни места за обучителните модули можете да следите в Новини: http://www.namrb.org/svobodni-mesta-za-bezplatnite-obutcheniia-za-mesecite-fevruari-april или в момента на записване в заявката за участие по-долу.

Своето участие можете да заявите до изчерпване на местата на посочения линк: https://goo.gl/forms/ImdhETQXWlPyoHP22

Много молим да не подавате повече от една заявка за обучителен модул. Дублирани заявки, ако вече имате подадена и заявки за един и същ модул за различни дати няма да се приемат.

Ако желаете корекция, молим пишете ни само на: m.yarovaya@namrb.org

ПРИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, МОЛИМ ИЗРИЧНО ДА НИ УВЕДОМИТЕ 7 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛ. АДРЕС: m.yarovaya@namrb.org или на тел. 02 943 44 67/8. СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ САНКЦИИ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ. 

 

От 19 януари започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения на служителите от общинските администрации в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Първите 89 обучения по проекта ще се проведат през месеците февруари, март и април по обучителни модули:

 • Устройство на територията“

 • „Общинска собственост“

 • „Превенция и действия при бедствия“

 • „Обществен ред и сигурност“

 • „Образование“

 • „Социални дейности“

 • „Местни данъци и такси“

 • „Общински бюджети“

 • „Управление на водите“

 • „Управление на отпадъците“

 

Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули, като съществува възможност да се вземе участие в повече от един модул, свързан с дейността на експертите.

Всички разходи за участие в обученията ще се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи до мястото на провеждане на конкретното обучение и обратно.

 

 • Списък с конкретните дати и места за провеждане на обученията за периода м. февруари, м. март и м. април 2018 г. ще намерите по-надолу.

 • Подробни обучителни програми по модулите - разгледайте по-надолу в прикачените ДОКУМЕНТИ.

 • Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/fdhH1HWC7x2vtQI83 Заявки се приемат единствено чрез онлайн формуляра.

Моля да имате предвид, че максималният брой участници за едно обучение е 30 души. Поради тази причинна групите за всяко обучение се запълват по реда на подаване на заявките. При надвишаване на тази бройка и невъзможност за включване, ще се свържем с Вас, с предложение за избор на друга дата/място, в което да вземете участие. 

Потвърждения за участие в обученията по ел. поща изпращаме само до няколко дни преди датата за съответното обучение.

Очаквайте допълнително обявяване (през м. март) на следващи дати и места за обучения по всички модули, които ще се проведат през месеците май, юни, септември и началото на октомври.