Заявете участието си за първите присъствени обучения през 2022 г.

06.01.2022

772

 

На 10 януари, 2022 г. изтича срокът за подаване на заявки за първите присъствени обучения в рамките на изпълнявания от НСОРБ проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“.

 

Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса17 – 18 януари 2022 г.СОФИЯ, Хотел Грами, 4*
Обществен ред и сигурност17 – 18 януари 2022 г.БУРГАС, хотел Мираж, 4*
Устройство на територията17 – 19 януари 2022 г.ПЛОВДИВ, хотел Алианс, 4*
Предоставяне на социални услуги от общините19 – 21 януари 2022 г.СОФИЯ, Хотел Грами, 4*
Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма20 – 21 януари 2022 г.ПЛОВДИВ, хотел Алианс, 4*

 

Направете своята заявка за участие в първите присъствени обучения за годината сега на https://forms.gle/sMK3DrjQazgDAGcE9.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта изборни лица не могат да участват в обучителните семинари.

Важно! Максималният брой участници в едно обучение е 25. Записването става по реда на постъпване на заявките. В случай, че с Вашата заявка надхвърля максималния брой участници, ще получите обратна връзка за други възможни дати и места, на които ще се провеждат обучения по същата тема.

Обученията ще се провеждат съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка, за м. януари и февруари при регистрацията си на място участниците следва да представят валиден „Зелен сертификат“ на служителя на логистичната фирма.

За допълнителна информация и съдействие, можете да се обръщате към Мария Иванова - m.ivanova@namrb.org,, 0889 621 804, Маруся Цветкова - m.tsvetkova@namrb.org., 0882 896 145 и Виктор Георгиев – v.georgiev@namrb.org, 0882 390 928.