×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Статут на наградите

Начало | За нас | Награди на НСОРБ | Статут на наградите

Статут на наградите

Статут на наградите

Статут и видове отличия на НСОРБ

Статутът урежда реда и условията за присъждане на отличия на Националното сдружение на общините в Република България, на основание чл. 13, т.11 от Устава. С него се определят вида на отличията, лицата, които могат да ги получават и критериите за присъждането им. Управителният съвет на НСОРБ взема решение за ежегодно присъждане и връчване на отличията на Сдружението при условия и ред, предвидени в този Статут.

НСОРБ може да присъжда следните видове отличия:

  • „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община - присъжда се ежегодно
  • „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общинар - присъжда се ежегодно
  • „Партньор на общините” - присъжда се, когато за има номинирани кандидати, отговарящи в пълнота на съответните критерии
  • „Глас на общините” - присъжда се, когато за има номинирани кандидати, отговарящи в пълнота на съответните критерии
  • „Общински инвеститор” - присъжда се, когато за има номинирани кандидати, отговарящи в пълнота на съответните критерии
  • „Цялостен принос за развитието на НСОРБ“

По изключение, Управителният съвет на НСОРБ може да реши да присъди еднократно други целеви отличия извън посочените, при специфични обстоятелства през съответната година, довели до изключителна заслуга на други лица или организации към общините.

Пълната информация можете да видите в прикачения документ: Статут и видове отличия

Кампанията за номинации за наградите на НСОРБ за 2022 година можете да видите ТУК.