Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Как да се възползвате от безплатна експертна подкрепа?

Ако искате да се възползвате от безплатната консултантска подкрепа, следва да:

Финансирането на дейността се осигурява в рамките на проект „ПРОГРЕС – подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, изпълняван от НСОРБ по ОП „Добро управление“.

Допълнителна информация и/или разяснения можете да получите от екипа на проект „ПРОГРЕС“ в НСОРБ: Теодора Дачева - зам.- изпълнителен директор –  тел. 0888 603342; t.dacheva@namrb.org и Виктор Георгиев – експерт „Институционални проекти“ - тел. 0882 390928, v.georgiev@namrb.org или чрез телефонната централа на НСОРБ - 02 943 44 67, 943 44 68.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.